Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Toistetaan yhdessä -hanke

Toistetaan yhdessä on kolmivuotinen, vuosina 2022-2025 toteutettava hanke. Luetaan yhdessä -verkostossa toimiva hanke vakiinnuttaa Toisto-menetelmän osaksi Luetaan yhdessä -toimintaa. Hankkeessa kehitetään järjestökentän käyttöön myös uusi Toisto-malli, jossa Toisto-menetelmä ja Luetaan yhdessä -malli yhdistyvät toisiinsa. Lisäksi hanke kouluttaa vapaaehtoisia ja maahanmuuttajajärjestöjen edustajia sekä tuottaa ja kehittää opetusmateriaaleja.

Toisto-menetelmä

Toisto-menetelmä on puhuttuun kieleen keskittyvä, kuuntelemista ja toistamista painottava alkuvaiheen kielenopetuksen menetelmä. Opetus järjestetään Toisto-tuokioissa, joita voi ohjata suomen kieltä osaava henkilö – opettajan pätevyyttä ei edellytetä. Toisto-tuokioiden opetus järjestetään vapaaehtoisvoimin. Toisto-tuokioissa opetellaan sanastoa ja fraaseja, jotka ovat hyödyllisiä arkielämän tilanteissa. Menetelmä on kehitetty Helsingin yliopistossa vuonna 2015 vastaamaan turvapaikanhakijoiden nopeasti lisääntyneeseen kielenopetuksen tarpeeseen.

Toisto-tuokioissa käytettävä opetusmateriaali on avoimesti saatavilla osoitteessa suomenkielisanootervetuloa.fi. Loppuvuodesta 2023 Toisto-materiaalit ovat saatavilla myös Luetaan yhdessä -verkoston nettisivuilla, jonne materiaalien ylläpito ja päivittäminen keskitetään hankkeen myötä.

Toisto-malli kotoutumistoimijoiden käyttöön

Toistetaan yhdessä -hanke edistää vapaaehtoisten ja järjestöjen toimijuutta alkuvaiheen kielenopetuksessa. Hanke tarjoaa maahanmuuttajajärjestöjen käyttöön helposti lähestyttävän mallin, jonka avulla järjestö voi tarjota alkuvaiheen suomen kielen opetusta vapaaehtoisvetoisesti osana omaa toimintaansa. Toisto-malli perustuu Toisto-metodiin ja Luetaan yhdessä -toimintamalliin.

Toisto-malli koostuu kymmenestä Toisto-tuokiosta, joihin tarjoamme valmiin opetusmateriaalin. Mallia käytetään ryhmämuotoisessa kielenoppimistilanteessa, jossa pyritään luomaan turvallista ilmapiiriä ja hyödyntämään osallistujien välistä vuorovaikutusta. Mallia voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa olemassa olevaan toimintaan sopivaksi. Koulutamme järjestöjä Toisto-mallin käyttöön ja tuemme menetelmän käyttöönotossa.

Suomen kielen opetukseen osallistuvia opiskelijoita ja vapaaehtoisia ohaajia pöydän ympärillä

Toisto-koulutukset

Hanke kouluttaa vapaaehtoisia ja järjestöjä Toisto-menetelmän käyttöön. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita menetelmän käytöstä ja tutustutaan Toisto-materiaaleihin. Toisto-ohjaajan ei tarvitse olla opettaja eikä kielioppisääntöjä tarvitse muistaa – riittää, että osaa suomea ja on kiinnostunut tukemaan alkuvaiheen kielenoppijoita kielitaidon kehittymisessä.

Toistosta kiinnostunut vapaaehtoinen – liity mukaan Facebook-ryhmäämme! Tiedotamme ryhmän kautta Toiston kuulumisista ja avoimista mahdollisuuksista tulla mukaan Toisto-ohjaajaksi.

Toisto-verkosto

Toistoa käytetään ympäri Suomen itsenäisenä ryhmätoimintana tai osana muuta kielenopetusta. Toistetaan yhdessä -hanke tukee ja tiedottaa Toisto-ohjaajia ja aiheesta kiinnostuneita Toisto-verkoston kautta. Verkostolla on oma Facebook-ryhmä, johon kaikki Toiston parissa toimivat vapaaehtoiset ja toimintaa järjestävät tahot voivat liittyä. Ryhmässä tiedotetaan mm. tapaamisista, materiaalipäivityksistä ja avoimista mahdollisuuksista tulla Toisto-ohjaajaksi.

Toisto-verkostolle järjestetään tapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Tapaamissa verkosto pääsee jakamaan hyvä käytäntöjään, Toisto-kokemuksiaan sekä saamaan lisäkoulutusta. Verkoston tapaamiset alkavat vuonna 2023.

Seuraa Toistoa ja ota yhteyttä!

Toisto-verkoston Facebook-ryhmä

Toisto-mallin Instagram-tili

Tilaa Toiston uutiskirje

Ota yhteyttä tai tilaa koulutus: info(a)toistomalli.fi

Toistetaan yhdessä -hanketta ja Luetaan yhdessä -verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto. Hanketta rahoittaa STEA.

Hankkeessa työskentelevät koordinaattori Minna Savolainen ja kouluttaja Niina Rönty.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.