Alli Isotalo on vuoden 2021 vapaaehtoinen

05.11.2021
Henna-Maija Syrjälä

Luetaan yhdessä -verkoston vuoden 2021 vapaaehtoiseksi on valittu Alli Isotalo. Isotalo on toiminut pakolaisten ja maahanmuuttajien opettajana yli kolmekymmentä vuotta ja vapaaehtoisena suomen kielen opettajana yli kaksikymmentä vuotta. Myös valinnan tehnyt Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä on huomioinut Isotalon pitkän kotouttamistyön historian.

– Alli Isotalo on sitoutunut yli kahdenkymmenen vuoden ajan merkitykselliseen, kotoutumista edistävään vapaaehtoistyöhön. Lisäksi hänellä on erittäin pitkän linjan kokemusta maahanmuuttotyöstä.

Alli Isotalo Luetaan yhdessä -verkoston valtakunnallisessa seminaarissa Helsingin Global hotel Artissa 30.10.2021 juuri ennen vuoden vapaaehtoiseksi julistamista.

Isotalo intoutuu muistelemaan uransa alkuvaiheita.

– Syyslukukaudella 1990 työskentelin uskonnon tuntiopettajana Hauhon yläasteella, mutta tuntimääräni oli vähäinen. Lokakuussa koulutoimenjohtaja Vesa Leppälä kysyi, lähtisinkö mukaan vastaanottokeskuksen lapsille perustettavaan kouluun. Olin valmis heidän opettajakseen ja myös vastaanottokeskuksessa innostuttiin ajatuksesta.

Koulu vastaanottokeskuksen lapsille alkoi loppusyksyllä 1990. Lapsia koulussa oli yhteensä 11, kuusi alle 10-vuotiasta ja viisi 10-18 -vuotiasta. Hauhon kunta järjesti koulun pitämiseen tilat paikalliselta yläasteelta, johon koulutaksi kuljetti lapset ja heidän tulkkinsa, pakolaisena Suomeen tulleen biologianopettajan, päivittäin. Isotalo vastasi koulusta.

– Suomen kielen opetus ja kotouttaminen olivat lähinnä minun tehtäviäni. Matematiikan, musiikin, liikunnan, käsitöiden ja teknisten töiden opetukseen saatiin heti apua yläasteen muilta opettajilta. Suomen kielen opetusta varten tilasimme ”Tässä tulemme” -suomen kielen oppikirjoja. Ne osoittautuivat hyvin käyttökelpoisiksi ja käytin niitä pitkään.

Isotalo opetti Suomeen muuttaneiden perheiden lapsia myös seuraavina vuosina. Hauhon kunta oli huomannut, että pakolaisten vastaanottaminen kannatti, ja pakolaisia maailmalta riitti. Isotalon opissa oli lapsia eri maista ja kieliryhmistä. Lapset etenivät opinnoissa ja siirtyivät usein tavallisille suomalaisluokille. Perheet muuttivat lopulta eri puolille Suomea.

Vuonna 2001 Isotalo jäi eläkkeelle uskonnonopettajan työstä ja samalla myös kymmenen vuotta mukana kulkeneista pakolaislasten opetushommista. Tämän jälkeen hän ja hänen miehensä Sakari muuttivat Tapiolaan, mistä he olivat lähteneet yhdessä liikkeelle yli 30 vuotta aikaisemmin. Muutama vuosi sen jälkeen, vuonna 2004, sai Vantaalla alkunsa Marja-Liisa Toivasen ja Pirjo Riitta Frankenhausenin aloitteesta Luetaan yhdessä -verkosto.

– Minä liityin Luetaan yhdessä -verkoston taustayhteisön, Suomen Akateemisten Naisten Liiton toimintaan Leppävaarassa. Leppävaarassa Luetaan yhdessä -toiminta on käynnistynyt vuonna 2007 ja sen alkuunpanija oli FM Marja Paukku. Ensimmäinen opetuspaikka oli Läkkitorin vieressä Espoon kaupungin tiloissa, jossa oli useammanlaista muutakin maahanmuuttajatoimintaa lähinnä naisille. Nykyään ryhmä kokoontuu Leppävaaran kirkon tiloissa kirjastolla.

Isotalo kertoo, että suurin osa Luetaan yhdessä -ryhmän opettajista on eläkeläisiä. Usealla heistä on ollut opettajankoulutus. Opetustilanteissa on yleensä paikalla 5-6 vapaaehtoista opettajaa. Isotalo kokee ryhmän olevan monelle opiskelijalle kuin eteinen, jonka kautta he pääsevät paremmin kielen oppimisen ja kotoutumisen alkuun. Kaksi tuntia opiskelua viikossa on alku, mutta kovin pitkälle se ei riitä. Opiskelijajoukko on hyvin heterogeeninen: joku ei osaa lukea edes oman kotimaansa kieltä tai ole koskaan pitänyt kynää kädessään, toinen voi olla tohtoritutkintoa tekevä tai professori.

Isotalo opetti suomen kieltä ja osallistui pakolaisten kotouttamiseen myös vuonna 2015, jolloin Suomeen tuli yllättäen yli 30 000 pakolaista eri puolilta maailmaa. Tällöin kymmenet Tapiolan seurakunnan vapaaehtoiset opettivat suomen kieltä Otaniemen vastaanottokeskuksessa. Välillä Isotalo ja muut vapaaehtoiset tapasivat heitä myös Tapiolan kirkolla järjestetyissä tilaisuuksissa ja pienemmissä ryhmissä. Isotalo on opettanut suomea myös omassa kodissaan. Osa oppilaista on vielä nykyäänkin hänen henkilökohtaisia ystäviään, myös perhetuttuja on useita.

Luetaan yhdessä -verkosto kiittää Alli Isotaloa mitä lämpimimmin yhteisistä vuosista ja tärkeästä kotouttamistyöstä!

Lähde: Alli Isotalon kirjoittama historiikki ”Pakolaisten ja maahanmuuttajien opettajana 30 vuotta”


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: