Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Toiminnalliset menetelmät

Toiminnallisilla menetelmillä kielen opiskelu tehdään konkreettiseksi, näkyväksi ja käytännönläheiseksi. Opetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia pelejä, leikkejä, lauluja ja liikettä.

Pelejä ja leikkejä

Toiminnalliset menetelmät
Täältä löydät listan erilaisia toiminnallisia menetelmiä ryhmäytymiseen, kielen opiskeluun sekä virkistäytymisen tueksi.

Toimintanopan käyttö ja Toimintanopan pohjat
Monipuolinen toimintanoppa sopii moniin eri käyttötarkoituksiin ja eri ikäisille käyttäjille. Nopan jokaisella sivulla on pieni muovitasku. Taskuihin voi laittaa vaihtuvia tehtäviä, jolloin tätä voi käyttää apuna monenlaisissa harjoituksissa pienellä vaivalla.

Lasten huomioiminen toiminnallisin menetelmin
Vilma Näverin Luetaan yhdessä -verkostolle tekemässä kehittämisprojektissa on erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka tukevat oppimisen lisäksi ryhmissä mukana olevien äitien ja lapsien välistä vuorovaikutusta opetuksen aikana.

Liikettä töppösiin -työpajan materiaalit

Oikeesti aikuisten 2
Kirjan lopussa (s. 102 -131) on kokoelma erilaisia kielioppiin liittyviä pelejä esimerkiksi verbeihin, objekteihin, adjektiiveihin, paikkoihin ja kysymyksiin liittyen.

Kuvapankit, kortit

Papunet
Papunetin sivuilta löydät mm. selkokielisiä kuva- ja äänimateriaaleja toiminnallisen opetuksen tueksi. Sivustoa ylläpitää Kehitysvammaliitto.

MAHTI-tunnekortit ja Tunnekorttien käyttö
MAHTI-tunnekortit on tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi. Tulostettavaan materiaaliin kuuluu 50 erilaista kuvakorttia sekä esimerkki tunnekorttien käytöstä.

Tulemme tutuksi -kortit
Tulostettavia keskustelukortteja tutustumiseen ja tunnelman keventämiseen. Pakka on alun perin suunniteltu vanhustyöhön, mutta idean pohjalta voi tehdä myös omia kortteja, pakkaan on jätetty tyhjääkin tilaa muokkauksille.

Kotoutumiskortit
Korttien teemat, suomalainen kulttuuri ja palvelut, sisältävät molemmat kymmenen keskustelunaihetta. Korteissa on kyseisiin aihepiireihin liittyvä kuva ja suomenkielinen sana. Kuvat on suunniteltu ymmärrettäväksi myös ilman suomenkielisen termin tietämystä. Ohjaajan tehtävä on ohjata keskustelua, herättää lisäkysymyksiä ja tarjota tietoa suomalaisesta kulttuurista ja palveluista.

Tulostettavaa materiaalia ryhmänohjaukseen
Vanhustyön keskusliiton sivuilta löytyy paljon ryhmätoimintaan sopivia kysymys-, keskustelu- ja pelikortteja ym. muuta tulostettavaa materiaalia.

 

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.