Motivaatio, missä olet?

28.01.2021
Henna-Maija Syrjälä

Miten oppimisen iloa ja imua voi tukea? Miten opiskelijat saisi sitoutumaan toimintaan säännöllisesti? Näitä kysymyksiä vapaaehtoiset nostavat usein esille verkostomme tapaamisissa. Motivaatioon liittyvä pohdinta onkin hurjan kiinnostava ja monitahoinen aihe. Mistä kaikesta siinä oikeastaan onkaan kyse?

Motivaation myytit

Motivaatio on toimintaamme ohjaava ja ylläpitävä voima, joka yleisesti kumpuaa joko itsestä tai ulkopuolelta. Ulkoiseen motivaatioon liittyy esimerkiksi ympäristö, sen vaatimukset ja palkinnot. Sisäistä motivaatiota puolestaan kuvaa se, että itse toiminta tuntuu merkitykselliseltä ja tärkeältä. Samaan asiaan voi liittyä sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota. 

Usein ajatellaan, että motivaatiota joko on tai ei ole. Motivaatio on kuitenkin asia, jonka taso voi vaihdella. Jokaisen motivaatio on erilainen. Verkostomme opiskelijoilla saattaa olla hyvin erilaisia tarpeita ja toiveita, joiden vuoksi he ovat tulleet mukaan toimintaamme. Jollakin motiivina on nimenomaan kielen oppiminen, joka saattaa liittyä työllistymiseen, opintoihin tai ylipäätään oman toimijuuden vahvistamiseen Suomessa. Toiselle ryhmä on puolestaan tärkeä paikka muiden ihmisten tapaamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kolmas saattaa olla mukana kokeilemassa, mistä ryhmässä oikein onkaan kyse. Nämä toiveet eivät ole keskenään eri arvoisia eivätkä sulje toisiaan pois. 

Motivaation lisäksi kukaan meistä ei voi tarkalleen tietää, mitä kaikkea toisen henkilökohtaisessa elämässä on meneillään. On inhimillistä tulkita, että kieliopintojen verkkainen edistyminen tai poissaolot tarkoittavat sitä, että opiskelija ei ole halukas tekemään töitä opiskelun eteen. Taustalla saattaa olla kuitenkin jotain aivan muuta. On hyvä muistaa, että opiskelijoiden elämäntilanteet ovat hyvin vaihtelevia. Arki saattaa olla kuormittavaa ja kiireistä. Osa rakkaista saattaa edelleen asua Suomen ulkopuolella, heidän sijainnistaan ja voinnistaan ei välttämättä ole tietoa. Matka Suomeen on voinut olla yhtä lailla traumaattinen kokemus kuin uuteen maahan kotoutuminenkin. Aina voimavarat, opiskelutaidot tai -valmiudet eivät riitä uuden kielen omaksumiseen sellaisella tavalla, minkä olemme ehkä itse oppineet. Se ei ole merkki opiskelijan tai vapaaehtoisen epäonnistumisesta. Jokaisella opiskelijalla on lupa olla mukana sen hetkisillä tiedoilla, taidoilla ja resursseilla, ilman ulkopuolisia odotuksia. 

Motivaatio ja uuden kielen oppiminen

Motivaatio on tärkeä osa oppimista ja siihen vaikuttavat monet seikat. Kielenoppimiseen liittyvään motivaatioon vaikuttavia seikkoja on useita. Niistä tärkein on halu oppia uutta kieltä. Tutkimusten mukaan oleskelu kielialueella lisää motivaatiota, sillä tarve kuulua kieliyhteisöön kasvaa kieltä “toisena kielenä” opiskellessa. Lisäksi kielenkäyttötilanteet ovat niin toistuvia, että rohkea ja sosiaalinen kokeilijaluonne, jolla on hyviä kokemuksia kielenoppimisesta, voi omaksua uuden kielen melko nopeastikin. Toisaalta omat kokemukset, aiempi koulutustausta ja käsitys itsestä oppijana vaikuttaa motivaation pahimmillaan motivaatiota ja oppimistuloksia heikentävästi. Jos oppijalla on huonoja kokemuksia oppimisesta ja useita epäonnistumisen kokemuksia taustallaan, ohjaajan tulee kääntää huomio kaikkiin pienimpiinkin onnistumisiin jämäkästi ja kannustavasti. Negatiivisten kokemusten nollaaminen vaatii paljon aikaa. 

Kielenoppimiseen liittyvään motivaatioon vaikuttavat myös sosiaaliset syyt. Miten oppijan yhteisössä suhtaudutaan uuteen kieleen? Millainen asenneilmapiiri kielenoppimiseen liittyy? Esimerkiksi nk. pakkoruotsikeskustelulla on todettu olleen oppimismotivaatiota heikentävä vaikutus. Tärkeitä tekijöitä ovat myös opiskelijaryhmän ilmapiiri, opetustapa ja opetuksen mielekkyys, opetuksen laatu ja lähimpien ihmisten tuki. On selvää, että huonosti motivoituneessa ryhmässä opiskelu latistaa kaikkien jäsentensä motivaatiota ja vaikuttaa myös ohjaajien fiiliksiin.

Kolme vinkkiä kielen oppijan motivaation herättelyyn

  1. Opeta käyttökelpoista kieltä! Mitä oppija aikoo tehdä huomenna? Opeta hyödyllinen fraasi, jota voi heti käyttää. 
  2. Ota käyttöön hyvä biisi, jonka sanoituksista voi oppia uuden rakenteen. Musiikki auttaa muistamisessa ja luo leppoisaa tunnelmaa. 
  3. Kohtele aikuista oppijaa vertaisenasi aikuisena. Älä oleta, kysy. Anna lupa olla turhautunut. Huomaa edistysaskeleet. 

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: