Vapaaehtoistyötä opiskelun ohella

10.08.2023
Salla Tieva
Kuva: Emma Koskinen

Vapaaehtoistyötä voi mainiosti tehdä myös opiskelun ohella. Tästä hienoa esimerkkiä näytti Iiris Helinä, Luetaan yhdessä -verkostossa viime kevään ja syksyn vapaaehtoisena ohjaajana toiminut suomalais-ugrilaisten kielten yliopisto-opiskelija. Tieto Luetaan yhdessä -toiminnasta tavoitti Iiriksen Helsingin yliopiston kautta.

– Sain oman ainejärjestön sähköpostilistalta mainoksen Luetaan yhdessä -toiminnasta ja päätin lähteä mukaan. Olen tutkimustyön lisäksi erityisen kiinnostunut S2 -opetukseen ja monikielisyyteen liittyvistä teemoista, mikä vaikutti päätökseeni kokeilla tämän tyyppistä vapaaehtoistyötä.

Iiris toimi vapaaehtoisena opettajana Vuosaaren kirjastolla kokoontuvassa ryhmässä, joka käynnistyi uutena ryhmänä viime vuoden syyskuussa. Iiris kokee, että vapaaehtoistyö sopi opintojen rinnalle pääsääntöisesti hyvin. Siitä oli myös hyötyä opintojen ja työkokemuksen näkökulmasta.

– Pääsin soveltamaan yliopistolla opittua teoriaa käytäntöön. Toisaalta sain myös uusia näkökulmia suomen kieleen ja kielen oppimiseen, kun omaa äidinkieltä pääsikin tarkastelemaan kielenoppijan vinkkelistä. Lisäksi sain vapaaehtoistyön avulla hyväksiluettua yhden työelämäkurssin. Toisinaan vapaaehtoistyö tuntui ehkä vähän raskaalta kouluhommien ja palkkatöiden painaessa päälle, mutta koen, että kokemus oli kyllä ajoittaisen kiireen ja väsymyksenkin arvoinen.

Luetaan yhdessä -toiminnan yhdeksi tärkeimmistä opeista itselleen Iiris mainitsee erilaisten ihmisten kanssa työskentelyn.

– Vapaaehtoistyössä pääsi tutustumaan toisiin ohjaajiin ja moniin opiskelijoihin, joilla on kaikilla takataskussaan hyvinkin erilaista elämänkokemusta. Olin heittämällä oman porukkamme nuorin, mikä alussa kieltämättä hirvitti vähän. Nopeasti kuitenkin huomasin, että kaikenlaisille tyypeille ja myös oppimiselle oli kyllä tilaa myös ohjaajana.

Haastavinta toiminnassa oli Iiriksen kokemuksen mukaan ryhmän koon ja opiskelijoiden ajoittainen vaihteleminen, mikä edellytti mukautumista ja suunnitelmien muuttamista nopeallakin aikataululla sekä improvisointia opetustuntien aikana. Onneksi ryhmän opiskelijoiden vahva motivaatio ja kannustava ilmapiiri rohkaisivat.

– Itseäni yllätti se, miten aktiivisia ja hirveän osaavia kaikki opiskelijat olivat. Monet kävivät todella pitkäjänteisesti ryhmässä ja loivat mahtavaa yhteishenkeä, jossa kaikkia kannustettiin yrittämään parhaansa.

Erityisen palkitsevalta Iiriksestä tuntui se, että Luetaan yhdessä -toiminnassa hän pääsi yhdistämään toisten konkreettisen auttamisen omiin kiinnostuksen kohteisiin ja osaamiseen. Toisaalta hän myös painottaa, että aikaisempi opetuskokemus tai alaan liittyvät opinnot eivät ole välttämättömyys toimintaan osallistumiseksi, päinvastoin.

– Olisi kiva, jos ohjaajia saataisiin ryhmiin mukaan yhä erilaisimmista lähtökohdista. Ainakin omassa ryhmässämme oli arvokasta, että ohjaajat olivat vähän eri-ikäisiä ja -tyyppisiä ihmisiä. Konkreettisimmillaan siitä voi olla hyötyä opiskelijoille esimerkiksi siinä, että he pääsevät kuulemaan erilaisia tapoja ja tyylejä puhua suomea.

Iiris kannustaakin tulemaan rohkeasti mukaan toimintaan, jos innostusta vaan löytyy.

– Voin suositella Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoistyötä kenelle tahansa, jota homma vähänkin voisi kiinnostaa! Itseäni jännitti alkuun aika paljonkin, mutta kaikki sujui hyvin eikä mitään erityistä tarvinnut osata etukäteen. Ryhmässä työskentelemällä oppi kyllä nopeasti tarvittavat asiat ja koko ajan parempia toimintatapoja.

Erityisterveisensä Iiris lähettää vielä omalle ryhmälleen, suomen kielen oppijoille sekä verkoston vapaaehtoistoimintaa harkitseville.

– Haluan nostaa erikseen esille vielä meidän mahtavan Vuosaaren ryhmän ja kiittää kaikkia opiskelijoita ja ohjaajia työntäyteisestä vuodesta sekä toivottaa kaikille muillekin tsemppiä suomen oppimiseen ja opettamiseen! Puolueellinen mielipide alan opiskelijalta, mutta kielet ja kaikki niihin liittyvät ilmiöt ovat ehkä kiinnostavinta mitä maailmassa on. Toivon, että tämänkin toiminnan kautta mahdollisimman moni löytäisi kiinnostusta ja uteliaisuutta niiden ihmettelyyn.

Luetaan yhdessä -ryhmän esite Vuosaaren kirjaston ovella toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi ryhmään.

Luetaan yhdessä -ryhmät käynnistyvät kesätauon jälkeen jälleen syyskuun alussa. Syksyllä uusia opettajia tarvitaan sekä kontakti- että etäryhmiin. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena verkostossa, tule kuulemaan infotilaisuuttamme Zoomiin tiistaina 22.8. klo 16-17. Pääset ilmoittautumaan tilaisuuteen tästä. Voit myös olla suoraan yhteydessä verkoston asiantuntijaan Sallaan, salla.tieva(at)luetaanyhdessa.fi, ja kysyä lisää.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: