Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /luetaanyhdessa.fi/wp-content/themes/luetaanyhdessa/_include/sstheme.php on line 27
Blogi: Hyvin menee, mutta menkööt! | Luetaan yhdessä

Blogi: Hyvin menee, mutta menkööt!

– Ei tässä ihan ensimmäistä kertaa olla suomea opettamassa. Eli hyvin meillä menee – mutta menkööt!

Päästämme naurut hyvälle kiteytykselle. Hetken hekoteltuamme ääni puhelimen päässä taas vakavoituu.

– Vaikka kokonaisuudessaan meillä menee hyvin, on tässä toiminnassa omat haasteensa. Emme aina ihan tiedä miten niihin suhtautua.


Näin kiteyttää yksi Luetaan yhdessä -verkoston 600 vapaaehtoisesta. Keskustelu on osa selvitystäni, jota varten olen keskustellut vuoden ajan puhelimitse ja kasvotusten 65 Luetaan yhdessä -ryhmän vapaaehtoisen kanssa.

Selvityshaastattelut ovat olleet mielenkiintoisia kurkistuksia kymmenien ryhmien arkeen ympäri Suomea. Keskusteluissa vapaaehtoiset avasivat rehellisesti ryhmiensä arkea ja kertoivat myös kaunistelematta kohtaamistaan haasteista.

Haasteena myöhästely ja poissaolot

Yleisimpänä tuntien hankaloittajana vapaaehtoiset mainitsivat opiskelijoiden myöhästelyn ja epäsäännöllisen osallistumisen tunneille. Vaikuttaa että lähes kaikissa ryhmissä osa opiskelijoista saapuu tunneille paljonkin myöhässä sekä saattavat olla poissa tunneilta ilmoittamatta tästä vapaaehtoisille.

Myöhästely ja poissaolot ovat aina olleet osa ryhmien arkea, sillä Luetaan yhdessä -toiminta perustuu matalakynnyksisyyteen. Esimerkiksi lapsen kanssa tunneille tuleminen voi olla yllättävän hidasta, ja vaihtelevat arjen tilanteet voivat estää tunnille pääsyn kokonaan. Samalla nämä voivat olla ainoita tapoja esimerkiksi kotiäideille opiskella suomea.

Vaikka vapaaehtoisemme kyllä ymmärtävät opiskelijoiden tilanteet, monia haastatteltaviani vaihtelevat tilanteet harmittavat.

Monet heistä kokevat, että on mahdotonta suunnitella tuntien kulkua, koska ikinä ei tiedä, keitä tunneilla on paikalla. Pahimmillaan epäsäännöllisyys koettiin vaikuttavan omaan opettamisen motivaatioon. Vapaaehtoinen saattaa jopa kokea, ettei heidän työpanostaan arvosteta.

Lääkkeenä avoimuus

Vaikka on täysin ymmärrettävää, että opiskelijoiden epäsäännöllisyys harmittaa, en usko, että epäsäännölisyys johtuu kunnioituksen puutteesta. Toiminnan matalakynnyksisyys on yksi Luetaan yhdessä -verkoston valttikorteista, ja epäsäännöllisyys on yksi sen sivupiirre. Tästä johtuen vapaaehtoistemme on kyettävä myös improvisoimaan vaihtuvissa tilanteissa.

Maailman mittakaavassa suomalainen kellontarkkuus on harvinainen piirre, ja myöhästely voi johtua myös erilaisista aikakäsityksistä.

Jos täsmällinen aloitus tai tuntien ennaltasuunniteltavuus on vapaaehtoisille tärkeää, asiasta kannattaa puhua avoimesti. Opiskelijoille saattaa tulla myös yllätyksenä, että yhteinen aloitus on tunnin kokonaisuuden kannalta olennaista.Vaikka täsmällisyys olisi tunneilla toivottavaa, on opiskelijoille jäätävä kuitenkin olo, että he ovat tervetulleita tunneille, vaikka tulisivat myöhässä tai osallistumiskertoja olisi jäänyt väliin.

Haastatteluista oli kuultavissa, että hyvä yhteishenki yhdistää kaikkia Luetaan yhdessä -ryhmiä. Se on yksi verkoston vahvuuksista, ja sitä on tärkeää vaalia jatkossakin.


Kirjoittaja Larri Himma on Luetaan yhdessä -verkoston suunnittelija, jonka tekemä selvitys on luettavissa täällä: selvitysraportti

 

Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.