Lukutaito kaikille -kirja

27.11.2017
Henna-Maija Syrjälä

Lokakuun valtakunnallisessa seminaarissa jaoimme kaikille ryhmille näytekappaleen uutta Lukutaito kaikille -kirjaa.

Lukutaito kaikille – Lukemisen ja kirjoittamisen alkeiskirja aikuisille (Karhukustannus 2017) on ensimmäinen Suomessa julkaistu oppikirja, jossa peruskoulun tehokas tavukeskeinen lukutaitomenetelmä tuodaan osaksi maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Kirja on selkeästi etenevä ja visuaalisesti innostava kokonaisuus, jonka opit seuraavat uutta 2018 voimaan tulevaa opetussuunnitelmaa.

Kirjassa korostuu opettajan rooli ja sen tukemiseksi kirja sisältääkin kattavan opettajan oppaan ja työkaluja mm. opetuksen vaikuttavuuden seurannan, opastusta   toiminnalliseen opettamiseen ja lukemiston. Opettajan oppaan ja muun didaktisen ohjauksen tavoitteena on tehdä kirjasta käyttökelpoinen niidenkin opettajien käsissä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta.  Jokaisen kirjan mukana tulee myös kirjoitusvihko.

Oppikirjan on kirjoittanut FM, luokanopettaja, kielikylpyopettaja Auli Halenius ja sen on kuvittanut Anna Mattsson. Vision yhteistyökumppanin NiceHearts ry:n yhteydessä toimiva Luetaan yhdessä- verkosto on ollut mukana kehittämässä kirjaa yhdessä maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa.

Kirjaa esitellään netissä osoitteessa www.karhukustannus.fi.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: