Luetaan yhdessä -verkoston koronatiedote

Valtioneuvoston lausunnon (30.9.2021) mukaan koronarajoituksista ja -suosituksista luovutaan, kun rokotuskattavuus on riittävä. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa Suomessa yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset.

Osasta koronarajoituksista on voitu jo luopua, mutta tiettyjä rajoituksia ja suosituksia on yhä voimassa. Luetaan yhdessä -ryhmät rinnastetaan aikuisten harrastustoimintaan. Toistaiseksi toimintamme kannalta tilanne pysyy lähes ennallaan.

 1. Ohjeet hyvästä hygieniasta ovat edelleen voimassa.
  Suosittelemme käsidesin käyttöä ja käsien pesua. Perusperiaatteitamme on, että toimintaan tullaan vain terveinä.

 2. Käytämme edelleen yhteystietolomaketta korona-altistusten jäljittämistä varten.
  Yhteystietolomakkeella voidaan pyytää opiskelijoilta lupaa yhteystietojen keräämiseen mahdollista altistumistilannetta varten Luetaan yhdessä -ryhmässä. Huomioittehan, että opiskelijan ei ole pakko luovuttaa yhteystietojaan, eikä se ole este ryhmään osallistumiselle. Altistumistilanteessa lomakkeen tiedot välitetään terveysviranomaisille, he ovat sen pohjalta yhteydessä paikalla olleisiin. Lomaketta säilytetään turvallisesti ja se tuhotaan syyskauden 2021 loputtua.

 3. Noudatamme THL:n päivitettyä maskisuositusta.
  THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.  Maskia kannattaa edelleen käyttää etenkin ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa ja erityisesti, jos on rokottamaton. Ryhmät voivat myös keskustella maskin käytöstä ja miettiä, mikä olisi kokoontumistilan ja osallistujien toiveiden mukaan sopiva tapa toimia.

 4. Osallistujamäärän suhteen rajoitukset kannattaa varmistaa tilojen tarjoajalta.
  Turvavälipäätöksiä ei tällä hetkellä ole voimassa ja monilla paikkakunnilla henkilömäärärajoitukset ovat poistuneet. Mahdollisista henkilömäärärajoituksista päättävät aluehallintovirastot ja tilojen tarjoajat. Oman ryhmän kohdalla tilanteen voi varmistaa ryhmän kokoontumistilaa hallinnoivalta taholta.

  Luetaan yhdessä -toiminnan perusperiaate on, että jokaista vapaaehtoista kohden ryhmässä olisi maksimissaan 3-4 opiskelijaa. Jos ryhmäänne on enemmän tulijoita, kuin pystytte ottamaan vastaan voi opiskelijoita ohjata mukaan muihin Luetaan yhdessä -verkoston lähi- ja etäopetusryhmiin. Ryhmien tiedot löytyvät nettisivuiltamme: https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/ ja https://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/etaopetusryhmat/ Olettehan yhteydessä verkoston työntekijöihin, jos ryhmässänne kaivataan lisää vapaaehtoisia.

Muissa koronatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä toimiston väkeen. Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja valtioneuvoston & aluehallintovirastojen linjauksia.

Lisätietoja:
Rajoitusten purkaminen
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitusten-purkaminen
Alueelliset koronasuositukset ja rajoitukset https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset
Usein kysyttyä koronaviruksesta
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.