Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Lomakkeet ja esitteet

Täältä löydät verkoston toimintaan liittyvät yleisimmät lomakkeet. Esitteitä voit tilata toimistoltamme.

Todistuspohja opiskelijoille
Ryhmät voivat halutessaan tulostaa ja täyttää lukukauden lopuksi osallistumistodistukset kävijöille.

Opiskelijakortti
Tammikuussa 2023 uudistettu opiskelijalomake, jossa huomioidaan uudistuneeseen raportointiin tarvittavat tiedot.

Kävijätietolomake
Tammikuussa 2023 uudistettu kävijätietolomake, jossa huomioidaan uudistuneeseen raportointiin tarvittavat tiedot.

Seminaarimatkalasku
Taloussäännön mukaan maksetaan korvaus edullisimman vaihtoehdon mukaan, pääsääntöisesti julkisen liikenteen kulkuneuvoilla. Oman auton käytöstä maksetaan todelliset kulut polttoaineen kulutuksen mukaan. Kilometrikorvauksen saajalta tarvitaan henkilötunnus.

Maksatuslomake
Ryhmäkohtainen toimintaraha on 60 €/vuosi ja se on tarkoitettu vapaaehtoisten ja opiskelijoiden yhteiseen virkistäytymiseen, esim. yhteiseen juhlaan tai retkeen tai vaikka tarjoiluihin. Lomakkeen voi toimittaa tositteineen sähköpostitse toimistolle pitkin lukuvuotta, kuitenkin viimeistään marraskuun alussa. Samalla lomakkeella voidaan korvata ryhmille myös toimiston kanssa etukäteen sovittuja kuluja esim. kopiointiin liittyen.

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.