Kevään 2022 tuntisuunnitelma on päivitetty

29.12.2021
Iina-Ruusa Pyykkönen

Kevään tuntisuunnitelmaesimerkki on päivitetty. Asiakirja toimii parhaiten tietokoneella, sillä se sisältää runsaasti linkkejä tulostettaviin ja verkossa hyödynnettäviin materiaaleihin. Tuttuun tapaan olemme koonneet ryhmien omien suunnitelmien ja aiempien vuosien tuntisuunnitelmaesimerkkien teemat kokonaisuudeksi, jossa jokainen tuokio toimii myös itsenäisesti. Tuntisuunnitelmaa voi hyödyntää tarkasti tai soveltaa ryhmän tarpeisiin. Suunnittelun ei tulisi kuormittaa vapaaehtoisia – jos siihen tuntuu kuluvan paljon aikaa, apua saa aina toimistolta.

jäinen ranta, lunta, puita ja meri

Jokaiseen tapaamiseen on valittu aihepiiri ja alkeis-, perus-, ja jatkotason tehtäväideoita. Mukana on myös linkkejä tulostettaviin tai muihin kirjallisiin materiaaleihin sekä pelejä ja verkkotehtäviä. Mukana kulkevat toiminnallisen oppimisen teemat sekä mukana olevien lasten huomiointi: kaikenlainen liike, piirustelu, askartelu, laulu ja leikki tukee myös aikuisten oppimista, muistia ja tuo vaihtelua perinteiseen kirjasta opiskeluun. Materiaalia on paljon, mutta paineita siitä ei kannata ottaa. Tärkeintä on aina positiivinen kohtaaminen, yhdessäolo ja kommunikointi – kaikki ymmärtämistä helpottavat apukeinot ovat sallittuja!

Perustaidot kunniaan

Vuonna 2022 kiinnitämme enenevissä määrin huomiota aikuisten perustaitojen opiskeluun. Se tarkoittaa, että kielenoppimisen ohella harjoittelemme arjen taitoja, digitaitoja, erilaisten tekstien ymmärtämistä ja hahmottamista sekä numeerisia taitoja. Kaikki nämä ovat itseasiassa paljolti kielellisiä taitoja, joita tarvitsee päivittäin. Materiaalit on valittu siten, että ne tarjoaisivat monenlaista luettavaa ja tutkittavaa eri tasoilla olevien oppijoiden tarpeisiin.

Kieliverkoston julkaisemassa artikkelissa (Mäkinen M. ja Sihvonen 2019) ruoditaan kansainvälistä perustaitotutkimusta, jonka mukaan Suomessa on paljon erittäin edistyneitä lukijoita, mutta myös lähes 400 000 heikosti lukevaa aikuista. Perustaidot ovat (moni)lukutaito, numerotaidot ekä ongelmanratkaisukyky, joita tarvitaan jatkuvasti teknologisesti kehittyneissä ympäristöissä.

Koska lukutaidon oppiminen on tärkein perustaito, sitä käsitellään myös kevään aluekoulutuksissa. Koulutusten aikataulu on nähtävissä tammikuun uutiskirjeessä – ilmoittautuminen koulutuksiin avataan samaan aikaan. Koulutuksissa käydään läpi perusasioita, joiden avulla ryhmissä voidaan tukea luku- ja kirjoitustaitoa harjoittelevia tai vahvistavia kävijöitä. Aluekoulutukset pidetään lähi- tai etäkoulutuksina erikseen Pohjanmaan, Pohjois-Suomen, Kaakkois-Suomen, pääkaupunkiseudun, Turun sekä yhdistetysti Lahden ja Tampereen seudun vapaaehtoisille.

Arkisia aiheita, totisia teemoja

Tuntisuunnitelmaesimerkin teemoihin on tullut pieniä muutoksia. Alkuvuodessa on säilynyt tuokio yhteiskunnasta, laista ja äänestämisestä. Jos aloitatte toiminnan jo viikolla kolme, aluevaaleista on syytä puhua ainakin lyhyesti ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Äänestysoikeus määräytyy samoin kuin kuntavaaleissa, joten moni osallistujistamme saa äänestää. Huomiottehan, että aluevaalit eivät koske Helsinkiä.

Yhteiskunnallisia aiheita on muitakin: yksi tuokio käsittelee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja tarjoaa hyvän alustan esimerkiksi keskustelulle naisten oikeuksista tai syrjintäkokemuksista Suomessa. Yhteiskunnalliset aiheet ovat abstrakteja, joten havainnollistaminen ja aiheen rajaaminen sopivan kokoiseksi on tärkeää varsinkin alkeisoppijoille: kannattaa pitäytyä vain perusasiassa ja -käsitteissä ja hyödyntää esimerkiksi Google-kääntäjää perustermien kanssa.

Kepeämpiä tuokioita tarjoavat ulkonäköön, vaatteisiin, tunteisiin, ajanilmauksiin, ystävänpäivään ja luontoon keskittyvät tapaamiskerrat. Aivan alkeissa olevien kanssa keskitytään silloin keskeiseen sanastoon ja fraaseihin ja tehdään paljon helppoja toisto- ja keskusteluharjoituksia sekä kynätehtäviä tarpeen mukaan. Perus- ja jatkotasolla lisätään keskusteluharjoituksia, lyhyitä tekstejä sekä käytännöllisiä kieliopillisia rakenteita, jotka sopivat teemaan.

Tuntisuunnitelmaesimerkkien aiheet valitaan oppikirjojen aihepiirijaon, vuodenkierron, ajankohtaisasioiden ja verkoston strategisten painotuksien mukaan. Keväällä on osittain samoja teemoja kuin syksyllä, sillä jotkut vakioaiheet, esimerkiksi kellonajat ja ajanilmaukset, tuottavat alkeis- ja perustason kielenoppijoille paljon arkisia ymmärtämisvaikeuksia. Tuntisuunnitelmiin liittyvät toiveet, ideat ja palautteet otamme vastaan mieluusti esimerkiksi sähköpostitse.

Antoisaa kevätlukukautta ja uutta vuotta 2022!


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: