Digipilotti päättyy, tule pohtimaan jatkoa

04.12.2019
Henna-Maija Syrjälä

Luetaan yhdessä -verkostossa on vuoden 2019 aikana toteutettu digipilottihanke, joka sai alkunsa verkostossa havaitusta tarpeesta tarjota tukea opiskelijoidemme digitaitojen vahvistamiseen, sillä ne ovat tärkeitä kansalaistaitoja nykyajan yhteiskunnassamme. Myös suomen kielen opetuksen ja opiskelun tueksi on verkossa tarjolla monipuolisia materiaaleja ja sovelluksia.

Iisalmen opiskelijat ja vapaaehtoiset ovat yksi digipilotin myötä tablettien käytöstä innostuneista ryhmistämme.

Tämän digipilotin aikana yhteensä 15 Luetaan yhdessä -ryhmässä eri puolilla Suomea otettiin kokeiluun tablettitietokoneita (1-6 kpl/ryhmä, useimmissa ryhmissä on ollut käytössä 3 tablettia). Tablettien käyttöön on järjestetty koulutusta sekä tukea vapaaehtoisille. Digipilottihankkeessa on työskennellyt projektisuunnittelija, joka on vastannut hankkeen eri vaiheista ja eteenpäin viemisestä koulutuksineen.

Digipilotissa todettiin, että verkko-oppimismateriaalit ja tablettisovellukset täydentävät erinomaisesti muuta kielen opetusta. Kokemusten mukaan tablettien käyttö muun opiskelun lomassa rytmittää parhaimmillaan mainiosti oppitunteja. Monet opiskelijat ovat iloinneet myös vinkeistä itseopiskelua varten oppituntien välillä. Myös yleisten digitaitojen vahvistamista on pidetty tärkeänä pilotissa mukana olleissa ryhmissä. Tabletteja on käytetty myös esimerkiksi tiedonhakuun sekä käännösapuna muun opetuksen ja keskustelujen aikana. Esimerkkejä käytettävistä verkkomateriaaleista löytyy verkkosivuiltamme luetaanyhdessa.fi (materiaalipankki: oppimateriaalit: verkko-oppiminen), josta ne ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Kannustammekin tutustumaan monipuoliseen tarjolla olevaan materiaaliin!

Digipilottivuoden myötä on tehty tärkeitä huomioita myös siitä, että tablettien käyttöön tutustuminen ja niiden käyttö opetuksessa vaatii aikaa, opastusta, mahdollisuuden vertaistukeen sekä riittävää tukea verkostolta. Myös runsaasti tarjolla olevan digioppimismateriaalin jäsentäminen ennakkoon helpottaa huomattavasti sen käyttöä ryhmissä ja tähän pyrimme jatkossa myös verkoston taholta panostamaan. Tabletteja on pilottivuoden aikana käytetty eri tavoin kunkin ryhmän tilanteesta riippuen, mutta olemme iloinneet runsaasta kiinnostuksesta ja monien vapaaehtoisten ja opiskelijoiden innostuneesta suhtautumisesta uuden kokeiluun!

Loppuraportti digipilotista on parhaillaan tekeillä ja se tulee lähiaikoina luettavaksi nettisivuillemme.

Verkosto selvittää jatkossa myös lisärahoituksen mahdollisuuksia tablettilaitteiden laajempaan hankintaan suomen kielen opetuksen tueksi ryhmissämme. Haluaisimme kuulla ajatuksianne siitä, miten tablettipilotin laajentaminen voisi sujua mahdollisimman hyvin, jos siihen jossain vaiheessa saadaan lisärahoitusta. Tässä linkki kaikille vapaaehtoisille tarkoitettuun avoimeen ja anonyymiin digikyselyyn:

https://forms.gle/MA6wEUBdHxjGgjTf6

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne! Niistä on paljon hyötyä ideoidessamme ja suunnitellessamme tulevaisuutta digiasioiden suhteen.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: