Vapaaehtoiseksi

Haluatko tukea maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen? Kielen opettaminen Luetaan yhdessä -ryhmässä on merkityksellistä ja antoisaa vapaaehtoistyötä.

Luetaan yhdessä -ryhmät pyörivät vapaaehtoisten opettajien voimalla. Heitä on verkostossa mukana noin 400. Jokaisessa ryhmässä on useampi opettaja, jolloin myös ryhmän suunnitteluvastuu jakautuu monen ihmisen kesken. Ryhmässä opitaan toinen toisilta ja myös opiskelijoilta!

Vapaaehtoisena toimimiseen ei tarvita opettajan pätevyyttä vaan kiinnostus kielen opettamista kohtaan riittää. Opettamiseen oppii toiminnan myötä. Hyvän käsityksen ohjaustyöstä verkostossa saa tutustumalla Vapaaehtoisohjaajan oppaaseen.  Tunneilla käytetään oppikirjoja, muita kirjallisia materiaaleja sekä toiminnallisia menetelmiä.

Opetuksen pääpaino on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Toiminnan tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta ja näin edistää opiskelijoiden ja kokonaisten perheiden hyvinvointia. Vapaaehtoisille ja opiskelijoille toiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Jos haluat tulla mukaan toimintaan, tutustu paikkakuntasi Luetaan yhdessä -ryhmiin ja ota yhteyttä. Kokoontumispaikat, -ajat ja yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät opetusryhmät -sivulta. Voit käydä tutustumassa ryhmän toimintaan ja sitten päättää, haluaisitko olla siinä mukana. Ryhmiimme saavat tulla mukaan opiskelijoiden pienet lapset, joten myös lastenhoidosta vastaavia vapaaehtoisia tarvitaan.

Voit olla myös yhteydessä verkoston asiantuntija Salla Tievaan, salla.tieva@luetaanyhdessa.fi, p. 045 8723929, jonka kanssa voitte yhdessä ideoida sinun tapaasi osallistua verkoston toimintaan tai pohtia vaikka ryhmän perustamista uudelle paikkakunnalle.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.