Vi läser tillsammans


Nätverket Vi läser tillsammans har som målsättning att stöda invandrarkvinnornas integration. De finländska kvinnornas nätverk erbjuder som frivilligt arbete undervisning i läsning och i finska (och svenska, övers. anm.) språket för invandrarkvinnor runt om i Finland. Nätverket har haft verksamhet redan i sju år, varav fem år på nationell nivå. I början av år 2011 hör redan 50 grupper på olika orter i Finland till närverket, som dras av c 300 frivilliga lärare. Antalet elever som deltar uppskattas till 800. Läs mera.