Luetaan yhdessä -verkoston koronatiedote

06.10.2021
Henna-Maija Syrjälä

Noudatamme Luetaan yhdessä -verkostossa voimassa olevia valtakunnallisia ja alueellisia koronasuosituksia. (tiedote päivitetty 8.12.2021) Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista mahdollisimman pian.

 1. Ohjeet hyvästä hygieniasta ovat edelleen voimassa.
  Suosittelemme käsidesin käyttöä ja käsien pesua. Perusperiaatteena on, että toimintaan tullaan vain terveinä.

 2. Käytämme yhteystietolomaketta korona-altistusten jäljittämistä varten.
  Yhteystietolomakkeella voidaan pyytää opiskelijoilta lupaa yhteystietojen keräämiseen mahdollista altistumistilannetta varten Luetaan yhdessä -ryhmässä. Huomioittehan, että opiskelijan ei ole pakko luovuttaa yhteystietojaan, eikä se ole este ryhmään osallistumiselle. Altistumistilanteessa lomakkeen tiedot välitetään terveysviranomaisille, he ovat sen pohjalta yhteydessä paikalla olleisiin. Lomaketta säilytetään turvallisesti ja se tuhotaan syyskauden 2021 loputtua.

 3. Noudatamme THL:n päivitettyä maskisuositusta.
  THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Jos maskin käyttö ei ole terveydellisistä syistä mahdollista, suosittelemme kasvovisiirin käyttöä.

 4. Osallistujamäärän suhteen rajoitukset kannattaa varmistaa tilojen tarjoajalta.
  Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pitämään etäisyyttä. Mahdollisista henkilömäärärajoituksista päättävät aluehallintovirastot ja tilojen tarjoajat. Oman ryhmän kohdalla tilanteen voi varmistaa ryhmän kokoontumistilaa hallinnoivalta taholta.

  Luetaan yhdessä -toiminnan perusperiaate on, että jokaista vapaaehtoista kohden ryhmässä olisi maksimissaan 3-4 opiskelijaa. Jos ryhmäänne on enemmän tulijoita, kuin pystytte ottamaan vastaan voi opiskelijoita ohjata mukaan muihin Luetaan yhdessä -verkoston lähi- ja etäopetusryhmiin. Ryhmien tiedot löytyvät nettisivuiltamme: https://data/www/customers/p.serverside.fi/ly/tule-mukaan/opetusryhmat/ ja https://data/www/customers/p.serverside.fi/ly/tule-mukaan/etaopetusryhmat/ Olettehan yhteydessä verkoston työntekijöihin, jos ryhmässänne kaivataan lisää vapaaehtoisia.
 5. Koronapassi
  Tällä hetkellä koronapassi koskee lähinnä ravintoloita, asiakas- ja osallistujatiloja ja yleisötilaisuuksia. Aikuisten harrastustoimintaan rinnastettavana toimintona emme toistaiseksi käytä koronapassia, ellei ryhmän tilojen tarjoaja sitä erikseen edellytä.

  Ohjeet koronatodistuksen/koronapassin lataamisesta löytyvät täältä:
  https://www.kanta.fi/koronatodistus
  Ohjeet koronatodistuksen/koronapassin tarkistamisesta löytyvät täältä:
  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronatodistus/koronatodistuksen-lukija


Ryhmillä ja vapaaehtoisilla on aina myös mahdollisuus jäädä tauolle, mikäli koronatilanne mietityttää. Jos ryhmänne jää tauolle, ilmoitattehan siitä myös toimistolle. Myös muissa koronatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä toimiston väkeen.

Lisätietoja:
Alueelliset koronasuositukset ja rajoitukset https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
Usein kysyttyä koronaviruksesta
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: