Toisto-menetelmä

Toisto on puhuttuun kieleen keskittyvä, kuuntelemista ja toistamista painottava alkuvaiheen kielenopetuksen menetelmä. Suomen kielen alkeiden oppiminen tapahtuu Toisto-tuokioissa, joita ohjaavat Toisto-ohjaaja ja apuohjaaja. Ohjaajina voi toimia suomea sujuvasti osaava henkilö – kielioppisääntöjä ei tarvitse muistaa eikä opettajan pätevyyttä edellytetä. Toisto-tuokioiden opetus järjestetään vapaaehtoisvoimin. Toisto-tuokioissa opetellaan sanastoa ja fraaseja, jotka ovat hyödyllisiä arkielämän tilanteissa. Menetelmä on kehitetty erityisesti aikuisille aivan kielen oppimisen alkuaskelia tukemaan. Ammattilaiset voivat hyödyntää menetelmää myös nuorten ja lasten kanssa. Toisto kehitettiin Helsingin yliopistossa vuonna 2015 vastaamaan turvapaikanhakijoiden nopeasti lisääntyneeseen kielenopetuksen tarpeeseen.

Toisto-tuokioissa käytettävä ohjaajan materiaali on saatavilla osiossa Toisto-materiaali (ja osoitteessa suomenkielisanootervetuloa.fi).

Pinkki puhekupla missä lukee Toisto

Toistetaan yhdessä -hanke

Toistetaan yhdessä on kolmivuotinen, vuosina 2022-2025 toteutettava hanke. Luetaan yhdessä -verkostossa toimiva hanke vakiinnuttaa Toisto-menetelmän osaksi Luetaan yhdessä -toimintaa. Hankkeessa kehitetään järjestökentän käyttöön myös uusi Toisto-malli, jossa Toisto-menetelmä ja Luetaan yhdessä -toimintamalli yhdistyvät. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia ja maahanmuuttajajärjestöjen edustajia sekä tuotetaan ja kehitetään opetusmateriaaleja.

Toisto-malli

Toistetaan yhdessä -hanke edistää vapaaehtoisten toimijuutta ja järjestöjen kapasiteettia alkuvaiheen kielenopetuksessa. Hanke tarjoaa maahanmuuttajajärjestöjen käyttöön helposti toteutettavan Toisto-mallin, jonka avulla järjestö voi tarjota alkuvaiheen suomen kielen opetusta vapaaehtoisvoimin osana omaa toimintaansa. Malli perustuu Toisto-menetelmään ja Luetaan yhdessä -toimintamalliin. Toisto-mallilla mahdollistetaan rento, toimiva ja turvallinen ryhmämuotoinen kielenoppimistilanne.

Toisto-malli koostuu Toisto-materiaaleista, avusta suunnittelussa ja viestinnässä, koulutuksesta Toisto-menetelmästä sekä käytännön tuesta. Toisto-malli kattaa 11 Toisto-tuokiota, joihin tarjoamme valmiin materiaalin ohjaajille – myös selkosuomeksi. Maahanmuuttajajärjestöille tarjoamme tukea Toisto-ryhmän perustamiseen suunnittelupalavereilla etänä tai paikan päällä ja tarvittaessa viestinnällistä apua. Vapaaehtoisille Toisto-ohjaajille järjestämme yhteistyössä koulutuksen Toisto-menetelmästä, johon järjestön henkilökuntakin voi tulla mukaan. Lisäksi ensimmäisten Toisto-tuokioiden ohjaamiseen tarjoamme käytännön tukea.

Toisto-menetelmällä voi edistää kielen oppijoiden välistä vuorovaikutusta, mikä osaltaan tukee hyviä väestösuhteita eri kielitaustoista tulevien ihmisten ja ryhmien välillä. Toisto-tuokioita voi toteuttaa erilaisten järjestöjen toimintojen, hankkeiden ja palveluiden osana. Toiston arvoja ovat turvallisuus, saavutettavuus, yhteisöllisyys ja ilo.

Toisto-koulutukset

Toistetaan yhdessä -hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia ja järjestöjä Toisto-menetelmän käyttöön. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita menetelmän käytöstä ja tutustutaan Toisto-materiaaleihin. Toisto-ohjaajan ei tarvitse olla opettaja – riittää että osaa puhua ja lukea selkosuomea sujuvasti ja on kiinnostunut tukemaan alkuvaiheen kielenoppijoita kielitaidon kehittymisessä.

Toistosta kiinnostuneet vapaaehtoiset ja järjestöt ovat tervetulleita mukaan Toisto-verkoston Facebook-ryhmäämme! Tiedotamme ryhmän kautta Toiston kuulumisista ja koulutuksista. Lisäksi Facebook-ryhmässä järjestöt voivat ilmoittaa avoimista mahdollisuuksista tulla mukaan ohjaajiksi perustamiinsa Toisto-ryhmiin.

Julkaisemme tiedot tulevista koulutuksissa Koulutuksemme-osiossa ja sosiaalisessa mediassa sekä hankkeen uutiskirjeessä.

Toisto-verkosto

Toistoa käytetään ympäri Suomen itsenäisissä ryhmissä tai tuokioita pidetään osana muuta kielenopetusta. Toistetaan yhdessä -hankkeen asiantuntijat tukevat ja tapaavat Toisto-ohjaajia ja aiheesta kiinnostuneita Toisto-verkoston kautta. Verkostolla on oma Facebook-ryhmä, johon kaikki Toiston parissa toimivat vapaaehtoiset ja Toisto-ryhmiä järjestävät tahot sekä aiheesta kiinnostuneet voivat liittyä. Ryhmässä tiedotetaan mm. tapaamisista, materiaalipäivityksistä ja avoimista mahdollisuuksista tulla Toisto-ohjaajaksi.

Toisto-verkostolle järjestetään tapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Tapaamissa verkosto pääsee jakamaan hyvä käytäntöjään, kokemuksiaan sekä saamaan lisäkoulutusta. Verkoston tapaamiset alkoivat vuonna 2023 ja ne toteutetaan joko lähi- tai etätilaisuuksina.

Seuraa Toistoa ja ota yhteyttä!

Toisto-verkoston Facebook-ryhmä

Toisto-mallin Instagram-tili

Tilaa Toiston uutiskirje

Ota yhteyttä tai tilaa koulutus: info(a)toistomalli.fi

Toistetaan yhdessä -hanketta ja Luetaan yhdessä -verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto. Hanketta rahoittaa STEA.

Hankkeessa työskentelevät koordinaattori Minna Savolainen ja kouluttaja Niina Rönty.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: