Sanastopelillä perussanasto haltuun

04.04.2022
Iina-Ruusa Pyykkönen

Luetaan yhdessä -verkoston ja Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden yhteistyö jatkuu! Julkaisemme koko joukon uusia tehtäväpaketteja ryhmiemme käyttöön huhtikuun aikana. Näistä tulostettavista materiaaleista löytyy varmasti ryhmillenne sopivaa puuhaa kevään tuokioihin.

Kuvassa vasemmalta oikealle sanastopelin laatinut tiimi: Oskari Niskanen, Pinja Henttonen ja Sanni Laivo.

Perussanastoa toiminnallisesti

Turun yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijat Oskari Niskanen, Pinja Henttonen ja Sanni Laivo innostuivat kehittämään Luetaan yhdessä -ryhmien käyttöön sanastopelin. Pelivaihtoehdoista kaksi perustuu käsitehierarkioihin: yläkäsitteestä keksitään alakäsitteitä. Sanojen jakaminen aihepiireihin ja lajittelu hierarkisesti auttaa painamaan sanoja muistiin. Kolmannessa pelivaihtoehdossa sanoja käytetään yksinkertaisissa virkkeissä. Virkkeiden muodostaminen auttaa alkuvaiheen ja perustason oppijaa kokeilemaan opittuja lauserakenteita – toisaalta myös sanat jäävät paremmin mieleen järkevässä kontekstissa.

Sanastopeli ohjeineen löytyy täältä.

Miksi valitsitte juuri tämän aiheen?

Materiaalipakettimme suunnitteluvaiheessa tulimme ryhmässämme nopeasti päätökseen, että lähtisimme toteuttamaan Luetaan yhdessä -verkostolle jonkinlaista toiminnallista peliä. Meillä ei kellään ollut aiempaa kokemusta pelien suunnittelusta tai esimerkiksi kuvittamisesta, joten halusimmekin päästä haastamaan itseämme sekä kokeilemaan jotakin täysin uutta. Lisäksi koko ryhmämme jakoi yhteisen käsityksen siitä, että toiminnallinen oppiminen ja toiminalliset opetustavat ovat erittäin tehokkaita. Uskomme, että parhaiten kieleen pääsee käsiksi toimimalla itse aktiivisesti yhdessä muiden oppijoiden kanssa.

Kenelle sanastopeli sopii?

Korttipelimme ovat lähtökohtaisesti suunniteltu alkuvaiheen suomen kielen oppijoille. Materiaalipakettimme peleistä viiden sekunnin peli sekä muistipeli soveltuvat etenkin uusien sanojen oppimiseen sekä sanojen erilaisten kategoriasuhteiden hahmottamiseen, jotka ovat hyödyllisiä etenkin kieleen vielä tutustuville oppijoille. Virkkeiden muodostaminen on puolestaan suunnattu jo hieman harjaantuneemmille kielenoppijoille, sillä siinä päästään harjoittelemaan muun muassa monille haastavien sijamuotojen käyttöä. Materiaalipakettimme pelejä suunnitellessamme pohdimme paljon sitä, miten saisimme paketistamme mahdollisimman hyödyllisen monen tasoisille oppijoille. Kokosimmekin jokaisen yksittäisen pelin alle erilaisia vinkkejä siitä, miten kyseistä peliä voisi tarvittaessa helpottaa tai vaikeuttaa soveltumaan eri tasoisille oppijoille.

Mikä on paras opetusvinkkisi aiheen käsittelyyn Luetaan yhdessä -ryhmässä?

Pari- ja ryhmätyöskentelyssä opettajan kannattaa rohkaista oppijoita työskentelemään myös itselle vieraampien ihmisten kanssa. Usein kynnys haastaa itseään puhumaan vieraalla kielellä madaltuu, kun vastaparina ei olekaan se itselle tutuin henkilö. Tuntemattoman ihmisen kanssa haluaa esittää itsestään parhaimmat puolensa, jolloin ihminen pyrkii myös tekemään annetun tehtävän parhaalla osaamallaan tavalla. Etuna vieraiden kanssa työskentelyssä on tietenkin myös uusiin ihmisiin tutustuminen ja ehkäpä samanhenkisten ihmisten löytyminen.

Mitä ryhmänne tiesi etukäteen Luetaan yhdessä -toiminnasta?

En ollut ennen materiaalipakettimme tekemistä kuullut Luetaan yhdessä -verkostosta tai sen toiminnasta. Saimme kuitenkin erittäin kattavan infotilaisuuden verkoston toiminnasta suunnitellessamme materiaalejamme. Minuun teki etenkin suuren vaikutuksen se, miten Luetaan yhdessä -toiminnassa lähtökohtana ei ole systemaattinen kielenoppiminen, vaan yhdessä tekeminen ja vuorovaikutuksellisuus. Näistä lähtökohdista myös kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen tuntuvat varmasti mielekkäiltä. Haluamme koko ryhmänä lähettää myös lämpimät terveiset sekä ison kiitoksen kaikille niille vapaaehtoisille, jotka toimivat ryhmien opettajina omalla vapaa-ajallaan! Maailmassa ei ole kauniimpaa kuin ihmisten pyyteetön halu auttaa toisia!

Kiitos vastauksista, Sanni ja kiitos koko ryhmällenne panoksestanne!


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: