Syysseminaarin tallenne on valmistunut

10.11.2021
Iina-Ruusa Pyykkönen
kuva seminaariyleisöstä yläviistosta

Verkoston valtakunnallinen seminaari järjestettiin hybridimuotoisena 30. lokakuuta Helsingissä. Paikalle kerääntyi noin 60 hengen yleisö ja seminaarilähetystä seurattiin reaaliajassa viidessäkymmenessä kodissa. Nyt tapahtumasta on valmistunut tallenne, jota voi katsoa tästä linkistä. Kiitämme kaikkia osallistujia! Palautetta voi antaa edelleen tällä lomakkeella.

Seminaarin avauksessa Jutta Hartikainen nosti esiin verkoston menestyksen poikkeusaikana: ”Haluan kiittää teitä kaikkia, verkostontyöntekijöitä, vapaaehtoisia ja opiskelijoita, joustavuudesta, ymmärryksestä ja nopeasta reagoinnista toiminnan siirtyessä verkkoon.” Hartikainen pyysi myös ottamaan huomioon yhteiskunnan avautumiseen liittyvän sopeutumisen ja mahdolliset pelot, joita toimintaan palaamiseen voi liittyä.

Päivän asiantuntijavieraina olivat Minna Intke-Hernandez Helsingin yliopistosta sekä Elina Lauttamäki Rauhankasvatusinstituutista. Intke-Hernandesin aiheena oli kieleily, jota hän on tutkinut joulukuussa 2020 valmistuneessa väitöksessään. Kieleily tarkoittaa eri kielten ja viestimismuotojen hyödyntämistä luonnollisesti kieltä omaksuessa. Kieleillen paitsi selviää uudella kielellä uudessä ympäristössä, myös luo kontakteja, oppii uutta, kohtaa ihmisiä ja jopa ystävystyy. Yleisö tuntui olevan yhtä mieltä siitä, että Luetaan yhdessä -toiminta on kieleilyä ja tukee siten huomaamattomastikin kielenoppimista. Tutkija sai yleisön nauramaan hyväksyvästi esittäessään hyväntahtoisen linjauksensa: ”Ollaan ihmisiä ihmisille, juodaan kahvia ja keskustellaan.” Luentoon liittyvä diasarja on ladattavissa nettisivuiltamme kokonaisuudessaan.

Elina Lauttamäki esitteli omassa puheenvuorossaan kattavasti rasismin ilmenemismuotoja yhteiskunnassamme ja ohjasi yleisöä reflektoimaan omaa toimintaansa. Antirasismi onkin eräänlainen tietoinen kasvuprosessi pois sisäistetyistä normeistamme ja ennakkoluuloistamme. Rauhankasvatusinstituutin koulutusmateriaaleja ei jaeta, mutta heidän nettisivuillaan on paljon materiaaleja esim. oppilaitosten käyttöön.

Seminaarin juhlavimmat hetket koettiin, kun iltapäivällä oli vuoden vapaaehtoisen ja vuoden opiskelijan palkitsemisen aika. Ohjausryhmä valitsi hyvistä ehdokkaista vuoden opiskelijaksi turkulaisen Najleh Feisalin ja vuoden vapaaehtoiseksi pitkän työ- ja vapaaehtoisuran tehneen Alli Isotalon Espoosta. Molempien tarinat hurmasivat yleisön. Palkittujen haastattelut voi lukea kokonaisuudessaan:

Najleh Feisali on vuoden 2021 opiskelija
Alli Isotalo on vuoden 2021 vapaaehtoinen


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: