Aluekoulutuksissa pysähdyttiin alkavan lukutaidon äärelle

26.04.2022
Iina-Ruusa Pyykkönen

Kevät 2022 palautti perinteiset pienemmät aluekoulutukset verkoston vuodenkiertoon korona-ajan laajan yleisön webinaarien jälkeen. Kuudesta aluekoulutuksesta neljä pidettiin etäyhteyksin ja kaksi läsnäolokoulutuksina. Koulutuksen keskeiset osat on tallennettu.

Turun alueen vapaaehtoisia Työväenopiston auditoriossa
Turun aluekoulutus järjestettin 6. huhtikuuta Työväenopiston auditoriossa.

Kuusi koulutusta kevään aikana

Aluekoulukset järjestettiin kahdessa erässä. Ensimmäiset kolme koulutusta kokosivat yhteen pohjanmaalaisia, pohjoissuomalaisia ja pääkaupunkiseudun sekä lähikuntien vapaaehtoisia Zoomiin helmi-maaliskuussa. Etäjärjestelyihin päädyttiin, sillä suunnitteluvaiheessa tammikuussa korona-aalto oli jälleen nousemassa. Huhtikuussa hiihtolomasesongin jälkeen koulutukset jatkuivat kahdella läsnäolokoulutuksella Turussa ja Tampereella. Viimeinen koulutuksista oli suunnattu Kaakkois-Suomen vapaaehtoisille, mutta jouduttiin siirtämään verkkoon vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Yhteensä aluekoulutuksiin osallistui 61 vapaaehtoista ympäri Suomen.

Aikuiset luku- ja kirjoitustaitoa oppimassa

Koulutusaiheeksi valikoitui aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetus, sillä se on ollut verkoston saaman palautteen klassikkotoive jo pitkään. 2,5 tunnin mittaisessa koulutuksessa pureuduttiin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen alkuvaiheeseen, monenlaisiin lukutaito-oppijoihin ja siihen, miten (Kirjain)-äänne-tavu-sana-menetelmää käyttämällä päästään hyviin tuloksiin. Lopuksi etsittiin toimivia treenikikkoja suomen kielelle tyypillisiin vaikeasti äännettäviin ja kuultaviin äänteisiin ja äänneyhtymiin.

Koulutuksesta saatu palaute

piirakkakuvio oliko koulutusaihe sinulle tarpeellinen, 22 vastaajaa kyllä, 2 vastaajaa ei
Koulutusaihetta pidettiin tarpeellisena monissa ryhmissä.

Koulutukseen osallistuneista 24 antoi palautetta koulutusaiheesta, -järjestelyistä ja -sisällöstä. Koulutuksen aihe koettiin tarpeelliseksi. Kentältä saimme jonkin verran palautetta siitä, että tällä hetkellä Suomeen tulevat eivät tarvitse varsinaista lukutaito-opetusta.

Koulutukselle annetut yleisarvosanat olivat hyviä tai erinomaisia.

Avoimissa palautteissa nousi esiin paljon osallistujien havaintoja ja huomioita. Moni kertoi kiinnittävänsä huomiota tulevaisuudessa enemmän tavuttamiseen, etenemisjärjestykseen ja äänteiden kestoon. Osa vastaajista jäi kaipaamaan enemmän vinkkejä hiukan edistyneempien lukijoiden tarkkuuden, sujuvuuden ja lukunopeuden kartuttamiseksi.

”Opetus oli selkeää. Erityisesti toiston, tavutuksen ja ankkurisanojen korostaminen antaa varmaan nyt uutta puhtia työskentelyyn lukutaitoa harjoittelevien kanssa.”

Koulutuspalaute

”Kerrankin tekniikka pelasi ja opettaja osasi sitä käyttää. Asiaa oli sopivasti ja täyttä asiaa. Opetuksesta sai hyviä ideoita aloittaa opettamisen kirjoitus- ja lukutaidottamalle.”

Koulutuspalaute

”Koulutustilaisuus oli hyvin suunniteltu, tiivis, tauotettu sopivasti ja materiaalien saanti jälkikäteen erinomaista. Mutta valitettavasti olin väärää kohderyhmää, koska meillä ei ole yli kymmeneen vuoteen ollut kuin yksi opiskelija, joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa.”

Koulutuspalaute

Koulutuksen keskeiset osat voi katsoa tallenteena täällä.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: