Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Opetuksen suunnittelu

Kannustamme vapaaehtoisiamme suunnittelemaan opetusta yhdessä aina ennen lukukauden alkua. Koska verkostomme toiminta ei ole kurssimaista, vaan opiskelijoilla on oikeus osallistua toimintaan aina mahdollisuuksiensa mukaan, on tuntisuunnitelmaan hyvä suhtautua alustavana käsikirjoituksena, joka muuttuu ja joustaa aina tilanteen mukaan.

Etäopetuksen tueksi laaditut materiaalit löytyvät myös tästä listasta. Tarjolla on ideoita alkeistasolle, mutta myös edistyneemmille oppijoille. 

Vapaaehtoisohjaajan opas 2020
Oppaassa on perustietoa verkostosta, ryhmän perustamisesta ja vastauksia yleisimpiin kysyttyihin kysymyksiin. Asiakirja on yhdistetty aiemmasta aloituspaketista ja opettajanoppaasta.

Vuosikello
Vuosikellosta näet, mitä verkostossa tapahtuu vuoden mittaan.

Opiskelijapalautelomake
Tämän palautekyselyn voi teettää opiskelijoilla oppituntien jälkeen. Anonyymit vastaukset voi halutessaan pyytää toimistolta myöhemmin.

Itsearviointipohja
Itsearviointi on tärkeä oppimiseen liittyvä taito. Tämän lomakkeen ja siihen liittyvien tunnekuvien avulla oppijoiden kanssa voi harjoitella itsearviointia tapaamisen päätteeksi. Teeman voi käsitellä mm. tämän esimerkin kautta.

Tuntisuunnitelma_tyhjä_pohja 
Tästä voit tallentaa omalle koneellesi tuntisuunnitelman tyhjän pohjan. Kannustamme vapaaehtoisiamme suunnittelemaan lukukauden tunteja yhdessä.

Syyslukukauden tuntisuunnitelmaesimerkki 2021
Täältä löydät yhden esimerkin syyslukukauden tuntien suunnitteluun, siitä voi käydä nappaamassa ideoita tuntien teemoista ja harjoituksista. Taulukkoon on koottu jokaisen tapaamiskerran teema, nimetty vastuuhenkilö sekä erilaisia vinkkejä ja materiaalivaihtoehtoja kunkin teeman käsittelyyn. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan eri kielenoppimisen vaiheessa olevat opiskelijat, eri kielitaidon osa-alueet ja oppimateriaalien monipuolisuus.

Kevätlukukauden tuntisuunnitelmaesimerkki 2022
Täältä löydät yhden esimerkin kevätlukukauden tuntien suunnitteluun, siitä voi käydä nappaamassa ideoita tuntien teemoista ja harjoituksista. Taulukkoon on koottu jokaisen tapaamiskerran teema, nimetty vastuuhenkilö sekä erilaisia vinkkejä ja materiaalivaihtoehtoja kunkin teeman käsittelyyn. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan sekä eri tasoiset opiskelijat että oppimateriaalien monipuolisuus. Päivitetty joulukuussa 2021.

Alkukartoitusmateriaali ryhmille
Lomake ja tukimateriaali keskustelun pohjaksi uuden oppijan kielitaidon kartoittamiseksi kirjallisena ja kuvallisena. 

Turvallisuusohje
Tiiviistä ohjeesta löytyy vinkkejä mm. mielenterveyden ensiapuun, konfliktien kohtaamiseen ja hätätilanteisiin.

Suomen kielen alkeet etänä
Tämä materiaali on PÄIVITETTY versio aiemmista kielikahviloiden suunnitelmista. Materiaaliin on koottu etänä kokeiltuja videoita, kuvasarjoja ja tehtäviä, mm. Yleltä, Satu Lahtosen Youtube-kanavalta ja Suomi taskussa -sivustolta. PDF-materiaalit ovat verkoston laatimia. Materiaali sisältää kaiken kaikkiaan 16 eri teemaa, joiden ympärille alkuvaiheen opetustuokiot voi rakentaa.

Monilukutaidon tehtäväpaketti n. A2 -tasolle
Tehtäväpaketti on Turun yliopiston suomen kielen ainedidaktiikan opiskelijoiden laatima. Paketissa on aikuisille kielenoppijoille suunnattuja, teemoittain jaoteltuja tekstejä ja videoita opetusvinkkeineen. Mukana on esimerkiksi erilaisia asiointitilanteita. Monet näistä soveltuvat hyvin etäryhmien käyttöön.

Luetaan ja keskustellaan etänä edistyneille
Tämä materiaali on tarkoitettu 2 – 3 vuotta opiskelleille. Materiaalin avulla voidaan opiskella monilukutaitoa, vahvistaa tekstitaitoja sekä opiskella oman mielipiteen ilmaisua suomeksi.

Luetaan yhdessä -linkkikokoelma Padletissa
Monenlaisia hyödyllisiä suomen kielen opetuslinkkejä koottuna yhdelle Padlet-seinälle. Linkit on jaettu teemoittain.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.