Hilkka Autio-Ikkala ja Ulla-Maija Koskimies ovat vuoden 2022 vapaaehtoisia

04.11.2022
Salla Tieva

Luetaan yhdessä -verkoston vuoden vapaaehtoisiksi valittiin tänä vuonna kaksi vapaaehtoista, Hilkka Autio-Ikkala ja Ulla-Maija Koskimies. Valinnan tehnyt Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä piti päätöstä perusteltuna, sillä molemmat naiset ovat tehneet tahoillaan erittäin ansioitunutta ja pitkäjänteistä vapaaehtoistyötä ryhmissämme. Näin ollen verkostolla oli ilo kukittaa yhden vapaaehtoisen sijaan tällä kertaa kaksi!

Ulla-Maija Koskimies (vas.) ja Hilkka Autio-Ikkala palkitsemisen jälkeen verkoston syysseminaarissa. Kuva: Ruusa Pyykkönen.

Hilkka Autio-Ikkala on toiminut vapaaehtoisena Luetaan yhdessä -verkostossa vuodesta 2013 lähtien, lähes 10 vuotta. Hilkka oli tuolloin jäänyt juuri eläkkeelle, kun silmiin osui ilmoitus verkoston vapaaehtoistyöstä. Kotoutumiseen liittyvistä asioista ja ihmisläheisestä tekemisestä kiinnostunut Hilkka innostui heti. Nykyisen Espoon Entressen ryhmän lisäksi hän on ehtinyt opettaa myös Matinkylän sekä Diakoniasäätiön ryhmissä ja ammentanut oppia sekä kokemusta kaikista edellä mainituista. 

Entressen ryhmän vapaaehtoiset kehuvat Hilkkaa erityisesti mukavan ja innostavan yhteishengen rakentamisesta, joka on näkynyt muun muassa opettajien yhteisinä lounas- ja suunnittelutapaamisina sekä kannustavan ja iloisen opiskeluilmapiirin luomisena ryhmän kävijöille. Hilkka itse kokee, että hyvän ilmapiirin rakentaminen perustuu erityisesti joustavuudelle ja sille, että ryhmissämme on tilaa monenlaisille ohjaajille ja ohjaustyyleille. Tällöin kaikilla on tilaa olla oma itsensä ja toteuttaa toimintaa omista lähtökohdista ja taipumuksista käsin, mikä on ryhmälle rikkaus. Se myös motivoi vapaaehtoisia pysymään toiminnassa.

Opettamisen lisäksi Hilkka on ideoinut ryhmälleen erilaisia retkiä ja juhlia sekä ollut aina valmis heittäytymään ryhmissä esitettyihin pieniin näytelmiin, joissa on kuvattu esimerkiksi suomalaista saunakulttuuria tai lääkärissä käyntiä – siis havainnoitu arkisia tilanteita. Niin Hilkka kuin muutkin ryhmän ohjaajat ovat huomanneet, että tällaiset näytelmät ovat omiaan luomaan rennon ja turvallisen ilmapiirin, laukaisemaan jännityksen ja tuomaan hauskuutta ryhmiin. Hilkalle onkin tärkeää, että oppijoilla on ryhmässä hyvä ja rento olla ja että kaikki tulevat nähdyksi. Kaikista olennaisinta on Hilkan mukaan kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteyden syntyminen, jotta oppiminen voi käynnistyä. Erityisen tärkeää se on silloin, kun oppijalla ei ole juurikaan opiskelutaitoja entuudestaan. 

Mikä sitten on saanut Hilkan pysymään toiminnassa mukana näinkin pitkän aikaa? Hilkka kertoo, että siihen ovat vaikuttaneet erityisesti monipuolinen ja mukava opettajaryhmä sekä mahdollisuus kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä arkisen olemisen kautta. Biologitaustainen ja jo pitkään ilmaston tilasta huolissaan ollut Hilkka kuvaa, että ryhmän kokoontuminen on kuin pieni maailmanympärimatka kerran viikossa, mutta ilman suuren hiilijalanjäljen tuomaa taakkaa. Hilkka kokee, että on oppinut ryhmissä paljon myös itse ja toiminnan monipuolisuus sekä jatkuva toimintaympäristön muutos ovat pitäneen vuodesta toiseen mielenkiinnon yllä. Erityisen kiinnostavana huomiona Hilkka nostaa sen, että hänestä on ollut myös tärkeää olla konkreettisesti mukana laajemmassa yhteiskunnallisessa murroksessa, jonka aikana Suomi on muuttunut aiempaa huomattavasti monikulttuurisemmaksi. Luetaan yhdessä -toiminnan kautta muutokseen ja todellisuuteen on saanut kosketuspintaa, jonka ansiosta Hilkka kokee voineensa seurata esimerkiksi maahanmuuttokeskustelua ihan eri tavalla. Sen sijaan, että Hilkka olisi jäänyt omaan kuplaansa, hän kertoo ymmärtäneensä, mitä kaikkea maahanmuuttajuus eri ulottuvuuksineen pitää sisällään. Omakohtaisten kokemusten myötä Hilkka on kannustanut muitakin mukaan tukemaan uusien suomalaisten kotoutumista.

Hilkka (oik.) opettamassa Entressen ryhmässä lokakuussa 2022. Kuva: Tuula Orantie

Vuoden toisella palkitulla, Ulla-Maija Koskimiehellä on käynnissä seitsemäs vuosi Luetaan yhdessä -vapaaehtoisena. Kaarinan Hovirinnan ryhmässä sen perustamisesta lähtien toimineen Ulla-Maijan houkutteli mukaan hyvä ystävä, joka oli jo itse verkostossa mukana. Ulla-Maija kokee saaneensa toiminnasta paljon – on päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä kokemaan vahvaa yhteisöllisyyttä. Palkitsevinta Ulla-Maijan mielestä on kuitenkin ollut se, kun on omalta osaltaan pystynyt auttamaan oppijoita etenemään elämässään. Hovirinnan vapaaehtoiset kertovatkin, että Ulla-Maija on toiminnassa mukana koko sydämellään. Hän on kollegojensa mukaan  erittäin pidetty opettaja, kaikille ystävällinen, aidosti opiskelijoista kiinnostunut, tasapuolinen ja empaattinen. 

Myös Ulla-Maija saa vapaaehtoiskollegoiltaan kovasti kiitosta hyvän ryhmähengen luomisesta. Ulla-Maijaa kehutaan muun muassa hänen sosiaalisista taidoistaan ja innostavuudestaan, mutta Ulla-Maija palauttaa kiitoksen ryhmän muille ohjaajille: Hänen mukaansa Kaarinan ryhmässä vapaaehtoiset arvostavat toisiaan ja yhteistyö on vuorovaikutteista. Kaikki tukevat toisiaan ja sitä kautta syntyy iloa ja onnistumisen kokemuksia. 

Ulla-Maija on kehittänyt osaamistaan ja avartanut maailmankuvaansa vapaaehtoisvuosiensa varrella muun muassa osallistumalla Luetaan yhdessä -verkoston opintomatkalle Pariisiin vuonna 2019 sekä opiskelemalla arabian kieltä ja kulttuuria. Ulla-Maija kertoo opintojen todistaneen omakohtaisesti sen, kuinka vaikeaa on, kun jo kielen merkistö on aivan erilainen. Se on entisestään lisännyt ymmärrystä siitä, kuinka paljon tukea ja apua kotoutumiseen uuteen kotimaahan tarvitaan. Luetaan yhdessä toiminta vastaa Ulla-Maijan mielestä tähän tarpeeseen osaltaan hyvin: ryhmissä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja asioihin, olemaan osallisena jossain, näkemään elämää kodin ulkopuolelta ja oppimaan suomea. Kielen oppijoita Ulla-Maija kannustaa uskomaan itseensä ja rohkaisee käyttämään suomen kieltä, vaikka sanoja olisikin vähän: “Tärkeintä on innostaa oppijoita puhumaan omin sanoin”. 

Hilkan tavoin Ulla-Maija kertoo oppivansa myös itse jokaisella ryhmäkerralla uutta eri kulttuureista, ihmisten asenteista sekä suomalaisesta yhteiskunnasta sen onnistumisineen ja epäonnistumisineen. “Maailmani on paljon rikkaampi saadessani  toimia vapaaehtoisena”, toteaa Ulla-Maija. 

Ulla-Maija syksyllä 2022.

Luetaan yhdessä -verkosto kiittää lämpimästi Hilkka Autio-Ikkalaa ja Ulla-Maija Koskimiestä arvokkaasta ja ansioituneesta vapaaehtoistyöstä verkostossamme!


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: