Vuoden vapaaehtoinen: ”Vuorovaikutus perustuu kunnioitukseen”

28.05.2019
Henna-Maija Syrjälä

Luetaan yhdessä -verkostossa toimii lukuisia vapaaehtoisia, jotka ovat monessa mukana. Yksi heistä on vuoden vapaaehtoiseksi valittu Soili Harjula, jonka kansalaisaktiivisuudesta voisi moni ottaa mallia.

Vuoden vapaaehtoisen kukittivat Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja Terhi Nieminen-Mäkynen (vas.) ja toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä.


Harjula toimii lukuisissa eri vapaaehtoistehtävissä Kinaporin palvelukeskuksessa, Helsingin Sörnäisissä. Hän opettaa suomen kieltä maahanmuuttajille Kinaporin Luetaan yhdessä -ryhmässä, mutta toimii sen lisäksi myös lukupiirin vetäjänä, lukulähettiläänä muistisairaille ja auttaa myös palvelukeskuksen viestintätehtävissä ja kirjastossa.

Harjula on ollut Kinaporissa vapaaehtoisena jo kuusi vuotta ja Luetaan yhdessä -ryhmään hän päätyi kolme ja puoli vuotta sitten. Tätä edelsi 30 vuoden työuraa suomen kielen opettajana Helsingissä toimivassa Suomalais-venäläisessä koulussa.

– Töiden ohella suoritin jatko-opinnot suomi toisena kielenä -oppiaineessa. Olen iloinen siitä, että voin opettaa nyt aikuisia, Harjula kertoo.

Oppimista ja yhdessäoloa myös retkillä ja taiteen keinoin

Taustastaan johtuen hän vetää edistyneempien ryhmää, jossa on pääosin vanhempia venäläissyntyisiä naisia. Harjulan ammattitaidolle on tarvetta erityisesti venäläissyntyisiä opetettaessa, joille kielioppi on kovin tärkeää. Harjulaa vuoden vapaaehtoiseksi ehdottanut toteaa perusteluissaan, että ”hän pystyy tuomaan suomen kielen vähän vaikeampiakin sääntöjä hyvin ymmärrettävästi esille ja ymmärtää eri kulttuuritaustasta tulevien vaikeuksia ja vahvuuksia”.

Vuoden vapaaehtoinen kannustaa itse opiskelijoita käyttämään kieltä rohkeasti ja kielioppiin takertumatta, erityisesti puhuttaessa. Hänelle kaikki ihmiset ovat myös samanarvoisia.

– Mietin aina, että jokaisella, kirjoitustaidottomallakin, on joku taito mitä minulla ei ole. Näin kohtaamme toisemme ryhmässä. Vuorovaikutus perustuu kunnioitukseen, Harjula toteaa.Välillä Kinaporin ryhmä jättää kirjat kaappiin ja jalkautuu kaupungille. Ryhmä on tehnyt retkiä muun muassa museoihin, eduskunnan kirjastoon ja Sanomataloon, missä he saivat tutustua toimittajan työhön.

Harjula on myös innokas kehittelemään uusia opetusmuotoja. Minna Canthin päivänä Kinaporin vapaaehtoiset esittivät opiskelijoille Minna Canthin Työmiehen vaimon näytelmänä. Näinkin voidaan johdatella pohtimaan naisen asemaa ennen ja nyt sekä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Luetaan yhdessä -verkoston vuoden vapaaehtoinen ja opiskelija valittiin vuonna nyt toista kertaa. Palkitsemisella haluamme antaa tunnustusta ja tuoda näkyväksi sekä vapaaehtoistemme että opiskelijoidemme merkityksellistä ja ansioitunutta toimintaa.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: