Terveisiä Toisto-verkoston tapaamisesta

27.03.2023
Niina Rönty

Toisto-verkoston tapaaminen 23.3.2023

Toisto-metodi siirtyi osaksi Luetaan yhdessä -verkostoa viime vuonna. Toiston uuden kodin alle organisoitunut Toisto-verkosto kokoontui nyt yhteen ensimmäistä kertaa. Vapaaehtoiset ohjaajat ja Toisto-hankkeen työntekijät, koordinaattori Hanna-Leena ja kouluttaja Niina, pääsivät kahvittelemaan ja tapaamaan toisiaan, verkostoitumaan ja oppimaan yhdessä. Osallistujia oli sekä paikan päällä Helsingissä että mukana etäyhteydellä. Yhteensä osallistujia oli 24. Junalakko vaikutti harmillisesti ohjaajien mahdollisuuksiin osallistua tapaamiseen kasvokkain.

Opitaan

Tapaaminen oli jaettu teemoiltaan kahteen osaan. Ensimmäinen osio oli nimeltään Opitaan. Aluksi Toisto-hankkeen koordinaattori Hanna-Leena kertoi hankkeen kuulumisista. Hankkeessa on kehitetty Toistoa yhä paremmaksi ja helpommin saavutettavaksi menetelmäksi suomen kielen alkeiden opettamiseen. Tämä on tarkoittanut materiaalien päivittämistä, uusien materiaalien kehittämistä sekä Toisto-oppaan ja tuokioiden 00-010 muokkaamista selkokielelle. Koulutukset, järjestöyhteistyö ja Toisto-ohjaajien neuvonta sekä vierailut ryhmiin jatkuvat entiseen tapaan.

Toiston kuulumisten jälkeen saimme kuulla suomen kielen oppimiseen liittyvät puheenvuorot kahdelta rautaiselta ammattilaiselta. Helsingin yliopiston Minna Intke-Hernandez puhui aiheesta “Mikä on riittävän hyvää suomea” niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Kokenut Toisto-ohjaaja Hanna-Kaisa Malkavaara puolestaan jakoi kuulijoille “Toiston noin 10 käskyä”. Esitys oli kattava lista huomioista, joita Hanna-Kaisa on vuosien varrella tehnyt Toisto-metodin käytöstä.

Verkostoidutaan

Toisen osan teema oli “Verkostoidutaan”. Puhuimme ohjaajien vahvuuksista ja keskustelimme Toiston materiaaleista ja onnistuneista tuokioista. Rohkeus, sinnikkyys, luovuus, rakkaus, ryhmätyötaidot… Jokainen Toisto-ohjaaja saa varmasti käyttää omia vahvuuksiaan ja persoonaansa ryhmiä ohjatessaan. Keskusteluissa esille nousivat esimerkiksi verkoston tapaamisten tärkeys kokemusten ja ideoiden jakamiseen, uusien materiaalien tarpeet sekä onnistuneen Toisto-tuokion resepti. 

Uusien Toisto-tuokioiden tekemiselle on intoa ja tarvetta. Jokainen osallistuja sai mukaansa tarkistuslistan uusien tuokioiden suunnittelun tueksi. Onnistunut tuokio tarvitsee paitsi hyvän suunnitelman, mutta myös sen tärkeimmän ominaisuuden: ilon. Osallistujien kokemuksissa nauru ja huumori tuovat Toisto-tuokiolle kielen oppimisen lisäksi syvemmän merkityksen. Se tuo yhteyden ja yhdenvertaisina kohtaamisen tunteen.

Toiston arvot

Ilo, turvallisuus, yhteisöllisyys ja saavutettavuus ovat Toiston arvoja. Ne ovat yhtäläisen tärkeitä niin Toisto-tuokioihin osallistuville oppijoille, vapaaehtoisille ohjaajille kuin hankkeen työntekijöille ja kaikille Toiston parissa tavalla tai toisella toimiville. Kiitos kaikille mukana olleille! Toisto on hyvissä käsissä. 


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: