Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Luetaan yhdessä

Suomessa elää paljon maahanmuuttajia, jotka eivät puhu suomea. Kotoutuminen edellyttää kielitaitoa, siksi Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa vapaaehtoistyöhön perustuvaa ilmaista kielenopetusta.

Monet Suomeen muuttaneista henkilöistä pääsevät kunnan tarjoaman kotoutumiskoulutuksen kautta kielenopetukseen, mutta eivät kaikki. Tämän ulkopuolelle jäävät helposti esimerkiksi iäkkäämmät maahanmuuttajat ja kotiäidit. Osa maahanmuuttajista on myös luku- ja kirjoitustaidottomia.

Suomen kielen taitamattomuus sekä luku- ja kirjoitustaidottomuus jättävät ihmisen yhteiskunnan ulkopuolelle ja lisäävät tämän syrjäytymisriskiä.

Jotta kotoutuminen Suomeen olisi helpompaa, Luetaan yhdessä -ryhmissä opetetaan erityisesti arjessa tarvittavaa kieltä. Tunneilla painotetaan myös sosiaalisuutta ja suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta, mikä edistää opiskelijoiden ja heidän perheensä hyvinvointia. Vapaaehtoisille ja opiskelijoille toiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintakertomus 2020

Luetaan yhdessä -verkoston strategia


Verkostoon kuuluu yli 70 ryhmää ympäri Suomea. Vapaaehtoisia opettajia on yli 450ja opiskelijoita 2800. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden tunnin ajan. Ryhmien yhteystiedot löytyvät täältä: Ryhmien yhteystiedot

Luetaan yhdessä -toiminta on alkanut vuonna 2004. Verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto ja toiminnan rahoittaa STEA.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.