Luetaan yhdessä -fiilis elää myös etänä

20.11.2020
Iina-Ruusa Pyykkönen
Etäryhmätoiminta on laajentunut syksyn aikana.

Syksyn mittaan Luetaan yhdessä -verkosto on käynnistänyt kuusi etäryhmää ja kaksi lyhytkurssia. Lisäksi maanantaina 30. marraskuuta aloittaa toimintansa kielioppitreenailuun keskittyvä Opitaan kielioppia -ryhmä, joka toteutetaan yhdessä vantaalaisen Hakunilan kirjaston kanssa.

Viikko-ohjelmassa on monenlaista etätoimintaa, jossa keskitytään tekstitaitoihin, keskusteluun, kuullunymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen suomeksi. Tiistaisin kokoontuvat Koivukylän ja Martinlaakson kirjastojen ylläpitämä kielikahvila sekä iltaisin Luetaan ja keskustellaan tekstitaitoryhmä. Keskiviikkoaamupäivissä toimii viikottainen alkeisryhmä ja illoissa ”Suomessa nyt” -työnimellä kulkeva ajankohtaisasioiden keskusteluryhmä. Torstaisin opiskelijat voivat osallistua niin ikään Koivukylän kirjaston etäkielikahvilaan.

Viikkoryhmiin opiskelijat voivat tulla matalan kynnyksen periaatteella omien aikataulujensa mukaan. Paikalla kannattaa kuitenkin olla ajoissa, sillä vain 12 ensimmäistä tulijaa pääsee sisään. Koska kokoonpano vaihtelee jonkin verran, voi kaikkiin ryhmiin rohkaista uusia opiskelijoita. Sopiva ryhmä löytyy varmasti, sillä apua kielen oppimiseen on tarjolla monella eri tasolla.

Verkosto tekee tällä hetkellä yhteistyötä Oulun yliopiston suomi toisena kielenä -oppiaineen ja Helsingin yliopiston suomen kielen ainedidaktiikan opiskelijoiden kanssa. Näistä yhteistöistä syntyivät kymmenen viikon alkeiskurssi ja Luetaan yhdessä muumeja -lyhytkurssi. Kurssit ovat olleet erittäin suosittuja ja niiden ilmoittautumislomakkeet täyttyivät ennätysajassa. Molemmat kurssit ovat lukujärjestyksessä torstai-iltaisin.

Hyviä opetuskäytäntöjä

Mikä on onnistuneen etäopetustuokion salaisuus? Keräsimme etäryhmien vapaaehtoisten parhaat vinkit hyödynnettäviksi yhdessä. Monista ryhmistä nousi esiin hyviä käytäntöjä, joilla kielenoppijat rohkaistaan osallistumaan keskusteluun.

Luetaan yhdessä -konseptin mukaisesti monet ryhmät hyödyntävät toiminnassa pienryhmiä, kuten kontaktiryhmissämmekin tehdään. Pienissä ryhmissä osallistumisen kynnys on matalampi, ja vapaaehtoinen ohjaaja voi tukea opiskelijoiden kielitaitoa täsmällisemmin. Oppimista tukevat myös ryhmissä toistuvat rutiinit ja työtavat, yhteinen aloitus, pienryhmät ja lopussa jälleen kokoontuminen yhteen. Lisäksi puheenvuorojen jakaminen suoraan nimellä kysymällä on käytössä useimmissa etäryhmissä. Näissä ryhmissä opiskelijat myös osallistuvat selvästi eniten.

Tiistai-illan Luetaan ja keskustellaan -ryhmässä on käytössä hauska kysy ja vastaa -pallottelu. Jokainen vastaa esitettyyn kysymykseen vuorollaan, mutta kysyy sitten seuraavalta saman kysymyksen kohdentaen sen suoraan nimellä toiselle osallistujalle. Ohjaajien mukaan tapa on vaatinut hiukan harjoittelua, mutta vaikuttanut positiivisesti opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Monissa ryhmissä suositaan käytetyn sanaston kirjaamista chattiin. Osa myös selittää sanoja synonyymien tai yksinkertaistavien selitysten avulla suomeksi chatissa. Englannin käyttö apukielenä on mahdollista vain, jos kaikki ryhmässä osaavat sitä. Muuten apukielen käyttö tuntuu poissulkevalta. Apukielen käyttöä tulee vähentää heti, kun yhteinen toiminta sujuu opittavalla kielellä.

Ryhmän vapaaehtoisten keskinäinen suunnittelu ja vastuunjako nousi myös esiin keskustelussa hyvistä käytännöistä. Opiskelijoille suunnatun materiaalin tulee olla mahdollisimman selkeää ja riisuttua varsinkin, jos ryhmässä on paljon alkeistason oppijoita. Omia suunnittelupapereitaan ei kannata jakaa opiskelijoiden nähtäville, vaan keskittyä heille tarkoitettuun materiaaliin.

Lämpöä ja kohtaamisia

Luetaan yhdessä -verkoston voima on aina ollut lämminhenkinen yhteisö, johon vapaaehtoiset ja opiskelijat ovat kokeneet kuuluvansa. Mukana toiminnassa on uusia ja vanhoja aktiiveja ja jokaisen panos on yhtä tärkeä ja merkittävä.

Kaiken kaikkiaan kuluva syksy on opettanut, että vaikka oikeaa ihmiskontaktia ei korvaa mikään laite, on kielen oppiminen ja kielen äärellä kohtaaminen mahdollista verkkoyhteyksinkin. Ryhmissä nauretaan, vitsaillaan ja uskalletaan heittäytyä ja mokatakin. Sen kertoo niiden suosiokin: opiskelijat ja vapaaehtoiset viihtyvät.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: