Vantaan Kulttuuriseppä-tunnustus Luetaan yhdessä -verkostolle

08.12.2022
Salla Tieva
Vantaan Luetaan yhdessä -ryhmien vapaaehtoisia Vantaan monikulttuurisessa itsenäisyyspäiväjuhlassa 6.12.2022

Luetaan yhdessä -verkosto on palkittu vuoden 2022 Kulttuuriseppä-tunnustuksella, joka jaettiin Vantaan monikulttuurisessa itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.

Kulttuuriseppä-tunnustus voidaan antaa Vantaalla toimivalle henkilölle, yhteisölle tai yhdistykselle, joka on työllään, teoillaan ja asenteellaan edistänyt kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä hyviä väestösuhteita. Palkinto, ruusuveistos ja 1000 euroa, jaettiin tänä vuonna jo 16. kerran. Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa kuka tahansa ja päätöksen palkittavasta tekee kaupungin, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan, Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen sekä edellisvuoden Kulttuurisepän muodostama raati.

Tänä vuonna palkintoraati halusi valinnallaan nostaa esiin kielen oppimisen tärkeyden kotoutumisessa. Raati perustelee palkinnon myöntämistä seuraavasti: “Luetaan yhdessä -verkosto järjestää arvokasta yksilöllistä, jokaiselle sopivan tasoista suomen kielen opetusta. Tutustuminen molemmin puolin edistää mainiosti integrointia ja vastavuoroista kulttuureihin tutustumista. Toiminta kanavoi ihmisten auttamishalua ja mahdollisuutta käyttää taitoja siihen, että maahanmuuttajat pääsevät kiinni uuteen kotimaahan kielen ja kasvokkaisen kohtaamisen kautta. Se synnyttää luottamusta ja vähentää ennakkoluuloja.”

Palkinnon kävivät vastaanottamassa Luetaan yhdessä -toiminnan käynnistänyt Marja Liisa Toivanen sekä  pitkään verkostossa vapaaehtoistyötä tehneet Lena Sokka Myyrmäen ja Marja Taskinen Tikkurilan ryhmistä. Juhlassa oli mukana myös parikymmentä muuta verkoston vapaaehtoista opettajaa Vantaan kahdeksasta Luetaan yhdessä -ryhmästä.

Haluamme Luetaan yhdessä -verkostosta kiittää sekä ehdottajaa että raatia palkinnon myöntämisestä ja onnitella lämpimästi Vantaan Luetaan yhdessä -vapaaehtoisia tästä upeasta tunnustuksesta. Hienoa, että Vantaalla tehty pitkäjänteinen ja arvokas matalan kynnyksen suomen kielen opetustyö on huomattu ja sen merkitys on tunnistettu myös hyvien väestösuhteiden rakentamisen näkökulmasta. Suurin kiitos ja kumarrus siis vapaaehtoisillemme!

Lähde: Vantaan Kulttuuriseppä 2022 on Luetaan yhdessä -verkosto. Vantaan kaupunki 7.12.2022. https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaan-kulttuuriseppa-2022-luetaan-yhdessa-verkosto


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: