Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Opehuone

Opehuone / Luetaan yhdessä -verkoston tuki ry

Opehuoneen tarkoituksena on olla vapaaehtoisten opettajien hengähdyspaikka opettamisen lomassa
– vertaiskeskustelupaikka, jossa mm. jaetaan ajatuksia, ideoita, turhautumisia ja onnistumisia.

Paula Hiidenuhma-Valtonen

Ajankohtaista
Zoom-tapaamiset Luetaan yhdessä -verkoston tuki ry:n Opehuoneessa ja Selkolukupiirissä jatkuvat
taas syyslukukaudella 2023. Tervetuloa mukaan!

Opehuone
Tiistaina 26.9.2023 klo 18.30. keskustelemme ”lemppareista ja inhokeista”.
Millaisia kokemuksia vapaaehtoisilla opettajilla on eri oppimistuokioiden suunnittelusta ja
toteuttamisesta Luetaan yhdessä -ryhmissä? Onko joidenkin aiheiden käsittely helpompaa,
hauskempaa, tärkeämpää? Ovatko jotkin aihealueet haastavia?

Ilmoittautuminen täällä.

Tiistaina 28.11.2023 klo 18.30. kysymme ”pelittääkö”? Aiheena on opetuksen
pelillistäminen. Mitä ja miten opetusta voi pelillistää? Millaisia oppimispelejä ryhmissä
sovelletaan?

Ilmoittautuminen täällä.

Selkolukupiiri
”Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja
rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille,
joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.”
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-maaritelma/


Aleksis Kiven päivänä tiistaina 10.10.2023 klo 18.30. aiheena ovat lastenkirjat. Millaisia
lastenkirjoja on selkomukautettu? Millaisia selkokirjoiksi kirjoitetut lastenkirjat ovat?
Millaisia lastenkirjoja voi suositella aikuisten suomen kielen oppimisen tueksi?


Ilmoittautuminen täällä.

Sunnuntaina 10.12.2023 klo16.00. aihepiirinä on klassikot. Millaisia klassikoita on
selkomukautettu? Klassikot heijastelevat aikansa historiaa ja auttavat ymmärtämään

mennyttä. Miten klassikot auttavat ymmärtämään nykyaikaa? Miten klassikkotekstiä on
mukautettu ymmärrettäväksi? Rohkaiseeko selkomukautus lukemaan myös
alkuperäisteoksen? Helpottaako aiemmin omalla äidinkielellä luettu klassikko
suomenkielisen selkotekstin ymmärtämistä?

Ilmoittautuminen täällä.

Opehuoneeseen ja selkolukupiiriin lähetetään osallistumislinkki yhdistyksen jäsenille sekä mukaan
ilmoittautuneille. Opehuone ja selkolukupiiri jatkuvat keväällä. Tiedotamme tilaisuuksista
myös Facebook-sivuillamme. 

Luetaan yhdessä -verkoston tuki ry


Luetaan yhdessä -verkoston tuki ry on perustettu 11.2.2021, Luetaan yhdessä – verkoston avuksi.
Tavoitteena on tukea ja edistää Luetaan yhdessä -verkoston toimintaa ja järjestää ensisijaisesti
opetusryhmissä toimiville vapaaehtoisille koulutusta ja ajankohtaisia vertaistukiryhmiä tai muuta
tarkoitustaan edistävää ja tukevaa toimintaa.


Voit liittyä jäseneksi tämän linkin kautta.  

Yhteydenotot ja tiedustelut:
Paula Hiidenuhma-Valtonen                                                                                    
Luetaan yhdessä -verkoston tuki ry puheenjohtaja                            
hiidenuhma@gmail.com
p. 040 527 5288

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.