Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Lomakkeet ja esitteet

Täältä löydät verkoston esitteet sekä toimintaan liittyvät yleisimmät lomakkeet. Voit tilata esitteitä toimistoltamme tai tulostaa niitä suoraan alla olevien linkkien kautta.

Esite vapaaehtoisille
Postikorttikokoinen esite vapaaehtoisten rekrytointiin.

Esite opiskelijoille
Postikorttikokoinen esite selkosuomeksi opiskelijoille.

Esite opiskelijoille yhteystietoteksteillä
Postikorttikokoinen esite selkosuomeksi opiskelijoille yhteystietotekstien kanssa.

Luetaan yhdessä -juliste

Tulostettava palautelomake lukeville opiskelijoille

Opiskelijakortti
Opiskelijakorttiin voidaan kirjata raportointia varten tarvittavia taustatietoja opiskelijasta, hänen kielitasonsa lähtötilanteesta ja sen kehittymisestä. Kortin täyttäminen on vapaaehtoista.

Kevään tiedot talteen -lomake
Voit halutessasi täyttää keväisin lomakkeen ja tallentaa tiedoston itsellesi syksyä varten. Syksyn raportin yhteydessä lasketaan kevään ja syksyn luvut yhteen.

Opiskelijan opintokortti
Opiskelijan omaan opintokorttiin voidaan merkitä ne kerrat ja teemat, joihin opiskelija on osallistunut.

Osallistujalista
Osallistujalistan pitäminen helpottaa ryhmien lukukausittaista raportointia ja auttaa osallistujamäärien seurannassa.

Koronaohjeistus
Kuvallisen materiaalin pohjalta voi käydä ryhmissä keskustelua koronaviruksesta ja siihen liittyvästä turvallisuudesta.

Todistuspohja
Muokattava todistuspohja opiskelijoille osallistumisesta Luetaan yhdessä -verkoston toimintaan.

Seminaarimatkalasku
Taloussäännön mukaan maksetaan korvaus edullisimman vaihtoehdon mukaan, pääsääntöisesti julkisen liikenteen kulkuneuvoilla. Oman auton käytöstä maksetaan todelliset kulut polttoaineen kulutuksen mukaan. Kilometrikorvauksen saajalta tarvitaan henkilötunnus.

Maksatuslomake
Ryhmäkohtainen toimintaraha on 50 €/vuosi ja se on tarkoitettu vapaaehtoisten ja opiskelijoiden yhteiseen virkistäytymiseen, esim. yhteiseen juhlaan tai retkeen tai vaikka tarjoiluihin. Lomakkeen voi toimittaa tositteineen sähköpostitse toimistolle pitkin lukuvuotta, kuitenkin viimeistään marraskuun alussa. Samalla lomakkeella voidaan korvata ryhmille myös toimiston kanssa etukäteen sovittuja kuluja esim. kopiointiin liittyen.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.