Toisto lyhyesti

Toisto on yksinkertainen ja tehokas, puhumiseen keskittyvä kielen menetelmä. Sen avulla kielen alkeiden opettelussa päästään heti kiinni arkikieleen ja rohkaistutaan puhumaan. Videolla Arto Nyberg kertoo lyhyesti, mistä Toistossa on kyse.

KAAOKSESTA ALKUUN

Videolla dosentit Maria Ahlholm ja Lari Kotilainen keskustelevat kielen alkeiden oppimisesta ja opettamisesta.

PUHUVA SANAKIRJA TUO INHIMILLISYYTTÄ OPPIMISTILANTEESEEN

Toisto-menetelmä antaa mahdollisuuden suullisen kielitaidon turvalliseen harjoitteluun. Oppija saa koko ajan halutessaan tukea “puhuvalta sanakirjalta”, joka seisoo vieressä antamassa sanoja, pyydettäessä. Oppimistilanteessa siis hyödynnetään sanakirjana toimivaa apuohjaajaa. Hän siirtyy aina vuorossa olevan oppijan takaviistoon tai sivulle. Koskettamalla apuohjaajan kättä eli ”sanakirjaa”, oppija saa halutessaan tältä oikean vastauksen. (Käden koskettamisen sijaan tuokiossa voidaan käyttää pehmolelua tai jotain neutraalia kirjaa, joka apuohjaajalla on kädessään.) Videolla esitellään tarkemmin puhuvan sanakirjan käyttöä.

TOISTON TÄRKEYS

Kuuntelemalla ja toistamalla opetellaan ääntämistä ja puheen rytmiä. Samalla opitaan myös erottamaan uuden kielen sanoja ja toistamaan niitä ilman kirjoitetun tekstin tukea. Kuunteleminen ja kuullun toistaminen ovat kielenoppimisen A ja O. Juuri tähän ajatukseen Toisto-menetelmä pohjaa. Videolla esitellään toistamista käytännössä.

KIELENPÄTKISTÄ VERKOKSI

Toisto-menetelmä perustuu konstruktiokieliopilliseen ajatteluun. Sen mukaan ihmisen osaama kieli koostuu ikään kuin pienistä kielenpätkistä, jotka kutoutuvat verkostoksi mielessä. Jokainen Toisto-tuokio tarjoaa muutaman kielenpätkän. Kieliopin systemaattinen, sääntöperäinen ja akateemisesti haastava opiskelu on paikallaan sitten kun pätkistä on jo alkanut koostua verkko. Videolla esitellään kieliverkko-ajatusta.

TOISTO-MENETELMÄ AUTTAA SEKÄ OHJAAJIA ETTÄ OPPIJOITA

Toisto-menetelmä perustuu yhteisölliseen kielenoppimismalliin (Community Language Learning). Sen perusperiaatteina ovat turvallinen ilmapiiri, rauhallinen eteneminen, ohjaajan apu ja puhumiskeskeisyys.

Tällainen malli sopii sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, kriisitilanteessa eläville ja keskittymisvaikeuksista kärsiville.

Jokainen 0-tason tuokio lähtee nollasta, poissaolot eivät haittaa, kirjoitustaitoa ei edellytetä. Kielioppisääntöjen opettelun sijaan menetelmä perustuu puhutun mallin toistamiseen.

Jokaisella tunnilla opitaan yksi vuorovaikutustilanne ja siihen kuuluva rakenne. Kaikkiin Toisto-tuokioihin osallistunut oppija oppii tarkkaan harkitun valikon suomen kielen perusrakenteita ja sanastoa.

Toisto-menetelmän erityisyys on, että ohjaajana voi toimia, kun itse osaa suomea hyvin. Opettajan pätevyyttä tai kielioppisääntöjen hallintaa Toisto-ohjaajalta ei edellytetä.

Toisto-materiaalit koostuvat erilaisista suullisista kielenoppimistuokioista näytevideoineen ja ohjemateriaaleineen.

Toisto-menetelmä on alun perin räätälöity turvapaikanhakijoiden suomen kielenopetusta varten, mutta materiaali sopii aivan kaikille, jotka haluavat oppia suomea.

TEKIJÄT:

Projektinjohtaja Maria Ahlholm, sisällöntuotanto -Helsingin yliopiston S2-ainedidaktiikan ryhmä 2015: Edit Domokos, Noora Helkiö, Kristina Hemminki, Saara Huilla, Riitta Hyvärinen, Sari Ilola, Heli Keijonen, Leena Kuivanen, Raili Kulonen-Hendricks, Kristiina Kurki, Venla Luukka, Päivikki Määttä, Tapani Möttönen, Katariina Nisula, Maija Penttilä, Eeva Ruoho, Sini Räihä, Kristiina Vaara

Sisällöntuotannon koordinointi: Saara Maria Huilla
Sivuston ulkoasu ja logot: Johanna Sallinen

Alkuperäiset Toisto-opetuskuvat:
Tuija Helkiö (tuokioiden 00-09 opetuskuvat)
Aleksei Zamiatin (muiden tuokioiden opetuskuvat)

Päivitetyissä opetuskuvissa käytetty myös näitä lähteitä: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC, Kuvako, Elina Vanninen, Paxtoncrafts Charitable Trust ja Heidi Ahlström; Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

Selina Nastase (piirrokset)
Videoiden käsikirjoitus: Lari Kotilainen
Videoiden editointi: Olli Leppänen
Videokuvaus: Edit Domokos, Pinsku Kela, Heli Keijonen, Raili Kulonen-Hendricks
Äänitekniikka: Mikael Kivelä
Sivuston tekninen toteutus: WordDive
Pedagoginen konsultointi: Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Ninni Lankinen
Videoilla esiintyvät myös: Seija Karppinen, Arto Nyberg, ryhmä Helsingin yliopiston vaihto-opiskelijoita

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: