Ajankohtaista

Luetaan yhdessä -ryhmät ovat jääneet kesätauolle

Luetaan yhdessä -ryhmät ovat jääneet kesätauolle opetuksesta kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi. Ryhmätoiminta jatkuu jälleen syyskyyn alussa. Ryhmien kokoontumistiedot pysyvät useimmissa ryhmissä ennallaan, mutta pienet ryhmäkohtaiset aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Uudet ajat päivitetään sivuillemme syyskuun aikana.

Ryhmiä pyydetaan raportoimaan kevään toiminnastaan


Luetaan yhdessä -verkoston opetusryhmät ovat jäämässä pian kesätauolle, ja ryhmiä pyydetään raportoimaan toiminnastaan kevään osalta. Lomake löytyy täältä. Raporttien pohjalta kirjoitetaan joka kevät vuosikertomus, jossa eritellään laajasti edellisvuoden toimintaa opiskelijoidemme taustaa.

Jos koet, että kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on liian työlästä, voit hypätä yli kysymyksiä, joihin koet olevan vaikea vastata. Muistathan myös, että emme halua mitata vapaaehtoistyöntekijöiden työn laatua, sillä se on arvokkuudessaan meille itseisarvo.

Jokainen ryhmä täyttää yhden raportin toiminnastaan. Ryhmän opettajien kesken tulee sopia, kuka täyttää lomakkeen tai täytetäänkö se yhdessä. Raportointiaikaa on kesäkuun loppuun asti.


Luetaan yhdessä -toiminnasta lisensiaattityö

YTL, sosiaalityöntekijä Silja Remeksen lisensiaattityö Yhteisölliset lukutaidot - tutkimus maahanmuuttajanaisten lukutaitoryhmästä on luettavissa sosnetin sivuilla (täällä). Tutkimuksen aiheena on luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajanaisten opetusryhmässä ilmenevä yhteisöllisyys. Työssä lukutaito on ymmärretty sosiaaliseksi ilmiöksi, jossa yhteisöllisyys antaa erilaisia muotoja luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä.

Tutkimuksessa osoitetaan, että lukutaidon opetteluun vaikuttavat monet yhteisölliset tekijät, kuten ryhmän sisäiset, opiskelijan lähiyhteisö ja laajempi kulttuurinen ympäristö. Tutmikuksen perusteella tämän huomioon ottaminen opetuksen suunnittelussa auttaa myös hyödyntämän sen osaamisen ja tiedon, jota lukutaidottomaksi itsensä määrittelevällä henkilöllä saattaa olla hallussaan.

Silja Remes on kirjoittanut tutkimusaineiston keräämisprosessista ja Luetaan yhdessä -toimintaan osallistumisen havainnoinnista blogikirjoituksen, joka on luettavissa täällä.


Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2016 on valmistunut


Verkosto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, jossa luodaan laaja katsaus verkoston toimintaan ja opiskelijoihimme. Vuosikertomus kootaan vapaaehtoistyöntekijöiden laatimien opetusraporttien pohjalta.

Luetaan yhdessä -toiminnan tavoitteena on parantaa opetukseen osallistuvien henkilöiden suomen tai ruotsin kielen taitoa. Pääpaino on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Toiminnan tavoitteena on myös parantaa opiskelijoiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta.

Verkostolla oli vuoden 2016 lopussa toimintaa 30 paikkakunnalla 101 opetusryhmässä. Opiskelijoita oli 2850 ja vapaaehtoisia opettajia 665. Vuoden 2016 menot olivat kokonaisuudessaan 110 000 euroa. Verkoston toimintaa rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
Yhteensä Luetaan yhdessä -verkostossa järjestettiin 7779 opetustuntia vuonna 2016. Opettajien arvion mukaan 94% säännöllisesti tunneilla käyvistä opiskelijoistamme edistyi opinnoissaan huomattavasti tai jonkin verran lukuvuoden aikana. Lisäksi 47% näistä opiskelijoista oli opettajien näkemyksen mukaan osoittanut lukuvuoden aikana lisääntynyttä osallisuutta tai verkostoitumista uusiin ihmisiin. 521 opiskelijaa siirtyi verkoston toiminasta eteenpäin toiseen koulutukseen tai työhön. Vuosikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Luetaan yhdessä -verkoston Kuopion seudun koulutusseminaari 25.4.2017 klo 14.00-17.00
Monikulttuurikeskus Kompassi (Settlementtiyhdistys), Hapelähteenkatu 33

järjestämme Kuopion seudun alueseminaarin Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoisille, jossa opettelemme löytämään ja käyttämään erilaisia netistä löytyviä suomen kielen opetusmateriaaleja. Ota mukaan oma tabletti tai läppäri, jos löytyy, mutta se ei ole välttämätöntä. Koulutuksessa käydään läpi erittäin mielenkiintoisia nettiapuvälineitä, joita opetellaan käyttämään jokaiselle sopivassa tahdissa. Tarjoamme kahvit koulutuksen lomassa ja vaihdamme tietysti myös Luetaan yhdessä -kuulumisia. Luetaan yhdessä -työntekijöistä mukana ovat koordinaattori Sanna Laukkanen ja projektiavustaja Larri Himma.

Jos osallistut kauempaa ja haluat hakea matka-avustusta koulutukseen, on siitä sovittava Henna-Maijan kanssa etukäteen. Ilmoittautumiset sähköpostilla Henna-Maijalle (henna-maija.syrjala@luetaanyhdessa.fi).

Kouluttajana iltapäivässä toimii Réka Arnos, Osallisena verkossa -projektista.
OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projekti auttaa aikuisten maahanmuuttajia arkeen, opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä digitaitoja vaativissa asioissa. Autamme myös maahanmuuttajien opettajia integroimaan digitaaliset taidot omaan opetukseensa. Projektin nettisivujen kautta jaamme informaatiota maahanmuuttajille ja heitä opettaville ja ohjaaville tahoille (www.osallisenaverkossa.com).

Luetaan yhdessä -verkoston rahoitus kasvoi vuodelle 2017

Entinen Raha-automaattiyhdistys, nykyinen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, tukee Luetaan yhdessä verkostoa tänä vuonna 125 000 eurolla. Aiempaa suurempi tuki on tarkoitettu kahden työntekijän henkilöstökuluihin, tilavuokriin sekä materiaalikuluihin. Lisäksi STEA:n myöntämä Paikka auki -avustusohjelman kautta saatu 38 000 euron tuki mahdollistaa projektiavustajan palkkaamisen vuodelle 2017.


Toimistolla aloittaa uusia työntekijöitä

Helmikuussa Luetaan yhdessä -verkostossa aloitti uusi projektikoordinaattori Sanna Laukkanen. Sannan työnkuvaan kuuluu mm. vapaaehtoisten neuvonta ja ohjaus, opetusmateriaaleihin liittyvät työtehtävät ja sisäinen viestintä. Maaliskuussa tiimimme kasvaa vielä määräaikaisella projektiavustajalla, joka tulee haastattelemaan vapaaehtoisia ja tekemään verkostolle opetusryhmien tarvearvion mm. ryhmien tiloihin ja oppimateriaaleihin liittyen. Uusien työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä


Kevään alueseminaarit vapaaehtoisille

Kevään aikana järjestetään alueellisia seminaareja: 20.3.2017 Vaasassa, 25.4.2017 Kuopiossa ja 10.5.2017 Helsingissä. Vaasan ja Kuopion koulutusten aiheena ovat nettioppimateriaalit ja -sovellukset. Pääkaupunkiseudun ohjelmassa on tuttuun tapaan monia eri aiheita. Seminaareista lähetään lisää tietoa alueiden vapaaehtoisille lähempänä tapahtuma-ajankohtaa. Koulutuksiin ovat kuitenkin tervetulleita kaikki Luetaan yhdessä -vapaaehtoiset paikkakuntaan katsomatta, eli jos olet kiinnostunut osallistumaan johonkin koulutustapahtumaan, mutta et asu näillä alueilla, voit olla yhteydessä Henna-Maijaan. 

Ryhmien toimintarahat ja kirjatilaukset

Vuoden 2017 ryhmäkohtainen toimintaraha on 50 euroa/lukuvuosi. Tämän vuoden toimintarahojen maksatusta varten tarvittavan lomakkeen löydät täältä. Voit lähettää sen tositteineen Henna-Maijalle. Lomakkeen viimeinen palautuspäivä on 30.11.2017.

Kirjatilaukset hoituvat jatkossa Sannan kautta, yhteystiedot löydät täältä


Uusia sähköisiä materiaaleja opetuksen tueksi

Suomi taskussa -sivuston videoiden avulla voi opetella esimerkiksi suomen kielen alkeita, sanoja, asiointia arjen tilanteissa. Videoita on myös helppo katsoa puhelimella. Suomen vuosisata on Suomen historiasta tehty video seitsemällä eri kielellä sekä selkosuomeksi. Puhekieltä voi opetella uuden puhutaan.fi -sivun materiaalien avulla


Kotoutumista kehollisten ja pelillisten menetelmien avulla

Kepeli-hanke järjestää Helsingissä kevään 2017 aikana neljä osallistavaa työpajaa, joissa käsitellään mm. pelillisiä menetelmiä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
http://kepeli.metropolia.fi/tapahtuu/


Uusia Luetaan yhdessä -ryhmiä

Vuoden alussa on suunnitteilla useita uusia Luetaan yhdessä -ryhmiä eri puolille Suomea. Tule mukaan Luetaan yhdessä -infotilaisuuksiin kuulemaan lisää: 16.2. Lappeenranta 2.3. Iisalmi, 8.3. Pro Tukipiste Helsinki, 15.3. Imatra.


Tammikuussa uusi ryhmä Riihimäelle

Perustamme tammikuussa uuden opetusryhmän Riihimäen olohuoneeseen. Pidämme toiminnasta kiinnostuneille infotilaisuuden 16.1. klo 17. Tervetuloa mukaan!


Luetaan yhdessä -verkosto sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle

Luetaan yhdessä -verkosto sai upean yllätyksen loppuvuodelle, kun projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä sai tasavallan presidentiltä kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle Linnaan. Kutsu on hieno kunnianosoitus Luetaan yhdessä -verkostolle ja kaikille sen toiminnassa mukana oleville. Tekemämme työ on huomattu ja sitä arvostetaan. Verkosto on kiitollinen saamastaan kunniasta.


Luetaan yhdessä -verkoston uusi strategia 2020 ja toimintasuunnitelma 2017 on julkaistu

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä on syksyn aikana kokoontunut useaan otteeseen miettimään verkostolle uutta strategiaa. Uusi strategia 2020 on nyt julkaistu. Samalla julkaistiin myös toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Molemmat paperit ovat luettavissamme nettisivuiltamme kohdassa Opetusaineisto/Raporttikoosteet. 


Luetaan yhdessä -verkoston valtakunnallinen vapaaehtoistyöntekijäseminaari Heurekassa lauantaina 29.10.

Luetaan yhdessä -verkoston valtakunnallinen koulutusseminaari keräsi jälleen suuren joukon teitä vapaaehtoistyöntekijöitä yhteen. Mikäli et tällä kertaa voinut osallistua seminaariin, niin halutessasi ovat kaikki seminaariesitykset luettavana nettisivuillamme kohdassa Menneet tapahtumat.
 
Olisimme kiitollisia, jos seminaariin osallistuneet voisivat vastata seminaaripalautteeseen lomakkeella, joka löytyy täältä. Lisäksi osallistujien tulee muistaa, että matkalaskujen viimeinen palautuspäivä on 15.11.

Seminaarissa Omasta joukosta voimaa -keskustelut jäivät valitettavasti ajanpuutteen vuoksi vähälle läpikäynnille. Loimme keskusteluideoiden ja ajatusten tallentamiseen lomakkeen, jonka voit käydä täyttämässä täällä. Voit kertoa ajatuksiasi myös siinä tapauksessa, ettet ollut keskustelun vetäjä. Kokoamme kaikista vastauksista koosteen vuoden viimeiseen uutiskirjeeseen, joka julkaistaan viikolla 48. 


Luetaan yhdessä -verkostolle tukea Koneen Säätiöstä

Koneen Säätiö on myöntänyt Luetaan yhdessä -verkostolle avustusta oppimateriaaleihin 30 000 euroa kevään Kielten oppimisen tukeminen -teemahaussa. Avustuksen myötä kirja on jälleen turvattu jokaiselle opiskelijallemme syksyksi.


Uusi selvitys kotivanhempien suomenkielenopetuksesta

Kotona Suomessa-hanke (ESR) teetti selvityksen kotoutumista tukevan koulutuksen malleista, joissa pääasiallisena tai yhtenä keskeisenä kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajavanhemmat. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Suomessa järjestettävistä lastenhoidon sisältävistä koulutuksista sekä viitoittaa tietä kohti valtakunnallista toimintamallia kotona lasten kanssa olevien vanhempien kotoutumista tukevan koulutuksen osalta.

Selvitystä varten tunnistettiin valtakunnallisesti 35 koulutusmallia, joista 9 valittiin tarkempaan tarkasteluun. Luetaan yhdessä -verkosto oli yksi selvityksessä tarkastelluista malleista. Selvityksen mukaan matalan kynnyksen toimintamuotojen, kuten Luetaan yhdessä -verkoston, aktivoiminen ja resursointi on helpoin ja nopein tapa lisätä toiminnan volyymia. Lue koko selvitys täällä.


Alueseminaarien materiaalit luettavissa nettisivuillamme

Kevään aikana järjestettiin useita paikallisia koulutustilaisuuksia mm. pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla sekä Vaasan seudulla. Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin mm. opiskelijoiden heterogeenisyyden huomiointia, turvapaikkahakijatilannetta ja nettiopetusmateriaaleja. Osa koulutusten materiaaleista on linkitetty nettisivuillemme täällä.

Alueellisia koulutustilaisuuksia voidaan järjestää ryhmien pyynnöstä kerran lukuvuodessa. Mikäli ryhmänne haluasi koulutusta sinun alueellasi, ota yhteyttä Henna-Maijaan. 


Kohta sata Luetaan yhdessä -ryhmää

Kiireinen tammikuu on kohta takana, sillä uusia Luetaan yhdessä -ryhmiä on perusteilla kuusi: kaksi Heinolaan, yksi Lappeenrantaan, yksi Helsingin Pitäjänmäkeen ja yksi Helsingin Kallioon sekä yksi Vihdin Nummelaan. Pitäjänmäenryhmä on jo käynnistynyt ja sinne voi ohjata opiskelijoita, ryhmä löytyy ryhmälistauksestamme tältä sivulta. Tulosta ryhmän mainos tästä. Heinolan ryhmät käynnistyvät ensi viikolla.

Nummelassa järjestetään kaikille Luetaan yhdessä -verkostossa toimimisesta kiinnostuneille infotilaisuus tiistaina 2.2. Lappeenrannassa vastaava tilaisuus järjestetään 3.2. ja Kalliossa 8.2. Lisätietoja tilaisuuksista ja tulostettava kutsu löytyy Nummelan osalta täältä, Lappeenrannan osalta täältä ja Kallion ryhmän osalta täältä. Nähdään infotilaisuuksissa!


Luetaan yhdessä -verkostolle RAY-rahoitusta

Luetaan yhdessä -verkosto on päässyt RAY-rahoituksen piiriin vuoden 2016 alusta, ja toiminta on turvattu nykyisenlaisena tuleviksi vuosiksi. Myönnetty avustus on suuruudeltaan 100 000 euroa vuodessa,  ja se on tarkoitettu yhden työntekijän henkilöstökuluihin, tilavuokriin sekä materiaalikuluihin.


Souli: Sopivan vaativa opettaja innostaa

"Maija-Liisa Mäkeläisen keskiviikkoaamu alkaa tavalliseen tapaan kielten solinassa. Pasilan Asukastalolla kuuluvat arabia, somali, kiina, thai, venäjä, viro. Tänään kuitenkin opiskellaan suomea: Luetaan yhdessä -verkoston opiskelijat järjestäytyvät oppitunneilleen.

Kerhohuoneiston toisessa päässä, pyöreän pöydän ääressä istuu Du Xian, 61, joka opiskelee suomea edistyneiden ryhmässä.− Suomen puhuminen arastuttaa yhä, joten turvaudun helposti englantiin, kun pitää hoitaa asioita. Jos hyppään Espoossa Helsinkiin menevään bussiin, kirjoitan osoitteen lapulle ja näytän sen kuskille. Du Xian tekee paljon töitä, jotta suullinenkin kielitaito paranisi. Oma opettaja on juuri niin vaativa kuin hän toivookin.
− Se on iso apu." Souli-lehti kävi tutustumasa Luetaan yhdessä -toimintaan. Lue koko lehtijuttu täällä.


Luetaan yhdessä -toiminta valittu vuoden vapaaehtoistoiminnaksi Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto äänesti Hämeenlinnan seudun vuoden 2015 vapaaehtoistoiminnan muodoksi Luetaan yhdessä -toiminnan. Tunnustus myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Valitsijaraati perusteli valintaansa seuraavasti: "Tämä vapaaehtoistoiminnan muoto toteuttaa laadukasta ja toimivaa vapaaehtoistoimintaa Hämeenlinnan seudulla vuonna 2015. Tämän vapaaehtoistoiminnan muodon resurssit hyödynnetään tehokkaasti, minkä seurauksena toiminnan muoto edistää näkyvästi paikallista hyvinvointia." Tuhannet kiitokset Hämeenlinnan seudun ahkerille vapaaehtoisillemme! Lue tiedote palkinnosta kokonaisuudessaan täällä.


Huivi ja ylioppilaslakki -lehtijuttu

Tamperelainen opettajamme Tarja Flemming on kirjoittanut koskettavan jutun Luetaan yhdessä -verkoston toiminnan myötä heränneistä ajatuksista ja näkemyksistä. Juttu on julkaistu Demokraatti-lehdessä 29.1.2015. Lue juttu tästä. 


Tammenlastuja -lehdessä juttu Luetaan yhdessä -toiminnasta

Suomen Kulttuurirahaston sisäinen tiedotuslehti Tammanlastuja on julkaissut jutun Luetaan yhdessä -verkostosta. Lue Marika Aspilan juttu Naisilta naisille - Lukutaitoa, ystävyyttä ja kotoutumista tästä ja jutun lisäosa tästä.