Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste:

Tästä sivustosta (Luetaanyhdessa.fi) vastaa Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry:n Luetaan yhdessä -toiminta, ja sen sisältö pyritään pitämään ajantasaisena.

Luetaan yhdessä -toiminnan verkkosivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sivujen käyttöä tilastoidaan Google Analytics -ohjelman avulla (vierailijoiden määrä, ladattujen sivujen määrä ja suosituimmat sivut).

Sivuilla henkilöt voivat täyttää kirjatilauslomakkeen, toimintarahalomakkeen, yhteydenottolomakkeen, ilmoittautumislomakkeen tai raportointipohjan joissa kysytään henkilötietoja, ja jotka siten muodostavat henkilörekisterin.

Sivuilla henkilöt voivat myös pyytää tulla liitetyksi Luetaan yhdessä -toiminnan ja Toisto-toiminnan uutiskirjeeseen, jotka myös muodostavat henkilörekisterin.

Rekisterin pitäjä:

Luetaan yhdessä -verkosto
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
y-tunnus: 0550388-9
Fredrikinkatu 33 A 402, 00120 Helsinki
yhteyshenkilö: Henna-Maija Syrjälä henna-maija.syrjala@luetaanyhdessa.fi

Rekisterin nimi:

Luetaanyhdessa.fi -nettisivuilla kerätyt tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, viestinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista, yhteydenottoa, asiointipyyntöä tai raporttia eikä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiointiin liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun tapahtuma, maksatus tai yhteydenotto on käsitelty/pidetty.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät:

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Luetaan yhdessä -toiminnan vapaaehtoistyöntekijöitä, toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä tai yhteistyökumppaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisteröidyn etu- ja sukunimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, osoitetta, tilinumeroa sekä mahdollisia tapahtumaan liittyen annettuja tarpeellisia tietoja kuten allergiatietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Lomakkeen täyttäjän ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Rekisteritietoja voidaan jakaa ainoastaan organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä muille toimijoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: