Kielitaitoa.
Ystävyyttä.
Kotoutumista.

Tablettipilotti

Suomen kielen opetusmenetelmät ja materiaalit ovat viime vuosina siirtyneet yhä enenevässä määrin verkkoon. Lisäksi digitaidoista on tullut välttämätön osa yhteiskunnassa toimimista. Tämän vuoksi Luetaan yhdessä -verkosto kokee tärkeäksi edistää myös opiskelijoidensa digitaitoja. Vapaaehtoisia onkin koulutettu digimateriaalien käyttämiseen vuosien 2016-2017 aikana valtakunnallisesti. Koulutusten yhteydessä havaittiin, että suurimmalla osalla opetuspisteitä ei ole digilaitteita tarjolla hyödynnettäväksi opetuksessa.

Tähän tarpeeseen vastaa verkoston vuode 2019 tablettipilotti. Luetaan yhdessä -verkoston tablettipilotissa testataan tablettien käyttöä verkoston opetusryhmissä. Tavoitteena on selvittää, mitkä ovat parhaita tapoja hyödyntää tabletteja vapaaehtoistyöhön perustuvassa suomen kielen opetuksessa. Pilotissa mukana olevat ryhmät saavat käyttöönsä tabletteja ja vapaaehtoiset saavat koulutuksen niiden käyttöön sekä verkkomateriaalien ja -sovellusten hyödyntämiseen opetuksessa. Tablettien avulla vapaaehtoiset voivat puolestaan opettaa digitaitoja opiskelijoille ja rohkaista heitä käyttämään digilaitteita sekä opiskelemaan suomen kieltä verkossa myös vapaa-ajalla.

Tablettipilotin rahoittajana toimi STEA (helmikuu-heinäkuu 2019) ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto (elokuu-joulukuu 2019).

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.