Luetaan yhdessä

Suomessa elää vieraskielisiä, jotka eivät puhu suomea. Kielitaito lisää osallisuutta ympäröivään yhteisöön – siksi Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa vapaaehtoistyöhön perustuvaa ilmaista kielenopetusta.

Monet Suomeen muuttaneista henkilöistä pääsevät kunnan tarjoaman kotoutumiskoulutuksen kautta kielenopetukseen, mutta eivät kaikki. Virallisen koulutuksen ulkopuolelle jäävät helposti esimerkiksi iäkkäämmät maahanmuuttajat ja kotiäidit. Osa heistä tarvitsee tukea myös luku- ja kirjoitustaidossa sekä aikuisten perustaidoissa.

Suomen kielen taitamattomuus sekä luku- ja kirjoitustaidon puutteet jättävät ihmisen yhteiskunnan ulkopuolelle ja lisäävät siten syrjäytymisriskiä.

Jotta kotoutuminen Suomeen olisi helpompaa, Luetaan yhdessä -ryhmissä opetetaan erityisesti arjessa tarvittavaa kieltä. Tunneilla painotetaan myös sosiaalisuutta ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta, mikä edistää opiskelijoiden ja heidän perheensä hyvinvointia. Vapaaehtoisille ja opiskelijoille toiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa sekä kulttuurien välistä vaihtoa.

Toimintakertomus 2022

Strategia 2022 – 2026

Riskianalyysiraportti

Verkostoon kuuluu yli 70 ryhmää ympäri Suomea. Vapaaehtoisia opettajia on noin 420 ja opiskelijoita noin 3450. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden tunnin ajan. Ryhmien yhteystiedot löytyvät täältä: Ryhmien yhteystiedot

Luetaan yhdessä -toiminta on alkanut vuonna 2004. Verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto ja toiminnan rahoittaa STEA.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: