Vapaaehtoiseksi

Haluatko tukea maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen? Kielen opettaminen Luetaan yhdessä -ryhmässä on merkityksellistä ja antoisaa vapaaehtoistyötä.

Luetaan yhdessä ryhmät pyörivät vapaaehtoisten opettajien voimalla. Heitä on verkostossa mukana noin 650. Jokaisessa ryhmässä on useampi ohjaaja ja he suunnittelevat ryhmän opetuksen yhdessä ja opettavat toinen toistaan auttaen.

Vapaaehtoisena toimimiseen ei tarvita opettajan pätevyyttä vaan opettamisen halu riittää. Opettamiseen oppii toiminnan myötä ja tutustumalla uuden vapaaehtoisen aloituspakettiin sekä opettajan oppaaseen. Tunneilla käytetään oppikirjoja, muita kirjallisia materiaaleja sekä toiminnallisia menetelmiä.

Opetuksen pääpaino on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Toiminnan tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta ja näin edistää opiskelijoiden ja heidän perheensä hyvinvointia. Vapaaehtoisille ja opiskelijoille toiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja kulttuurien välistä vaihtoa.

Jos haluat tulla mukaan opettajaksi ryhmäämme, ota yhteyttä ja tutustu paikkakunnallasi toimivaan Luetaan yhdessä -ryhmään. Kokoontumispaikat, -ajat ja yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät opetusryhmät -sivulta. Voit käydä tutustumassa ryhmän toimintaan ja sitten päättää, haluaisitko olla mukana toiminnassamme opettajana. Ryhmiimme saavat tulla myös opiskelijoiden pienet lapset mukaan, joten myös lastenhoitajaksi voi ilmoittautua.

Voit olla myös yhteydessä verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälään henna-maija.syrjala@luetaanyhdessa.fi, p. 045 117 4282, jonka kanssa voitte yhdessä sopia sinun tavastasi auttaa verkostoa tai vaikka uuden ryhmän perustamisesta.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.