Luontokotoutuminen etäkoulutusaiheena 28.4.2022

04.05.2022
Iina-Ruusa Pyykkönen
Parikymmentä vapaaehtoista ohjaajaa kokoontui kuulemaan Plan suomen asiantuntijoita.

Miten retki lähiluontoon tukee kielenoppimista ja kotoutumista? Mitä hyötyä luontoretkistä voi olla perheille? Millaisia käytännönasioita retkille lähdettäessä on huomioitava? Muun muassa näihin kysymyksiin saatiin vastauksia torstaina 28.4. kun Plan Suomen luontokotoutumishankkeen vetäjät Anu Järvinen ja Konsta Ojamaa vierailivat kouluttamassa Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoisia. Koulutus tallennettiin ja se on katsottavissa täällä.

Luontokotoutumismateriaalit retkien järjestäjän apuna

Koulutuksen alkupuolella pohdittiin mielipaikkoja ja suomalaisten luontosuhdetta. Luonnon elvyttävä vaikutus on yksi syistä, miksi Planiin maahanmuuttotyössä on tarjottu retkiä erilaisille kotoutujaryhmille. Retkiä voi kuitenkin järjestää myös itse: kaikki puistot, lähirannat ja virkistysalueet, joihin on helppo kulkea, on hyvä esitellä uusille asukkaille. Yhteisen retken jälkeen kynnys hakeutua liikkumaan luonnossa on matalampi.

Planin materiaalipankista löytyvä Luontokotoutumisen opas ja jokamiehenoikeuksia esittelevät kuvakortit sekä toimintavinkit voivat olla hyvänä apuna suunnittelussa ja retkellä. Tallenteessa esitellään ideoita eri vuodenaikoihin sopiviin retkiin sekä käytännöllinen pakkauslista.

Luontoympäristö kiinnittää uuteen kotiin

Kotoutuminen mielletään usein vain uuden elämän järjestämiseksi ja uuteen maahan sopeutumiseksi ja sen prosessissa korostuvat paljolti työhön ja kielenoppimiseen liittyvät asiat. Uuden ympäristön tunteminen ja kokeminen voivat kuitenkin juurruttaa ja luoda turvallisuudentunnetta, jota uuteen totutteleva saattaa kaivata. Luonto ei erittele sitä, kenelle se tarjoaa elvyttäviä kokemuksia. Jokainen voi tuntea sen rauhoittavan, hetkeen kiinnittävän vaikutuksen halutessaan. Tämä on mahdollista kaikkialla, missä on viheralueita. Kaukaisiin metsäkohteisiin ei tarvitse matkustaa.

Luontoretkillä voidaan opiskella sanastoa kokemuksellisesti ja itse toimien. Etsitään erilaisia luontoelementtejä, tunnustellaan ja kuvaillaan, keksitään mitä luonnossa tapahtuu tai mitä siellä voi tehdä. Keskustellen ja itse kokien asiat jäävät hyvin mieleen. Eväiden syönti mukavassa paikassa voi olla aivan uusi kokemus ihmiselle, jonka arkeen retkeily ei aiemmin ole kuulunut.

Pääkaupunkiseudun Luetaan yhdessä -ryhmät voivat kysellä hankkeen tarjoamia retkiä suoraan Anu Järviseltä: anu.jarvinen (a) plan-international.org


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: