Tehtäväpaketti yleis- ja puhekielen eroista

29.03.2022
Iina-Ruusa Pyykkönen

Luetaan yhdessä -verkoston ja Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden yhteistyö jatkuu! Julkaisemme koko joukon uusia tehtäväpaketteja ryhmiemme käyttöön huhtikuun aikana. Näistä tulostettavista materiaaleista löytyy varmasti ryhmillenne sopivaa puuhaa kevään tuokioihin.

Yleis- ja puhekielen eroja opettavan tehtäväpaketin toimitustiimi vasemmalta oikealle: Heidi Kortelahti, Milla Mykrä ja Janita Saarikko.

Mitä eroa on yleiskielellä ja puhekielellä?

Turun yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden auskultantit Heidi Kortelahti, Milla Mykrä ja Janita Saarikko laativat verkoston ryhmien käyttöön tehtäväpaketin, joka sopii edistyneemmälle kielenoppijalle. Ryhmän aiheena olivat yleiskielen (yleisymmärrettävä puhuttu tai kirjoitettu kieli) ja alueellisen puhekielen erot. Tehtävien dialogit sijoittuvat arkisiin tilanteisiin; tutustumiseen, vierailuun ystävien luona sekä kaupassakäyntiin. Paketissa on puuhaa pitkäksi aikaa, sillä tehtävät on jaettu yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä tehtäviksi osiksi. Tehtäväpakettiin liittyviin kysymyksiin vastasi Janita Saarikko.

Yleis- ja puhekielen erot -tehtäväpakettiin voi tutustua täällä.

Miksi valitsitte aiheen?

Valitsimme yleiskieltä ja puhekieltä käsittelevän aiheen, koska koimme, että puhekieli on yleisesti ottaen kieltenoppijoille haasteellinen aihealue. Usein suomea opettaessa opetamme juuri yleiskieltä, vaikka suomenoppijat kohtaavatkin arjessaan varmasti puhekieltä yleiskieltä useammin, joten ajattelimme, että aiheeseen liittyvästä materiaalipaketista voisi olla oppijoille hyötyä erityisesti arkikäytön kontekstissa. Tarkoituksena oli suunnitella tehtäviä, jotka korostaisivat yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia niin, että oppijat saisivat aineksia ja työkaluja harjoitella puhekieltä ohjatussa tilanteessa.

Kenelle tehtäväpaketin harjoitukset sopivat?

Aikomuksenamme oli suunnata materiaalipakettimme jo hieman edistyneemmille kielenoppijoille, jotka taitavat jo ainakin yleiskielen perusteet. Mielestämme kuitenkin erityisesti kiinnostus opittavaa aihetta kohtaan ratkaisee.

Mikä on paras opetusvinkkisi aiheen käsittelyyn Luetaan yhdessä -ryhmässä?

Mielestäni yksi toimiva tapa aiheen käsittelylle on keskittyä harjoittelemaan puhekieltä erityisesti suullisesti. Tällöin oppija saa tuntumaa puhekielestä sellaisesti kuin sitä enimmäkseen käytetäänkin eli puhutussa muodossa. Tietenkin sanaston oppiminen on tärkeää, mutta erityisesti puhekielen harjoittelu suullisesti luo pohjaa tilanteille, joissa oppija voi hyödyntää oppimaansa.

Kiitos vastauksista, Janita Saarikko ja tehtäväpaketista koko tiimillenne!


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: