Oppimateriaalit

Kannustamme vapaaehtoisia kokeilemaan ja käyttämään opetuksessa erilaisia oppimateriaaleja ja -menetelmiä. Löydät täältä parhaat palat hyväksi havaituista

  • oppikirjoista,
  • muista kirjallisista materiaaleista,
  • verkko-oppimisen sivustoista ja
  • toiminnallisista menetelmistä

Erilaisia hyödyllisiä oppimateriaalilinkkejä on koottu myös verkoston Padlet-seinälle.

Oppikirjat
Toisto-materiaalit
Muu kirjallinen materiaali ja verkko-oppiminen
Toiminnalliset menetelmät

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: