Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Opetuksen suunnittelu

Kannustamme vapaaehtoisiamme suunnittelemaan opetusta yhdessä aina ennen lukukauden alkua. Koska verkostomme toiminta ei ole kurssimaista, vaan opiskelijoilla on oikeus osallistua toimintaan aina mahdollisuuksiensa mukaan, on tuntisuunnitelmaan hyvä suhtautua alustavana käsikirjoituksena, joka muuttuu ja joustaa aina tilanteen mukaan.

Vuosikello
Vuosikellosta näet, mitä verkostossa tapahtuu vuoden mittaan.

Uuden vapaaehtoisen aloituspaketti
Tässä perehdytyspaketissa kerrotaan Luetaan yhdessä -toiminnan yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista. Aloituspaketin on tarkoitus toimia perehdytyksen yhtenä välineenä, jotta toimintaamme olisi mahdollisimman helppoa tulla mukaan.

Opettajan opas
Tästä oppaasta löytyy vapaaehtoisen kielenopetuksen hyviä käytäntöjä. Se on tarkoitettu pedagogisen pohdinnan tueksi niin vasta aloittaneille vapaaehtoisille kuin konkareillekin.

Opiskelijapalautelomake
Tämän palautekyselyn voi teettää opiskelijoilla oppituntien jälkeen. Anonyymit vastaukset voi halutessaan pyytää toimistolta myöhemmin.

Itsearviointipohja
Itsearviointi on tärkeä oppimiseen liittyvä taito. Tämän lomakkeen ja siihen liittyvien tunnekuvien avulla oppijoiden kanssa voi harjoitella itsearviointia tapaamisen päätteeksi. Teeman voi käsitellä mm. tämän esimerkin kautta.

Tuntisuunnitelma_tyhjä_pohja 
Tästä voit tallentaa omalle koneellesi tuntisuunnitelman tyhjän pohjan. Kannustamme vapaaehtoisiamme suunnittelemaan lukukauden tunteja yhdessä.

Syyslukukauden tuntisuunnitelma, esimerkki
Täältä löydät yhden esimerkin syyslukukauden tuntien suunnitteluun, siitä voi käydä nappaamassa ideoita tuntien teemoista ja harjoituksista. Taulukkoon on koottu jokaisen tapaamiskerran teema, nimetty vastuuhenkilö sekä erilaisia vinkkejä ja materiaalivaihtoehtoja kunkin teeman käsittelyyn. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan sekä eri tasoiset opiskelijat että oppimateriaalien monipuolisuus.

Kevätlukukauden tuntisuunnitelma, esimerkki
Täältä löydät yhden esimerkin kevätlukukauden tuntien suunnitteluun, siitä voi käydä nappaamassa ideoita tuntien teemoista ja harjoituksista. Taulukkoon on koottu jokaisen tapaamiskerran teema, nimetty vastuuhenkilö sekä erilaisia vinkkejä ja materiaalivaihtoehtoja kunkin teeman käsittelyyn. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan sekä eri tasoiset opiskelijat että oppimateriaalien monipuolisuus.

Kielitasotesti
Lähtötasotesti ryhmään tulevalle uudelle opiskelijalle.

Turvallisuusohje
Tiiviistä ohjeesta löytyy vinkkejä mm. mielenterveyden ensiapuun, konfliktien kohtaamiseen ja hätätilanteisiin.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.