Seinäjoen Vuoden monikulttuurisuusteko 2023 -tunnustus suomen kielen kerholle

21.12.2023
Salla Tieva
Tunnustusta juhlistettiin kahvitilaisuudella 14.12.2023. Kuvassa takarivissä vasemmalla Seinäjoen kaupungin edustajia. Takarivissä seuraavaksi vapaaehtoiset Sinikka Rokala ja Arto Väisänen. Edessä vasemmalta lähtien kerhon vapaaehtoisia: Marita Hietamäki, Iiri Jutila, Leena Väisänen, Elle Kokko ja Marja Matikka. Työesteiden vuoksi poissa olivat vapaaehtoiset Tuija Niemistö ja Jaana Lähdesmäki.

Seinäjoen kaupunki on antanut Vuoden monikulttuurisuusteko -tunnustuksen Luetaan yhdessä -verkostoon kuuluvalle, vapaaehtoisten vetämälle suomen kielen kerholle. Tunnustus on Seinäjoella ensimmäinen laatuaan ja se jaetaan tästä lähtien joka vuosi. Palkitsemisen avulla halutaan kiinnittää huomiota kaupungissa tehtävään ruohonjuuritason monikulttuurisuustyöhön sekä antaa tunnustusta kolmannen ja neljännen sektorin tekemälle kotoutumista tukevalle työlle.

Seinäjoen kaupunki perustelee vuoden 2023 tunnustusta suomen kielen kerholle seuraavasti:

”Kerho toimii tärkeänä paikallisena kotoutumisen edistäjänä, koska kerhossa osallistujat oppivat kielen lisäksi suomalaisesta kulttuurista ja tavoista. Kerhon viikoittaisissa kokoontumisissa mahdollistuu luonteva kohtaantuminen. Suomen kielen kerho toimii maahanmuuttajille tärkeänä kohtaamispaikkana, missä voi tavata ja ystävystyä muiden Seinäjoella asuvien maahan muuttaneiden kanssa.

Suomen kielen kerhotoiminnan aktiivit ovat ansiokkaalla tavalla lähteneet kehittämään kielikahvilatoimintaa Seinäjoelle ja tuoneet näin merkittävän panostuksen kotoutumiseen kaupunkiimme. Vapaaehtoiset toimivat esimerkillisesti ja ennakkoluulottomasti. Tällä tunnustuksella Seinäjoen kaupunki haluaa osoittaa kiitosta innostavasta työstä monikulttuurisuustyön saralla.”

Vuodesta 2020 lähtien toiminut kerho kokoontuu Seinäjoen seurakunnan Kismuksen tiloissa. Ryhmän yhteistyökumppanina toimii seurakunnan lisäksi maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapiste Moni-info, jonka toimesta ryhmä sai aikanaan alkunsa. Vapaaehtoisia ohjaajia ryhmässä on tällä hetkellä yhdeksän.

Luetaan yhdessä -verkosto onnittelee lämpimästi Seinäjoen suomen kielen kerhon vapaaehtoisia upeasta ja ansaitusta tunnustuksesta! Onnea myös kerhon tärkeille yhteistyökumppaneille!

Lähde: Vuoden monikulttuurisuusteko 2023 -tunnustus vapaaehtoisten vetämälle suomen kielen kerholle. Seinäjoen kaupunki 14.12.2023. https://www.seinajoki.fi/vuoden-monikulttuurisuusteko-2023-tunnustus-vapaaehtoisten-vetamalle-suomen-kielen-kerholle


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: