Verkko-oppiminen

Verkosta löytyy paljon eritasoisia suomen kielen oppimateriaaleja, jotka toimivat puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Niiden avulla on mahdollista esimerkiksi tehdä harjoituksia ja pelata pelejä, opiskella kielioppia ja sanastoa sekä lukea tekstejä. Useimpien verkkomateriaalien kielenä on suomi tai englanti, mutta myös muita kielivaihtoehtoja on. Opiskelijoita voi kannustaa verkkomateriaalien kanssa itsenäiseen opiskeluun myös ryhmien ulkopuolella.

Suomen kielen alkeet etänä
Tämä materiaali on PÄIVITETTY versio aiemmista kielikahviloiden suunnitelmista. Materiaaliin on koottu etänä kokeiltuja videoita, kuvasarjoja ja tehtäviä, mm. Yleltä, Satu Lahtosen Youtube-kanavalta ja Suomi taskussa -sivustolta. PDF-materiaalit ovat verkoston laatimia. Materiaali sisältää kaiken kaikkiaan 16 eri teemaa, joiden ympärille alkuvaiheen opetustuokiot voi rakentaa. Aluksi apuna voi käyttää toimintaohjekuvia.

Monilukutaidon tehtäväpaketti n. A2 -tasolle
Tehtäväpaketti on Turun yliopiston suomen kielen ainedidaktiikan opiskelijoiden laatima. Paketissa on aikuisille kielenoppijoille suunnattuja, teemoittain jaoteltuja tekstejä ja videoita opetusvinkkeineen. Mukana on esimerkiksi erilaisia asiointitilanteita. Monet näistä soveltuvat hyvin etäryhmien käyttöön.

Luetaan ja keskustellaan etänä edistyneille
Tämä materiaali on tarkoitettu 2 – 3 vuotta opiskelleille. Materiaalin avulla voidaan opiskella monilukutaitoa, vahvistaa tekstitaitoja sekä opiskella oman mielipiteen ilmaisua suomeksi.

Jäämaa on suomen kielen ensipeli aikuisille. Se sopii hyvin oppijalle, joka vasta harjoittelee lukemista ja kirjoittamista. Peliä voi pelata kirjautumatta, mutta silloin oma eteneminen ei tallennu. Pelaaminen on ilmaista. 

Suomi taskussa
Suomi taskussa auttaa maahanmuuttajia oppimaan suomea ja kotoutumaan videoiden avulla. Apukielinä arabia, dari ja englanti.

Koti Suomessa
Kotisuomessa.fi on laaja kokonaisuus eritasoisia ja -tyyppisiä suomen kielen materiaaleja. Materiaali sopii hyvin itseopiskelumateriaaliksi tai luokkatilanteessa eriyttämiseen. Palveluun kannattaa ehdottomasti tehdä itselle ja oppilaille tunnukset, jotta opiskellut osiot tallentuvat.

Papumarket
Papumarket on virtuaalinen kauppa. Voit harjoitella ostamista ja maksamista ruokakaupassa.

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin
Sivusto on tehty hankkeessa, jonka tavoitteena on aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Mobiiliystävällisellä sivustolla on paljon hyviä tehtäviä, joita suomen kielen opiskelija voi tehdä itsenäisesti tai opettajan kanssa. 

Ylen asiointisuomea
Kieltä harjoitellaan erilaisissa arkisissa asiakaspalvelutilanteissa (lääkärissä, kirjastossa, kaupassa, puhelinoperaattorin liikkeessä, pankissa ja vakuutusyhtiössä). Asiointisuomea sisältää runsaasti videomateriaalia ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Videoissa puhutaan arkista puhekieltä. Videoiden perään on merkitty suuntaa-antavat taitotasot, mutta videoita voi katsoa taitotasosta huolimatta. Kunkin videon alta löydät dialogin litteroituna.

Ylen selkouutiset
Yle Uutiset selkosuomeksi kertoo uutiset helpolla suomen kielellä. Selkouutiset sopivat esimerkiksi suomen kielen opiskelijoille.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: