Uusi materiaali tukee arkisissa kohtaamisissa

28.03.2022
Iina-Ruusa Pyykkönen

Luetaan yhdessä -verkoston ja Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden yhteistyö jatkuu! Julkaisemme koko joukon uusia tehtäväpaketteja ryhmiemme käyttöön huhtikuun aikana. Näistä tulostettavista materiaaleista löytyy varmasti ryhmillenne sopivaa puuhaa kevään tuokioihin.

Ohto Airio vastasi kysymyksiin ryhmänsä tuottamasta materiaalipaketista.

Asiointia ja vuorovaikutusta

Ensimmäisenä esittelemme tehtäväpaketin, joka tutustuttaa lukutaitoisen, jo jonkin aikaa suomea opiskelleen oppijan paitsi numeroihin ja pankkisanastoon, myös kaupassa, lääkärissä, postissa ja kirjastossa asiointiin. Arkisen vuorovaikutuksen lisäksi perehdytään hyvin helppojen tehtävien avulla esimerkiksi kieliopillisiin sijamuotoihin, genetiiviin (minun) ja partitiiviin (jäätelöä) sekä konditionaaliin (saisinko). Materiaalissa on siis yhdistetty arkista, käytännöllistä sanastoa käyttökelpoisiin, helposti omaksuttaviin kieliopin rakenteisiin. Tehtäväpaketin ovat laatineet Turun yliopiston opiskelijat osana suomen kielen opetusharjoitteluun liittyviä opintojaan. Tiimiin kuului Ohto Airio, Anna Hollo, Eveliina Riihimäki, Jenni Sjöblom ja Melina Vetikko.

Materiaalia pääsee tutkimaan täältä, vastaukset löytyvät täältä.

Miksi valitsitte tämän aiheen?

Tavoitteemme oli luoda funktionaalinen tehtäväpaketti, jonka tehtävät vastaisivat todellisia arkielämän tilanteita. Halusimme, että tehtävistä olisi kielenoppijalle mahdollisimman paljon hyötyä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Pohdimme, miltä voisi näyttää päivä kaupungilla – missä paikoissa tulee normaalisti käytyä, kun täytyy hoitaa asioita? Valitsimme tehtävien asiointipaikoiksi kaupan, kirjaston, lääkärin, pankin ja postin. Eri paikoissa korostuvat kätevästi erityyppiset kielioppiasiat, ja jokaisella paikalla on myös oma spesifi sanastonsa. Tehtäväpaketin idea on opettaa sanastoa ja kielioppia, mutta ennen kaikkea tavallisia arjen vuorovaikutustilanteita. Tarkoituksemme on rohkaista puhumaan suomea matalalla kynnyksellä eri paikoissa, oli oma kielitaitotaso sitten mikä tahansa.

Kenelle tehtäväpaketin harjoitukset sopivat?

Tehtävät sopivat hyvin perustason oppijalle, jolla on jo kielitaitopohjaa. Variaatiota kuitenkin on: tehtävien sanasto ja kielioppi vaihtelevat helposta haastavaan. Tehtäviä on aina keskusteluharjoituksista luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. Voisi siis sanoa, että tehtäväpaketissa on melkeinpä jokaiselle jotakin.

Mikä on paras opetusvinkkisi aiheen käsittelyyn Luetaan yhdessä -ryhmässä?

Kun puheen tuottamista opetetaan, kannattaa se tehdä simuloiden todellisia kielenkäyttötilanteita. Näin sormi ei mene suuhun, kun kieltä täytyy käyttää (tai pikemminkin pääsee käyttämään) kurssin ulkopuolella vaikkapa kaupassa asioidessa. Tehtäväpaketin keskusteluharjoituksissa on fraaseja, joita erilaisissa arjen tilanteissa saattaisi hyvin tulla vastaan. Lisäksi on tärkeää luoda opetustilanteeseen rento ilmapiiri, jossa jokainen oppija uskaltaa ilmaista itseään heikollakin kielitaidolla. On hyvä painottaa kielen oppijalle, että virheitä ei kannata pelätä, niitä tulee aina – jopa äidinkielisille puhujille!

Mitä ennakkotietoja sinulla oli Luetaan yhdessä -verkostosta?

Sen verran tiedän Luetaan yhdessä -verkostosta, että siihen kuuluu paljon vapaaehtoisia, jotka opettavat suomea maahanmuuttajille. Olen ymmärtänyt, että opetus painottuu erityisesti alkeis- ja keskitasolle sekä erityisesti arjen vuorovaikutukseen ja suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukseen. Samoja asioita olen painottanut omassakin opetuksessani parin vuoden ajan kotoutumiskouluttajana toimiessani. Hyväksi havaittu ja toimiva malli.

Lämmin kiitos vastauksista, Ohto Airio ja kattavasta materiaalista, koko tiimi!


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: