Tasoasteikko auttaa ymmärtämään kielitaidon karttumista

12.10.2020
Iina-Ruusa Pyykkönen

Kielitaidon tasoasteikko eli niin kutsuttu eurooppalainen viitekehys kiinnosti vapaaehtoisia Luetaan yhdessä -festarien perjantaina 2.10.2020. Työpajassa pohdittiin monenlaisia keinoja auttaa oppijoita vahvistamaan taitojaan eri kielenoppimisen vaiheissa ja kulkemaan kohti itsenäisempää, monipuolisempaa kielitaitoa.

Eurooppalainen viitekehys (Common European Framework of Reference for Languages) on yleiseurooppalainen tasoasteikko, jossa kuvataan kielitaidon kehittymistä kielen eri osa-alueilla. Viitekehys huomioi kielenoppijan taidot puhumisessa, kuuntelemisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. Tasoja on kolme: perustaso (A), itsenäisen kielenkäyttäjän taso (B) ja taitajan taso (C). Viitekehyksen taustana on funktionaalinen kielenoppimiskäsitys, eli siinä kuvataan, mitä kielenoppija voi tehdä uudella kielellä. Tasoja avataan tarkemmin työpajan materiaalissa.

Eri kielitaidon osa-alueiden (puhuminen, kuunteleminen, lukeminen ja kirjoittaminen) osaaminen muodostaa jokaisella oppijalla muuttuvan, yksilöllisen kielitaitoprofiilin. Kielitaidon osa-alueet eivät tyypillisesti kehity tasaisesti vaan niissä voi olla suuriakin eroja. Esim. luki-oppijoilla ja lapsilla epätasainen kielitaitoprofiili on hyvin tavallinen. Joku oppii autenttisessa kieliympäristössä nopeasti keskustelemaan vaivatta, mutta kipuilee kirjoitetun kielen kanssa pitkään. Toinen voi lukea kaunokirjallisuutta uudella kielellä, mutta jännittää kovasti keskustelemista. Hahmottelemalla kielitaitoprofiilia voidaan havainnollistaa oppijalle hänen vahvuuksiaan ja toisaalta sitä, mihin kannattaisi erityisesti keskittyä. Profiilia varten ei välttämättä tarvita tasoasteikkoon sidottua arviointia, vaan se voidaan hahmotella itsearvioiden tai yhdessä keskustellen.

Suomessa tasoasteikkoa käytetään kouluissa vieraiden kielten opetussuunnitelmien ja arvioinnin perusteena. Aikuiset kielenoppijat kohtaavat taitotasoasteikon kursseilla sekä virallisten kielitestien tasojaotteluna. Kansalaisuushakemukseen tarvitaan todistus yleisen kielitutkinnon osakokeiden suorittamisesta tasolla B1.

Muista nämä!

  1. Luetaan yhdessä -ryhmissä tulisi huomioida kaikki kielitaidon osa-alueet eli harjoitella monipuolisesti paitsi lukemista ja kirjoittamista myös puhumista ja kuuntelemista.
  2. Kielioppia ei kannata opiskella irrallisina sääntöinä vain sanoja taivutellen vaan esim. lauserakenteiden yhteydessä niin, että muotojen tunnistaminen ja käyttö on osa harjoittelua.
  3. Viitekehyksen taitotasojen kuvausta tutkimalla voi saada vinkkejä siihen, mitä opiskelijoiden kanssa voisi harjoitella, jotta he edistyisivät opinnoissaan.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: