Uuden yhteistyökumppanimme terveisiä!

20.03.2019
Henna-Maija Syrjälä

Kutsumme Luetaan yhdessä -hankkeen toimijat mukaan Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M) turvallisuustyöhön

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille OTE-M -projektin tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuusosaamisen ja suomalaisen turvallisuuskulttuurin tuntemuksen lisääminen. Samalla edistetään maahanmuuttajaväestön suomen kielen osaamista. Projektin vastuutoimijana on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ja projekti toteutetaan yhteistyössä Luetaan yhdessä -verkoston, yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa tekevien muiden järjestöjen, maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten, setlementin, kuntien ja pelastustoimen kanssa. Projektin toimintamallit perustuvat SPEKin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamiselle, Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeen toimintatavoille (www.spek.fi/OTE) ja aineistoille sekä palokuntayhteistyölle. Projekti toteutetaan vuosina 2019-2020. Projektia rahoittaa STEA.

Aloitamme yhteistyön Luetaan yhdessä- verkoston vapaaehtoisten kanssa kouluttamalla vapaaehtoisia henkilöitä maahanmuuttajien asumisturvallisuuden ohjaajiksi. Apuna käytämme mm. SPEKin OTE-hankkeen Turvakassia ja turvallisuusmateriaaleja. Koulutus tarjoaa osallistujille turvallisuustietoa, jota voi hyödyntää myös omassa elämässä.

Järjestämme 4 tunnin pituisia koulutuksia niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Jos haluatte koulutuksen omalle paikkakunnalle vielä ennen syksyä, voitte sopia koulutuksen järjestämisaikataulusta suoraan projektipäällikkö Mia Hartikaisen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutustilaisuuksista:

Mia Hartikainen
Projektipäällikkö
Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M) -hanke
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
puh: 044 7147419
mia.hartikainen@spek.fi


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: