Auroras - Turku16.3.2017  OMAN JA VIERAAN KULTTUURIN TOIMINTATAVAT ̶
Miten ymmärrämme toisiamme ja osaamme toimia yhdessä

Havainnoista ja kokemuksista kertovat opettajat Katja Ceesay ja Eeva Hallivuori
sekä tulkki Dorota Tuominen ja monikulttuurisen lapsi- ja perhetoimintahankkeen koordinaattori Hatice Kutuk.

Tilaisuus järjestetään DaisyLadies-yhdistyksen toimitiloissa Uudenmaankatu 1, 2. kerros
klo 18-20. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.


16.3.2017 OWN AND FOREIGN CULTURAL PRACTICES -
How do we understand each other and know how to work together

From their own observations and experiences will tell teachers Katja Ceesay and Eve Hallivuori
with interpreter Dorota Tuominen
and multicultural child and family functioning project coordinator Hatice Kutuk.

Coffee will be served.
Daisy Ladies association,
Uudenmaankatu 1, 2nd floor at 18-20
Plese, register here.
Menneet tapahtumat Turussa:15.3.2016 Tulkin toiminta kahden kielen ja kulttuurin yhteyden rakentajana

Keskustelua alustamassa ovat kotouttamisohjaaja Lailuma Hazrat,
psykologi Laura Happonen ja asioimistulkki Olga Egorova.
Heillä on kokemusta tulkin työstä ja asiakastyöskentelystä tulkin kanssa.
Olga Egorova on lupautunut tekemään konkreettista tulkin työtä tässä tilaisuudessa.

Tilaisuus pidetään Daisy Ladies-yhdistyksen toimitiloissa Uudenmaankatu 1, 2. kerros,
klo 18 - 20.
Kahvitarjoilu


15.3.2016 Interpretation of two languages and cultures

Preliminary discussion panelists are counsellor Lailuma Hazrat,
psychologist Laura Happonen and a community interpreter Olga Egorova.
They all have long experience of interpretation and work related to it.
Olga Egorova has agreed to make a concrete interpretation of this seminar.

The event will be held in Daisy Ladies Association premises at Uudenmaankatu 1,
2nd Floor,
at 18-20.
Coffee will be served.


9.4.2015  KUKA MINÄ OLEN JA MITÄ MINUSTA TULEE

Miten ihmisen käsitys itsestään elämän aikana muuttuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Mitä tapahtuu, kun kieli ja kotimaa vaihtuvat ja miten syntyy ammatti-identiteetti uusissa olosuhteissa?

Keskustelua alustavat Olga Egorova, Mari Jurtom, Eila Puhakka ja Liis Viks.


Tilaisuus järjestetään Siirtolaisuusinstituutin luentosalissa Eerikinkatu 34, Turku, klo 18-20.

               Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.25.11.2014  Mitä jäi sanomatta - katkoksia kommunikaatiossa

Aihetta käsitellään asioinnin, asiakaspalvelun ja neuvojen kysymisen ja antamisen kannalta.
Keskustelua alustamassa ovat Ramona Halarescu, Elena Koramo, Hatice Kutuk, Marina Magvdeladze, Eeva Siren ja Mona Syrjälä.

Tilaisuus järjestetään Siirtolaisuusinstituutin luentosalissa Eerikinkatu 34,Turku, klo 18 - 20.
Kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.18.3.2014 YMMÄRSINKÖ OIKEIN -
KULTTUURISIA JA KIELELLISIÄ PULMIA KANSSAKÄYMISESSÄ

Keskustelua alustamassa ovat Ramona Halarescu, Birgit Griese- Saarinen,
Anni Itähaarla ja Irene Surva-Lehtonen.

Alustajilla on monipuolista kokemusta työskentelystä maahanmuuttajien kanssa kotoutumisessa, koulutuksessa ja työelämässä.
Tilaisuus järjestetään Siirtolaisuusinstituutin luentosalissa,
Eerikinkatu 34, Turku, klo 18 - 20.
Kahvitarjoilu.3.10. Toiveita ja mahdollisuuksia
    — kokemuksia työelämästä Suomessa


Keskustelua alustamassa ovat
Aino Mansikkamäki kansainvälisestä yrityksestä,
Eveliina Kärnä aikuiskoulutuksesta ja
Olga Egorova sosiaalialan palveluyrityksestä.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Siirtolaisuusinstituutin luentosali
Eerikinkatu 34, Turku
klo 18-20

18.3. Miten saan osaamiseni esille


Keskustelua alustamassa Kauppakamarin yhteyspäällikkö Jaana Mäkikalli
ja osastopäällikkö Erkki Härkönen Turun yliopistosta.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Siirtolaisuusinstituutin luentosali
Eerikinkatu 34, Turku
klo 18-20


Auroras-toiminta on laajentunut Turkuun

Turun akateemiset naiset ovat laajentaneet Auroras-toimintaa Turkuun. Ensimmäinen Auroras-tapaaminen järjestettiin Turussa maanantaina 18.3.2013