Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Toistetaan yhdessä -hanke

Toistetaan yhdessä on kolmivuotinen, vuosina 2022–2025 toteutettava hanke.

Luetaan yhdessä -verkostossa toimiva hanke vakiinnuttaa Toisto-metodin osaksi Luetaan yhdessä -toimintaa. Hankkeessa rakennetaan myös uusi Toistetaan yhdessä -konsepti, jossa Toisto-metodi ja Luetaan yhdessä -malli yhdistyvät toisiinsa. Lisäksi hanke kouluttaa vapaaehtoisia ja maahanmuuttajajärjestöjen edustajia sekä tuottaa ja kehittää opetusmateriaaleja.

Toisto-metodi on puhuttuun kieleen keskittyvä, kuuntelemista ja toistamista painottava alkuvaiheen kielenopetuksen menetelmä. Opetus järjestetään Toisto-tuokioissa, joita kuka tahansa suomen kieltä osaava voi ohjata: esimerkiksi opettajan pätevyyttä ei edellytetä. Toisto-tuokioissa käytettävä opetusmateriaali on verkossa avoimesti saatavilla. Toisto-tuokioiden opetus järjestetään vapaaehtoisvoimin.

Toistetaan yhdessä -hanketta ja Luetaan yhdessä -verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto. Hanketta rahoittaa STEA.

Hankkeessa työskentelee hankekehittäjä Silja Vuorikuru.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.