Blogi: Hyvin menee, mutta menkööt!

07.05.2018
Henna-Maija Syrjälä

– Ei tässä ihan ensimmäistä kertaa olla suomea opettamassa. Eli hyvin meillä menee – mutta menkööt!

Päästämme naurut napakalle kiteytykselle. Hetken hekoteltuamme ääni puhelimen päässä taas vakavoituu.

– Vaikka kokonaisuudessaan meillä menee hyvin, on tässä toiminnassa omat haasteensa. Emme aina ihan tiedä miten niihin suhtautua.


Näin kiteyttää yksi Luetaan yhdessä -verkoston 600 vapaaehtoisesta. Keskustelu on osa selvitystäni, jota varten olen keskustellut vuoden ajan puhelimitse ja kasvotusten 65 Luetaan yhdessä -ryhmän vapaaehtoisen kanssa.

Selvityshaastattelut ovat olleet mielenkiintoisia kurkistuksia kymmenien ryhmien arkeen ympäri Suomea. Keskusteluissa vapaaehtoiset avasivat rehellisesti ryhmiensä arkea – myös kohtaamiaan haasteista.

Myöhästely ja poissaolot

Yleisimpänä tuntien hankaloittajana vapaaehtoiset mainitsivat opiskelijoiden myöhästelyn ja epäsäännöllisen osallistumisen tunneille. Vaikuttaa että lähes kaikissa ryhmissä osa opiskelijoista saapuu tunneille paljonkin myöhässä sekä saattavat olla poissa tunneilta ilmoittamatta tästä vapaaehtoisille.

Myöhästely ja poissaolot ovat aina olleet osa ryhmien arkea, sillä Luetaan yhdessä -toiminta perustuu matalakynnyksisyyteen. Esimerkiksi lapsen kanssa tunneille tuleminen voi olla yllättävän hidasta, ja muuttuvat arjen tilanteet voivat estää tunnille pääsyn kokonaan. Silti Luetaan yhdessä -verkoston tunnit voivat olla ainoita tapoja esimerkiksi kotiäideille opiskella suomea.

Vaikka vapaaehtoisemme kyllä ymmärtävät opiskelijoiden tilanteet, monia haastatteltaviani vaihtelevat tilanteet harmittavat.

Monet kokevat, että on mahdotonta suunnitella tuntien kulkua, koska ikinä ei tiedä, keitä tunneilla on paikalla. Pahimmillaan epäsäännöllisyys koettiin vaikuttavan omaan opettamisen motivaatioon. Vapaaehtoinen saattaa jopa kokea, ettei heidän työpanostaan arvosteta.

Lääkkeenä avoimuus

Vaikka on täysin ymmärrettävää, että opiskelijoiden epäsäännöllisyys harmittaa, en usko, että epäsäännölisyys johtuu kunnioituksen puutteesta. Toiminnan matalakynnyksisyys on yksi Luetaan yhdessä -verkoston valttikorteista, ja epäsäännöllisyys on yksi sen sivupiirre. Tästä johtuen vapaaehtoistemme on kyettävä myös improvisoimaan vaihtuvissa tilanteissa.

Maailman mittakaavassa suomalainen kellontarkkuus on harvinainen piirre, ja myöhästely voi johtua myös erilaisista aikakäsityksistä.

Jos täsmällinen aloitus tai tuntien ennaltasuunniteltavuus on vapaaehtoisille tärkeää, asiasta kannattaa puhua avoimesti. Opiskelijoille saattaa tulla myös yllätyksenä, että yhteinen aloitus on tunnin kokonaisuuden kannalta olennaista. Vaikka täsmällisyys olisi tunneilla toivottavaa, on opiskelijoille jäätävä kuitenkin olo, että he ovat tervetulleita tunneille, vaikka tulisivat myöhässä tai osallistumiskertoja olisi jäänyt väliin. Luetaan yhdessä -tunneille opiskelijat otetaan aina avosylein vastaan.

Myöhästelyistä huolimatta haastatteluissa oli kuultavissa, että lämmin yhteishenki yhdistää kaikkia Luetaan yhdessä -ryhmiä. Hauskaa osataan pitää, vaikka yhteistä keskustelukieltä ei juuri olisikaan. Oikeita sijamuotoja tärkeämpää ovat hymyt, naurut ja välittäminen. Niiden takia opiskelijat haluavat tulla Luetaan yhdessä -tunneille vuodesta toiseen. Lämmin yhteishenki on verkoston suurimpia vahvuuksista, ja on tärkeää muistaa vaalia sitä jatkossakin!


Kirjoittaja Larri Himma on Luetaan yhdessä -verkoston suunnittelija, jonka tekemä selvitys on luettavissa verkoston nettisivuilla: selvitysraportti

 


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: