Muu kirjallinen materiaali ja verkkomateriaalit

Alkeet

Sanastopeli
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemä, tulostettava sanastopeli, jota voi pelata kolmella tavalla.

LuKi-polku
Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, joka on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille. Kirjassa käydään läpi myös numerot.

Arjen aakkoset
Lisämateriaalia luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen. Sopii opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet kotimaassaan lainkaan koulua tai joiden koulutausta on vähäinen. Kirja etenee teemoittain, ei varsinaisesti vaikeusjärjestyksessä. Sisältö keskittyy luku- ja kirjoitustaidon ja sanaston kartuttamiseen, ei varsinaisesti muiden arjen taitojen opiskeluun.

Hauska tavata
Hauska tavata! Opin suomea on alkeisoppimateriaali turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetukseen. Suomen kielen alkeet opitaan hauskasti ja havainnollisesti: kuvitettujen arkisten tilanteiden kautta opiskellaan muun muassa tervehtimistä, itsensä esittelyä, numeroita ja ajanilmaisuja. Selkeät mallilauseet rohkaisevat puhumiseen. Kirjan lopussa on sanasto suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Kirjan tekstit voi kuunnella tai ladata äänitiedostona tästä. Myös oppikirjan PDF on ladattavista tältä sivustolta.

Oikeesti aikuisten 1
Oikeesti aikuisten 1 -oppimateriaali on tarkoitettu suomen kielen sanaston oppimisen tueksi ja lisämateriaaliksi. Kirjan tehtävien ja tekstien avulla opiskelijat kartuttavat sanavarastoaan ja parantavat sanojen aktiivista käyttöönottoa. Kohderyhmänä ovat hitaammin etenevät opiskelijat, jotka tarvitsevat eriyttäviä tehtäviä ja nopeammin etenevät opiskelijat, jotka tarvitsevat lisätehtäviä.


Perustaso

Arjen vuorovaikutus -tehtäväpaketti perustasolle
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemää, tulostettavaa materiaalia verkostolle. Tehtävät on sidottu pankkiin, kauppaan, kirjastoon, postiin ja lääkärissä asiointiin. Tavoitteena on oppia kieltä, jota tarvitaan arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Tehtävien vastaukset löytyvät täältä.

Suomalaiset harrastukset, ruoka ja juhlat
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemää, tulostettavaa materiaalia.

Suomalainen luonto
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemää, tulostettavaa materiaalia.

Oikeesti aikuisten 2
Harjoituksia suomen kielen opiskeluun eri osa-alueilta. Kirjassa on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä, jotka käsittelevät mm.  sanastoa, adverbejä, joka-pronominia ja kysymyksiä. Kirjan lopussa on lisäksi erilaisia kielioppiin liittyviä pelejä.

Oikeesti aikuisten 3
Suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen. Kirjassa käsitellään mm. arkielämän asiointia, terveyttä ja hyvinvointia, vapaa-aikaa ja harrastuksia sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Kielipuu-materiaali
Ympäristöaiheisia harjoituksia suomen kielen opetukseen.  Materiaaleissa on kaksi teemaa: 1. Suomen luonto tutuksi ja 2. Tutustu ympäristöömme. Sivustolta löytyy mm. kuvasanastoja, harjoituksia, lukutehtäviä, videoita ja nettivinkkejä.


Jatkotaso

Yleiskieltä ja puhekieltä -materiaali
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemää, tulostettavaa materiaalia verkostolle. Tässä materiaalissa on yksin, pareittain ja ryhmissä tehtäviä harjoituksia, joissa havainnollistuvat yleiskielen ja puhekielen erot.

Kiitäjät kotopolulla -materiaali
Materiaalipaketti nopeasti suomen opinnoissa eteneville aikuisille maahanmuuttajille. Tehtävät pohjautuvat aitoihin arkielämän kielenkäyttötarpeisiin ja tukevat opiskelijoiden selviytymistä merkityksellisissä, todellisissa kielenkäyttötarpeissa. Mukana on kuunteluita, luetun ymmärtämisen tehtäviä sekä kirjoittamis- ja puhumistehtäviä.


Verkkomateriaalit

Verkosta löytyy paljon eritasoisia suomen kielen oppimateriaaleja, jotka toimivat puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Niiden avulla on mahdollista esimerkiksi tehdä harjoituksia ja pelata pelejä, opiskella kielioppia ja sanastoa sekä lukea tekstejä. Useimpien verkkomateriaalien kielenä on suomi tai englanti, mutta myös muita kielivaihtoehtoja on. Opiskelijoita voi kannustaa verkkomateriaalien kanssa itsenäiseen opiskeluun myös ryhmien ulkopuolella.

Suomen kielen alkeet etänä
Tämä materiaali on PÄIVITETTY versio aiemmista kielikahviloiden suunnitelmista. Materiaaliin on koottu etänä kokeiltuja videoita, kuvasarjoja ja tehtäviä, mm. Yleltä, Satu Lahtosen Youtube-kanavalta ja Suomi taskussa -sivustolta. PDF-materiaalit ovat verkoston laatimia. Materiaali sisältää kaiken kaikkiaan 16 eri teemaa, joiden ympärille alkuvaiheen opetustuokiot voi rakentaa. Aluksi apuna voi käyttää toimintaohjekuvia.

Monilukutaidon tehtäväpaketti n. A2 -tasolle
Tehtäväpaketti on Turun yliopiston suomen kielen ainedidaktiikan opiskelijoiden laatima. Paketissa on aikuisille kielenoppijoille suunnattuja, teemoittain jaoteltuja tekstejä ja videoita opetusvinkkeineen. Mukana on esimerkiksi erilaisia asiointitilanteita. Monet näistä soveltuvat hyvin etäryhmien käyttöön.

Luetaan ja keskustellaan etänä edistyneille
Tämä materiaali on tarkoitettu 2 – 3 vuotta opiskelleille. Materiaalin avulla voidaan opiskella monilukutaitoa, vahvistaa tekstitaitoja sekä opiskella oman mielipiteen ilmaisua suomeksi.

Jäämaa on suomen kielen ensipeli aikuisille. Se sopii hyvin oppijalle, joka vasta harjoittelee lukemista ja kirjoittamista. Peliä voi pelata kirjautumatta, mutta silloin oma eteneminen ei tallennu. Pelaaminen on ilmaista. 

Suomi taskussa
Suomi taskussa auttaa maahanmuuttajia oppimaan suomea ja kotoutumaan videoiden avulla. Apukielinä arabia, dari ja englanti.

Koti Suomessa
Kotisuomessa.fi on laaja kokonaisuus eritasoisia ja -tyyppisiä suomen kielen materiaaleja. Materiaali sopii hyvin itseopiskelumateriaaliksi tai luokkatilanteessa eriyttämiseen. Palveluun kannattaa ehdottomasti tehdä itselle ja oppilaille tunnukset, jotta opiskellut osiot tallentuvat.

Papumarket
Papumarket on virtuaalinen kauppa. Voit harjoitella ostamista ja maksamista ruokakaupassa.

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin
Sivusto on tehty hankkeessa, jonka tavoitteena on aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Mobiiliystävällisellä sivustolla on paljon hyviä tehtäviä, joita suomen kielen opiskelija voi tehdä itsenäisesti tai opettajan kanssa. 

Ylen asiointisuomea
Kieltä harjoitellaan erilaisissa arkisissa asiakaspalvelutilanteissa (lääkärissä, kirjastossa, kaupassa, puhelinoperaattorin liikkeessä, pankissa ja vakuutusyhtiössä). Asiointisuomea sisältää runsaasti videomateriaalia ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Videoissa puhutaan arkista puhekieltä. Videoiden perään on merkitty suuntaa-antavat taitotasot, mutta videoita voi katsoa taitotasosta huolimatta. Kunkin videon alta löydät dialogin litteroituna.

Ylen selkouutiset
Yle Uutiset selkosuomeksi kertoo uutiset helpolla suomen kielellä. Selkouutiset sopivat esimerkiksi suomen kielen opiskelijoille.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: