8 vinkkiä kielenoppijan etäohjaukseen

16.04.2020
Iina-Ruusa Pyykkönen
  1. Kuuntele! Moni kielenoppija tarvitsee poikkeusaikana suomenkielisiä kontakteja ja altistumista kielelle. Pelkkä läsnäolosi, vaikka sitten etänä, on merkityksellistä. Anna oppijalle aikaa tulla ymmärretyksi.

  2. Varmista ymmärtäminen! Videoyhteys on parempi kuin pelkkä puhelu, sillä ohjaaja ja oppija näkevät toisensa ja voivat eleillä ja ilmeillä tukea viestien ymmärtämistä. Kuitenkin videolla jotakin sanattomasta viestinnästä jää uupumaan. Siksi on hyvä antaa selkeitä ohjeita ja varmistaa ymmärtäminen.

  3. Keskity vuorovaikutukseen! Etäohjauksessa voi hyvin panostaa vuorovaikutukseen. Samalla tulee harjoitelluksi monta tärkeää ja käytännöllistä asiaa, esimerkiksi kuuntelemista, puhumista, fraaseja ja sanastoa. Jo alkeiskielitaidolla voi osallistua keskusteluun, jos saa käyttää apuna kuvia ja muita osaamiaan kieliä. Suomen kieli kannattaa pitää keskiössä, mutta ei ole kiellettyä saada pientä apua muista yhteisesti osaamistanne kielistä.  Etäohjaus voi olla tärkeä sosiaalinen tilanne, jossa oppija saa lisää rohkeutta ja itsevarmuutta käyttää kielitaitoaan.

  4. Lähde liikkeelle oppijan tarpeista! Mieti, ketä ohjaat. Älä tee oletuksia vaan keskity tosiasioihin. Tunnetteko toisenne entuudestaan? Miten tutustutte, jos ette vielä tunne? Mitä oppija kertoo taidoistaan? Tarvitseeko hän apua opiskelutehtävissään vai sparrausta keskustelutaidoissa?

  5. Hyödynnä sovelluksen mahdollisuudet! Monet etäneuvotteluohjelmat ja -sovellukset mahdollistavat näytön jakamisen, mutta silloin osallistujilla on syytä olla käytössään isompinäyttöinen laite. Älypuhelimen ruudulle kutistuva Word-näkymä ei palvele oppimista. Skypen chatin kautta voi lähettää liitteinä kuvia tai tehtäviä. Jos uusien ohjelmien haltuunotto ahdistaa, muista, että tärkeintä on yhteys ja vuorovaikutus. Turhat digipaineet voi unohtaa ja keskittyä olennaiseen.

  6. Ota vanhat keinot käyttöön! Opiskelu pienryhmässä on usein hyvin toiminnallista. Etäohjaus kahden ihmisen välillä on kuitenkin itsessään aktivoivaa. Tässä yhteydessä on syytä kaivaa ideoita myös tuttujen ja turvallisten opetusmenetelmien joukosta. Ääneenlukeminen on tutkitusti tie parempaan lukusujuvuuteen. Saneluharjoitukset vahvistavat äänteiden erottelukykyä. Luetaan yhdessä, kysytään kysymyksiä ja vastataan niihin.

  7. Rajaa sisältöjä! Ota yhdelle ohjauskerralle vain vähän opiskeltavaa sisältöä. Jätä aikaa keskustelulle, mutta suunnittele varmuuden vuoksi valmiiksi puheenaiheita. Ota esiin kuvia ja tavaroita, joiden avulla voit selittää sanoja ja tukea ymmärtämistä. Mieti valmiiksi, miten voisit selittää vaikeat käsitteet. Tartu oppijan omiin toiveisiin ja anna niiden käsittelylle aikaa.

  8. Käytä valmiita materiaaleja! Jos oppija on vasta aivan suomen kielen alkeissa, voitte aloittaa esimerkiksi Toisto-metodin materiaalien avulla. Se on kokonaan puhekielen oppimiseen tähtäävä, helposti omaksuttava opetusmenetelmä.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: