Pieni on kaunista –nukkekotiprojektilla tuettiin maahanmuuttajanaisten kielellisiä valmiuksia.

27.03.2020
Henna-Maija Syrjälä

”Vahva tahto auttaa sai toimimaan!”

Eläkkeellä olevat luokanopettaja Riitta Malila ja nukkekotiharrastaja Eija Luoto toteuttivat nukkekotikerhotoimintaa syysmaanantaisin Sateenkaari Koto ry:n opetuskodissa Turun Halisissa. Tavoitteena oli käsillä tekemisen kautta oppia kieltä.

-Nukkekotiprojektin avulla oli tarkoitus välittää kulttuuritietoisuutta, kertoo nukkekotiprojektin idean kehittäjä, eläkkeellä oleva luokanopettaja Riitta Malila. Kun käsitellään kotiin liittyviä asioita, ollaan naisten elämään liittyvällä alueella. Tällöin oppijoilla on mahdollisuus kertoa esimerkiksi oman kulttuurinsa kodin sisustuksesta. Suomen kielellä opiskeltiin perussanastoa lattiasta kattoon ja kaikkea siltä väliltä.

-Oppimisen tulisi olla aina välillä myös hauskaa. Kielen oppiminen tulee sivutuotteena. Vaikka rakennetaan pientä, tehdään ajatuksissa suurta. Vieraan kielen oppimisessa kertaus ja toisto ovat tärkeitä. Myös usko omaan oppimiseen rohkaisee ilmaisemaan itseään vieraalla kielellä.
Nukkekodin huoneen tekemistä ohjasi harrastuksestaan palkittu turkulainen nukkekotiharrastaja Eija Luoto. Hän ohjasi yksilöllisesti jokaista tekijää. Ohjaaminen tapahtui tietenkin suomen kielellä.

– Joku teki keittiötä, toinen olohuonetta, kolmas otti työn alle lastenhuoneen. Kaikki osallistuivat ja oppivat, iloitsee Luoto, joka vastasi pienoishuoneen rakentamisen ohjauksesta.

-Löysimme yhteistyökumppaniksi Turun akateemisten naisten Anu Alasen. Hän toimii tehtävässään valtakunnallisen Luetaan yhdessä –projektin paikallisena koordinaattorina ja ohjasi meidät Sateenkaari Koto ry:n kotouttavan toiminnan työn ohjaajaan Jenni Tolosen puheille, joka otti idean hienosti vastaan.

– Asetimme heti alkuun työllemme tavoitteet: kohderyhmän kotoutumisen tukeminen, ja arjen taitojen vahvistaminen ja lisätä rohkeutta käyttää uutta kieltä, Malila ja Luoto toteavat.

Useita pienoishuonetta valmistui

Syysmaanantaisin opetuskodin tilat täyttyivät innokkaista maahanmuuttajanaisista. Kielen opetukseen tähtäävään toiminnalliseen ryhmään osallistui kaikkiaan 19 naista. Jokainen heistä sai valita, työstivätkö pienoishuoneen eli nukkekotikokoisen roomboxin itselleen koristeeksi tai lapsille leikittäväksi.

Kokoontumiskertoja oli yhteensä viisi, kukin kerta kesti 1,5 tuntia. Rakennusprosessin aikana jokaiselle osallistujalle valmistui oman näköinen huone. Malilan ja Luodon lisäksi tilanteissa oli mukana kieliryhmän vetäjinä toimivia vapaaehtoisia.

Jokainen oppija huomioidaan

Kielen opettamiseen tähtäävästä pedagogisesta otteesta vastanneen Malilan mukaan jokaisella kokoontumiskerralla opeteltiin uusia suomen kielen sanoja ja harjoiteltiin lyhyitä, arjessa tarvittavia lauseita. Lisäksi tehtiin myös kirjallisia harjoitteita, joita Malila valmisti joillekin jo hiukan enemmän kieltä hallitseville osallistujille.

– Kävin joka kerran jokaisen luona ja pyrin keskustelemaan hänen työstään. Yksilöllinen kohtaaminen, vaikka lyhytkin, on tärkeää.

-Toiminnan aikana käytettävät lauseet olivat yksinkertaisia. Jokaisella oppimiskerralla lisättiin lauseisiin uusia sanoja. Lauseet rakentuivat kuin rakennettava pienoishuone. Tehdessä jäi aikaa sanojen ja lauseiden omaksumiseen ja asioiden kertaamiseen.

Suomen kieli tuli tutuksi hyvin yksinkertaisten lauseiden kautta: oppilaat harjoittelivat muun muassa persoonapronominien käyttöä ja lyhyitä, helppoja lauseita senhetkiseen tekemiseen liittyen.

Malilan ja Luodon mukaan oli etuoikeutettua ja hienoa saada olla mukana toteuttamassa uudenlaista toimintaa, ihan uudenlaisen kohderyhmän parissa.

– Emme ole aiemmin saaneet kokea vastaavaa. Tämä oli mielenkiintoista ja opettavaista, antoi itsellekin pohdittavaa monessa mielessä!

Artikkelin teksti, kuvat ja dokumentit: Eila Luoto & Riitta Malila

Nukkekoti-projektin kuvaus ja harjoitukset:
Nukkekotiprojektin tavoitteet ja toteutus
Kerron itsestäni -harjoitus
Kerron rakentamastani huoneesta -harjoitus

Sateenkaari Koto ry
https://www.sateenkaarikoto.fi/yhdistys/opetuskodit/
Opetuskoti Halinen, Kardinaalinkatu 3 P , 20540 Turku
Luetaan yhdessä verkosto
https://data/www/customers/p.serverside.fi/ly/tietoa_meista/luetaan-yhdessa/


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: