Muu kirjallinen materiaali

Alkeet

Sanastopeli
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemä, tulostettava sanastopeli, jota voi pelata kolmella tavalla.

LuKi-polku
Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja, joka on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille. Kirjassa käydään läpi myös numerot.

Arjen aakkoset
Lisämateriaalia luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen. Sopii opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet kotimaassaan lainkaan koulua tai joiden koulutausta on vähäinen. Kirja etenee teemoittain, ei varsinaisesti vaikeusjärjestyksessä. Sisältö keskittyy luku- ja kirjoitustaidon ja sanaston kartuttamiseen, ei varsinaisesti muiden arjen taitojen opiskeluun.

Hauska tavata
Hauska tavata! Opin suomea on alkeisoppimateriaali turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetukseen. Suomen kielen alkeet opitaan hauskasti ja havainnollisesti: kuvitettujen arkisten tilanteiden kautta opiskellaan muun muassa tervehtimistä, itsensä esittelyä, numeroita ja ajanilmaisuja. Selkeät mallilauseet rohkaisevat puhumiseen. Kirjan lopussa on sanasto suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Kirjan tekstit voi kuunnella tai ladata äänitiedostona tästä. Myös oppikirjan PDF on ladattavista tältä sivustolta.

Sukellus Suomeen
Kirja on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäinen sisältää tehtäviä luku- ja kirjoitustaidottomille opiskelijoille, toinen vähän suomea jo osaaville. Kirjoissa käsitellään mm. seuraavia teemoja: aika, liikkuminen, asuminen, Suomi, talous, terveellinen ruoka, turvallisuus, yhteiskunta.

KÄTS Käytännön suomea -oppimateriaali
KÄTS – suomen kielen oppimateriaali on tarkoitettu etenkin hitaasti eteneviin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin, mutta se soveltuu myös muihin maahanmuuttaneiden kielikoulutuksiin. Teemat ja harjoitukset on suunniteltu käytännön tarpeita palveleviksi: perhe, asuminen, ruoanlaitto, arkipäivän tapakulttuuri, juhlat, sosiaalinen kanssakäyminen, arkielämän asioimistilanteet kaupassa, kirpputorilla, lääkärissä, sairaalassa ja koulussa, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, lomailu, opiskelu, työn hakeminen ja työ.

Oikeesti aikuisten 1
Oikeesti aikuisten 1 -oppimateriaali on tarkoitettu suomen kielen sanaston oppimisen tueksi ja lisämateriaaliksi. Kirjan tehtävien ja tekstien avulla opiskelijat kartuttavat sanavarastoaan ja parantavat sanojen aktiivista käyttöönottoa. Kohderyhmänä ovat hitaammin etenevät opiskelijat, jotka tarvitsevat eriyttäviä tehtäviä ja nopeammin etenevät opiskelijat, jotka tarvitsevat lisätehtäviä.

Tervetuloa meijän kouluun
Kotkan ryhmän tekemä monistemateriaali, jossa tutustutaan aakkosiin, äänteisiin, fraaseihin ja arjen perussanastoon.

Turvallinen koti
Tässä selkokielisessä materiaalissa lähisuhdeväkivaltaa lähestytään turvallisuuden näkökulmasta. Teeman käsittelyn tukena voit käyttää näitä vinkkejä.

Perustaso

Arjen vuorovaikutus -tehtäväpaketti perustasolle
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemää, tulostettavaa materiaalia verkostolle. Tehtävät on sidottu pankkiin, kauppaan, kirjastoon, postiin ja lääkärissä asiointiin. Tavoitteena on oppia kieltä, jota tarvitaan arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Tehtävien vastaukset löytyvät täältä.

Oikeesti aikuisten 2
Harjoituksia suomen kielen opiskeluun eri osa-alueilta. Kirjassa on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä, jotka käsittelevät mm.  sanastoa, adverbejä, joka-pronominia ja kysymyksiä. Kirjan lopussa on lisäksi erilaisia kielioppiin liittyviä pelejä.

Oikeesti aikuisten 3
Suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen. Kirjassa käsitellään mm. arkielämän asiointia, terveyttä ja hyvinvointia, vapaa-aikaa ja harrastuksia sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Sukellus Suomeen
Kirja on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäinen sisältää tehtäviä luku- ja kirjoitustaidottomille opiskelijoille, toinen vähän suomea jo osaaville. Kirjoissa käsitellään mm. seuraavia teemoja: aika, liikkuminen, asuminen, Suomi, talous, terveellinen ruoka, turvallisuus, yhteiskunta.

KÄTS Käytännön suomea -oppimateriaali
KÄTS – suomen kielen oppimateriaali on tarkoitettu etenkin hitaasti eteneviin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin, mutta se soveltuu myös muihin maahanmuuttaneiden kielikoulutuksiin. Teemat ja harjoitukset on suunniteltu käytännön tarpeita palveleviksi: perhe, asuminen, ruoanlaitto, arkipäivän tapakulttuuri, juhlat, sosiaalinen kanssakäyminen, arkielämän asioimistilanteet kaupassa, kirpputorilla, lääkärissä, sairaalassa ja koulussa, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, lomailu, opiskelu, työn hakeminen ja työ.

Papunetin Uusi koti -opas
Oppaassa on kuvin havainnollistettu asumista, asiointia ja turvallisuutta. Ohjaajan apuna on yksinkertaisia suomen- ja farsinkielisiä apusanoja.

Kielipuu-materiaali
Ympäristöaiheisia harjoituksia suomen kielen opetukseen.  Materiaaleissa on kaksi teemaa: 1. Suomen luonto tutuksi ja 2. Tutustu ympäristöömme. Sivustolta löytyy mm. kuvasanastoja, harjoituksia, lukutehtäviä, videoita ja nettivinkkejä.

Koti, Ihminen, Sukupuolielimet
Kotkan ryhmän tekemät materiaalipaketit, sisältävät kirjallisia tehtäviä.

Turvallinen koti
Tässä selkokielisessä materiaalissa lähisuhdeväkivaltaa lähestytään turvallisuuden näkökulmasta. Teeman käsittelyn tukena voit käyttää näitä vinkkejä.

Tulot ja menot
Taulukko oman rahankäytön seurantaan ja harjoitteluun.

Jatkotaso

Yleiskieltä ja puhekieltä -materiaali
Turun yliopiston äidinkielen opetusharjoittelijoiden tekemää, tulostettavaa materiaalia verkostolle. Tässä materiaalissa on yksin, pareittain ja ryhmissä tehtäviä harjoituksia, joissa havainnollistuvat yleiskielen ja puhekielen erot.

Kiitäjät kotopolulla -materiaali
Materiaalipaketti nopeasti suomen opinnoissa eteneville aikuisille maahanmuuttajille. Tehtävät pohjautuvat aitoihin arkielämän kielenkäyttötarpeisiin ja tukevat opiskelijoiden selviytymistä merkityksellisissä, todellisissa kielenkäyttötarpeissa. Mukana on kuunteluita, luetun ymmärtämisen tehtäviä sekä kirjoittamis- ja puhumistehtäviä.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.