Euroopasta kerättyjä hyviä käytäntöjä

08.12.2021
Henna-Maija Syrjälä

Vuosina 2018-2021 Luetaan yhdessä -verkosto toteutti Vertaisoppimista Euroopassa -hankkeen Opetushallituksen Erasmus+ -rahoituksella.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 9 opintomatkaa niihin Euroopan kotouttamisen keskuksiin, joissa on runsaan maahanmuuton seurauksena kehitetty erilaisia toimintamalleja maahanmuuttajien kotoutumiseen. Kohdemaiksi valikoituivat Italia, Espanja, Kreikka, Saksa, Hollanti Norja ja Portugali. Opintomatkoille osallistui yhteensä 36 vapaaehtoista verkoston opetusryhmistä eri puolilta Suomea ja 4 työntekijää.

Opintomatkojen tavoitteena oli Luetaan yhdessä -verkoston henkilöstön ja vapaaehtoisten osaamisen lisääminen uusista opetusmenetelmistä, maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisestä ja erilaisista oppimisympäristöistä. Lisäksi opintomatkoilla luotiin verkostolle kansainvälisiä yhteyksiä ja tutustua maahanmuuton ja kotoutumisen kentän kansainvälisiin muutoksiin.

Tavoitteena oli lisäksi viedä Eurooppaan omaa osaamisestamme ja esimerkin suomalaisen kansalaistoiminnan hienosta työstä -onhan Luetaan yhdessä -verkosto jo Suomenkin mittapuulla suurin valtakunnallinen suomen kielen tukea vapaaehtoisvoimin tarjoava toimija! Toiveenamme oli myös, että matkat myös palkitsisivat osallistuvia vapaaehtoistyöntekijöitämme heidän tekemästään hienosta ja pyyteettömästä työstään yhteiskuntamme hyväksi.

Opintomatkojen jälkeen kokoonnuimme osallistujien kanssa vielä lokakuussa 2021 yhteiseen etätyöpajaan. Pohdimme ja jaoimme siinä niitä vierailukohteissa kuulemiamme ideoita ja hyviä käytäntöjä, joita voisimme hyödyntää jatkossa myös Luetaan yhdessä -verkoston toiminnan kehittämisessä. Työpajan lopputuloksena syntyikin 10 hyvän käytännön listaus.

10 hyvää käytäntöä Euroopasta

  1. Vapaaehtoisten omaan jaksamiseen kannattaa satsata ennen kaikkea ryhmäytymistä vahvistamalla.
  2. Aktivoidaan verkoston vanhoja oppilaita ja jo maahan muuttaneita mukaan Luetaan yhdessä -ryhmiin vapaaehtoisiksi ja vertaisiksi kielioppaiksi. Vertaisuus motivoi, innostaa sekä lisää yhteisöllisyyttä ja maahan muuttaneiden toimijuutta ja osallisuutta.
  3. Kannustetaan opiskelijoita käyttämään kieltä omassa arjessaan. Yksi esimerkki tähän voisi olla ”Puhu minulle suomea” -rintamerkki, jonka avulla oppijat voivat helposti ilmaista arjessaan, että he haluavat asioida ja kommunikoida suomeksi.
  4. Tuetaan oppimista oppilaan ehdoilla. Kysytään aktiivisesti, mitä oppilas itse haluaa ja kokee tarvitsevansa. Ei edetä ryhmän nopeimman, vaan mieluummin hitaimpien oppijoiden mukaan, jotta kaikki saisivat onnistumisen kokemuksia ja motivaatio vahvistuisi. Lisätään rauhaa, toistoa ja kertausta opetukseen.
  5. Tarjotaan vapaaehtoisille lisää pedagogista ja kulttuurista osaamista, jotta saman ryhmän ohjaajille muodostuisi mahdollisimman yhteinen näkemys hyvistä pedagogisista, toimivista käytänteistä ja verkoston tavoitteista.
  6. Tarjotaan vapaaehtoisille lisää tietoa eri tahoista, jotka tarjoavat Suomessa apua maahan muuttaneille erilaisissa elämäntilanteissa. Kannustetaan vapaaehtoisia ohjaamaan tukea tarvitsevia ryhmäläisiä eteenpäin ammattilaisten tarjoaman avun piiriin. Näin myös vapaaehtoiset voivat keskittyä ryhmissä ensisijaisesti kielen oppimisen ja osallisuuden tukemiseen.
  7. Käsitellään ryhmissä yhteiskuntatietouteen liittyviä teemoja.
  8. Kehitetään systemaattisesti myös pop-up tyyppistä vapaaehtoistoimintaa. Tällaista voisi olla esimerkiksi kerran kuussa kokoontuvaa kielikahvilatoiminta, jossa keskitytään erityisesti keskustelemaan suomeksi.
  9. Kartoitetaan verkoston mahdollisuuksia tarjota tukea niille kotivanhemmille, joita ryhmiin tuleminen jännittää tai joille se on muuten hankalaa. Yksi esimerkki voisi olla tarjota kielen oppimisen apua ensin opiskelijan kotiin ja kannustaa vähitellen saattaen heidät mukaan paikallisiin Luetaan yhdessä -ryhmiin.
  10. Lisätään verkoston vaikuttamistyötä esimerkiksi viranomaisten suuntaan, jotta kaikilla olisi mahdollisuus oppia suomen kieltä. Vaikuttamisella edistetään myös maahan muuttaneiden kotoutumisen suunnittelua ja organisointia.

Totesimme, että listauksessa onkin iloksemme mukana jo sellaisiakin asioita, jotka jossakin märin toteutuvat toiminnassamme. Aina on kuitenkin varaa tehdä paremmin ja kehittyä ja listalta löytyy myös uutta inspiraatiota verkostomme tulevaisuuteen.

Tätä 10 hyvän käytännön listausta tulemme varmasti jatkossa hyödyntämään, kun teemme Luetaan yhdessä -verkoston tulevia toimintasuunnitelmia. Sitä kautta pystymme vähitellen kehittämään toimintaamme entistä parempaan suuntaan ja tarjoamaan sekä opiskelijoillemme että vapaaehtoisillemme myös kansainvälisessä mittakaavassa laadukasta ja monipuolista toimintaa.

Lisätietoja hankkeesta, sen tuloksista ja vaikutuksista voit lukea täällä:
http://luetaanyhdessa.fi/wp-content/uploads/2021/12/Vertaisoppimista-Euroopassa-2018-2021.pdf

Lämmin kiitos vielä kaikille opintomatkoille osallistuneille!


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: