Vuoden 2020 toimintakertomus on nyt julkaistu

25.03.2021
Henna-Maija Syrjälä

Koronapandemia siivitti vahvasti Luetaan yhdessä -verkoston vuotta 2020. Vuoden aikana verkostossa järjestäydyttiin uudelleen digiajassa, pilotoitiin opetusta erilaisilla metodeilla ja sovelluksilla sekä koottiin yhteen kokemuksia. Yhteisen tekemisen ja kehittämisen seurauksena syntyi jo kevätpuolella etätyöhön sovellettava Luetaan yhdessä -konsepti. Heti syksyn käynnistyessä päästiin organisoimaan ryhmiä, luomaan oppimateriaaleja ja kouluttamaan vapaaehtoisia etäopetuksen saloihin.

Kaiken kaikkiaan vuotta 2020 leimasi muutoksen nopeus, joka näkyy osittain myös verkoston tuloksissa. Vuoden aikana kokoontui yhteensä 72 kontaktiryhmää ja 9 etäryhmää. Opetuskohtaamiskertoja oli yhteensä 7002, kun niitä edellisenä vuotena oli 23 600. Sekä vapaaehtoisten että opiskelijoiden määrät sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta. Mukana toiminnassa oli vuonna 2020 yhteensä 524 vapaaehtoistyöntekijää ja 2817 opiskelijaa. Keväällä kontaktiryhmät ehtivät kokoontua vain parin kuukauden ajan ennen yhteiskunnan sulkeutumista. Syksyllä osa ryhmistä kokoontui melko normaaliin tapaan, mutta esimerkiksi Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ryhmät olivat tauolla.

Laadullisissa tavoitteissa verkosto onnistui erinomaisesti. Ryhmät raportoivat, että 97 % säännöllisesti toimintaan osallistuneista kehitti suomen kielen taitoaan joko huomattavasti tai jonkin verran. Myös luku- ja kirjoitustaitoaan harjoittavat opiskelijat, jotka pystyivät käymään säännöllisesti opetuksessa, kehittyivät luku- ja kirjoitustaidossaan edellisvuosien tapaan. Toiminnalla kyettiin edistämään osallisuutta: 28 % säännöllisesti opetukseen osallistuneista opiskelijoista osoitti lisääntynyttä osallisuutta ja 14 % säännöllisesti osallistuneista sai työ-, harjoittelu-, tai opiskelupaikan.

Vuoden aikana verkostossa järjestettiin yhteensä 15 koulutusta, jotka toteutuivat webinaareina, työpajoina ja vertaistapaamisina. Vuosittainen syysseminaari toteutettiin etäyhteyksin. Etäfestareina mainostettu tapahtuma järjestettiin syys-lokakuun taitteessa. Kaikki koulutukset tavoittivat vuoden aikana yhteensä 1003 vapaaehtoista. Etäryhmissä opittuja hyviä käytäntöjä koottiin yhteen ja niitä on luettavissa myös toimintakertomuksesta.

Viestinnän osalta verkoston sosiaalisen median kanavat täydentyivät opiskelijoille kohdennetulla Instagram-tilillä. Lisäksi sisällöntuotantoa nettisivuille tehostettiin ja uutiskirjeitä lähetettiin tavallista useammin. Tehokkaalla viestinnällä pyrittiin turvallisuuteen ja rajoituksiin liittyvän tiedon ajantasaisuuteen mutta myös mahdollisuuteen tukea etätyöskentelyä. Etäryhmien onnistumisen kannalta kumppaneiden rooli oli hyvin keskeinen, sillä he tarjosivat etäryhmille toiminta-alustan ja viikoittaista konkreettista apua Zoomin kanssa. Samalla osallistujia saatiin mukaan paikkakunnilta, joilla ei aiemmin ollut Luetaan yhdessä -toimintaa.

Kaiken kaikkiaan korona-ajassa ja etäopetukseen siirtymisessä Luetaan yhdessä -verkoston valteiksi arvioitiin ripeästi toteutettu suunnanvalinta ja sopeutuminen etäaikaan, digitoiminnan tuttuus, myönteinen asenneilmapiiri sekä erittäin motivoitunut ja sitoutunut vapaaehtoisverkosto. Voit lukea valteistamme tarkemmin kouluttaja Iina-Ruusa Pyykkösen kirjoittamasta artikkelista Yhteisön voima kannattelee poikkeusoloissa.

Haluamme kiittää tässä vaiheessa vuotta erityisen lämpimästi toimintaamme ja sen jatkumista 2020 poikkeusvuotena siivittäneitä tahoja ja henkilöitä.

Yhdessä olemme enemmän!

Jos halut lukea vuoden 2020 toimintakertomukseen kokonaan, löydät sen täältä.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: