Hyödyllisiä linkkejä

Moving to Finland

Suomeen muuttamiseen liittyviä selkokielisiä videoita ja harjoitusmateriaalia.

Infopankki
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa useilla eri kielillä.   

Opetushallitus - Tutkintojen tunnustaminen
Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta Suomessa. Opetushallitus toimii myös tutkintojen kansainvälisen vertailun tiedotuskeskuksena.

Oppaita maahanmuuttajille
Kuopion Kasvun ja oppimisen palvelualue -hanke on koonnut sivuillensa kattavan listan erilaisista nettioppaista maahanmuuttajille.

Maahanmuuttajan ympäristöopas
Maahanmuuttajille suunnattu ympäristöopas on luettavissa suomeksi, arabiaksi ja somaliksi. Maahanmuuttajille tarjotaan oppaassa tietoa sähkön ja veden säästöstä, jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja ympäristömerkeistä. Lisäksi oppaassa kerrotaan luonnossa kulkemisesta ja jokamiehenoikeuksista sekä turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. Oppaan on laatinut Ekokumppanit Oy ympäristöministeriön hankeavustuksella. 

Bab.la-kieliportaali
Bab.la sisältää englanti-suomi-englanti sanakirjan, jonka tekemiseen myös käyttäjät voivat halutessaan osallistua. Lisäksi sivustolta löytyy mm. tietovisoja, kieliaiheinen kysymyspalsta sekä alakohtaisia, monikielisiä sanastoja, joita voi käyttää oppimisen tukena

Lastensuojeluinfo
Uusi verkkopalvelu tarjoaa tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä

Monikanaiset
Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestö

Lukutaitoverkosto
Sivusto luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien opetukseen

Edu
Opettajan verkkopalvelu

Opetushallitus

Väestöliitto


SANL
Suomen Akateemisten Naisten Liitto

IFUW
International Federation of University Women

Zonta International, Piiri 20

Suomen UN Women
(entinen Unifem)